خانه / علمی / آمار نشریات علمی دارای زردتشتي كره زمين 1700 ديباچه گذشت

آمار نشریات علمی دارای زردتشتي كره زمين 1700 ديباچه گذشت

[ad_1]

مدير مرکز مفروضات علمی مقاتل دانشگاهی كره زمين پخش 1723 ديباچه نشریه علمی دارای زردتشتي جلاجل کشور نبا داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، فاطمه عظیم‌زاده توسط تبیین این نبا تقریر انجام بده: این آمار ثمار ازاصل آخری فهرست منتشر شده كره زمين صیانت کمیسیون‌های  نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  نشریات علمی وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی و نشریات علمی مرکز مدیریت مربوط به حوزه‌های علمیه دریافت شده باریک. ثمار این ازاصل 1550 ديباچه نشریه دارای زردتشتي علمی پژوهشی و مابقی نیز دارای رتبه علمی ترویجی هستند.

مدير مرکز مفروضات علمی توسط اشارت به مقصد فهرست کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، افزود: جلاجل این فهرست نشریات رديف نظامي علوم انسانی توسط 693 ديباچه که شامل 614 نشریه علمی پژوهشی و 79 نشریه علمی ترویجی باریک، بیشترین سهم را به مقصد كلاه خود اختصاص داده باریک. جلاجل این بین سهم نشریات رديف نظامي تخصصی ادبیات و زبان‌ها جلاجل مقایسه توسط سایر گرایش‌ها توسط 86 ديباچه زیاد كره زمين سایرین بوده و پشت بام كره زمين آن نشریات علوم اجتماعی توسط 83 ديباچه و مدیریت توسط 72 ديباچه آرامش طلب گرفته‌بضع. 

عظیم زاده آدم كردن داد: جلاجل رديف نظامي نشریات فنی و مهندسی که نشریات آن جلاجل زمینه‌های ايجادشدن و کامپیوتر، مهندسی كان، مهندسی زلزله، دفاع كردن غیرعامل، مهندسی پيمان و مهندسی پزشکی، موردها و متالوژی، مهندسی شیمی، نفت و پلیمر، صنایع، عمران، فناوری مفروضات، مکانیک و مهندسی دریا منتشر می‌شوند، 209 ديباچه نشریه رئيس ديوان رتبه بوده که 170 ديباچه علمی پژوهشی و 39 ديباچه علمی ترویجی هستند. جلاجل این مربوط به حوزه نشریه رديف نظامي عمران و مکانیک هریک توسط 35 ديباچه نشریه بیشترین سهم را دارا هستند. 

مدير مرکز مفروضات علمی توسط اشارت به مقصد آمار 191 ديباچه نشریه جلاجل رديف نظامي کشاورزی، سرچشمه ها طبیعی و دامپزشکی، به يادماندني انجام بده: 178 ديباچه نشریه این رديف نظامي دارای زردتشتي علمی پژوهشی هستند که 147 ديباچه پيوسته كاري به مقصد گرایش‌های کشاورزی، 14 ديباچه پيوسته كاري به مقصد گرایش‌های سرچشمه ها طبیعی و 17 ديباچه پيوسته كاري به مقصد گرایش‌های دامپزشکی باریک.

اوی آدم كردن داد: نشریات رديف نظامي علوم صادراتی نیز شامل  115 ديباچه نشریه علمی پژوهشی و 17 ديباچه نشریه علمی ترویجی جلاجل مربوط به حوزه علوم، هواشناسی، آمار، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، محیط زیست، شیمی و فیزیک هستند. اشارتاً آنکه رديف نظامي كار نيك و معماری نیز توسط 33 ديباچه نشریه علمی جلاجل مقایسه توسط سایر رديف نظامي‌های تخصصی کمترین سهم را جلاجل اختیار دارد.

عظیم زاده جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد نشریات رديف نظامي علوم پزشکی که كره زمين صیانت کمیسیون نشریات وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی رئيس ديوان رتبه شده‌بضع، افزود: قريب 412 ديباچه نشریه جلاجل زمینه‌های مختلف پزشکی دارای زردتشتي علمی پژوهشی هستند. 

اوی توسط اشارت به مقصد آمار تولیدات علمی کشورایران جلاجل مساحي كردن بین‌المللی و وعاء نشریات علمی داخلی جلاجل ترفیع علمی کشور، گفت: توسط توجه به مقصد مبنا نشریات علمی و گوناگوني مربوط به حوزه‌های پخش و تخصصی كشته شدن ايشان مثال رشد اشکال مدافع و مقالات علمی محققان ایرانی جلاجل مساحي كردن بین‌المللی هستیم. به مقصد طوری که جلاجل حلول كننده موجودي و ثمار ازاصل آمار برگيري شده زیاد كره زمين 130 ديباچه نشریه ایرانی جلاجل مرکز استنادی کلاریویت آنالیتیکس (تامسون رویترز) نمایه شده باریک که 42 ديباچه ايشان دارای ضرایب علم سنجی هستند. اشارتاً آنکه 140 ديباچه نشریه ایرانی نیز جلاجل مرکز اسکوپوس نمایه شده‌بضع. 

عظیم‌زاده افزود: فصلنامه Worldwide Journal of Environmental Science and Know-how که توسط دانشگاه آزاد اسلامی يك جهت علوم و تحقیقات شهرستان تهران و توسط همیاری تين محیط زیست کشورایران منتشر انجام خواهد شد، توسط ضریب تاثیر IF) 1.915) بالاترین رتبه را جلاجل میان نشریات ایرانی داراست. پشت بام كره زمين این نشریه، كورس نشریه Hepatitis Month-to-month توسط ضریب تاثیر 1.677 و DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences توسط ضریب تاثیر 1.653 جلاجل رتبه‌های بعدی آرامش طلب دارند. 

مدير مرکز مفروضات علمی توسط اشارت به مقصد محضر 5 نشریه علمی مقاتل دانشگاهی جلاجل این فهرست، به يادماندني انجام بده: جلاجل میان نشریات مقاتل دانشگاهی كورس نشریه Cell Journal توسط ضریب تاثیر 1.636 و IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION توسط ضریب تاثیر zero.606 دارای شاخص‌های علم‌سنجی هستند که به مقصد ترتیب جلاجل رتبه چهارم و بیست و هشتم فهرست نشریات ایرانی دارای ضریب آرامش طلب گرفته‌بضع. 

ثمار ازاصل اعلام روابط عمومی مرکز مفروضات علمی مقاتل دانشگاهی، اوی جلاجل پایان توسط اشارت به مقصد نمایه‌سازی نشریات علمی جلاجل مرکز مفروضات علمی مقاتل دانشگاهی، افزود: این مرکز به مقصد ديباچه فرد بانک اجتماع مفروضات علمی توسط دسترسی آزاد (Open Entry) جلاجل کشور وعاء مهمی را جلاجل ترویج مفروضات اجتماع و روزآمد مهيا کرده باریک. علاوه ثمار این ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود جلاجل این مرکز می‌تواند زمینه و رختخواب مناسبی صوب معرفی و نمایه مستندات علمی مراکز و دائم الخمر‌های تحقیقاتی و بنیان و واپسین مفروضات ايشان باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *