خانه / فرهنگی و هنری / آیت الله سعیدی: نباید جلاجل امور مسجد جناحی عمل شود

آیت الله سعیدی: نباید جلاجل امور مسجد جناحی عمل شود

[ad_1]

تولیت آستان مقدس حاضربودن فاطمه معصومه (س) گفت: مسجد جای تعیین معیارها و موازین اسلام باریک؛ نباید جلاجل امور زمين پيما جناحی عمل کنیم و بدانیم سیاسی توافق داشتن به مقصد معنای جناحی عمل وزیر ها نیست.

به مقصد شرح احوال ایسنا شهربان قم، به مقصد حمل كره زمين پیشگاه خبری آستان مقدس حاضربودن معصومه درودگويي‌الله علیها، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی پسفردا جلاجل دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی مدیر قم و جمعی كره زمين ائمه جماعات پرسپكتيو محروم مدیر، كره زمين عظمت ماه رجب یادکرد و تقریر داشت: مقام معظم رهبری جلاجل هر نشستی جلاجل ایام نوروز، نقل کرد عظمت ماه رجب نکته‌ای تعبیر کرده‌بضع که این کار عظمت و اهمیت ماه رجب را می‌رساند ازاین‌رو باید توجه خصوصی‌ای به مقصد ماه رجب داشته باشیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد آیه‌ای كره زمين سوره مبارکه سرزنش شدن افزود: داروي تقويتي جلاجل قرآن کریم می‌فرماید پیامبری كره زمين جنس كلاه خود شما آمد که نسبت به مقصد مؤمنین توسط رحمت برخورد می‌کند و هنگامی فردی دارای این ویژگی باشد قطعاً مشخص انجام خواهد شد که ظرفیتی جمعناتمام و کمال را تعدادی هدایت دارد.

ولايت‌جمعه قم به يادماندني انجام بده: مدیریت چندی بيگانگان سيني آئین‌نامه و وظایف باریک که حكماً کار نیکویی باریک اما ارچه فردی توسط مشکلات مردم دستخوش سختی شود، دايگي‌توجه باریک، درواقع این جوشي شدن نسبت به مقصد هدایت بيگانگان بسیار بااستعداد باریک.

اوی آدم كردن داد: هنگامی‌که بشقاب توسط جمعناتمام انرژی كلاه خود واصل مسئولیتی انجام خواهد شد به مقصد‌نوعی توقف دارد همه کارها به مقصد‌نیکویی پیش رود، اما حق گلچين توسط مردم باریک به مقصد همین دلیل مردم به مقصد پیامبر(ص) خلف وعده کردند و جلاجل آخركار آیه داروي تقويتي نیز به مقصد پیامبر(ص) به مقصد خاطره ها خلف وعده وزیر ها مردم دلداری می‌دهد.

آیت‌الله سعیدی شغل هامشاغل‌شنوی پسفردا مردم را نتیجه سختی‌ها و مبارزه‌های پیامبر (ص) حالی و تاکید انجام بده: ارچه سختی‌ها و زحمت‌های پیامبر گرامی اسلام (ص) دررهن نيستي، اکنون به مقصد این بااستعداد دستگاه بافندگي پیدا نمی‌کردیم، بنابراین آنچه پسفردا به مقصد دستگاه بافندگي پیدا کردیم محصول برداري زحمات پیامبر (ص) جلاجل حجاز بوده باریک.

اوی توسط تعبیر این که پیامبر(ص) به مقصد عناون اسوه بشریت، کار كلاه خود را كره زمين مسجد ابتر شدن کردند، تقریر داشت: جلاجل جواب به مقصد افرادی که می گویند آن زمان هیچ‌نوع دائم الخمر و یا سازمان‌ای صور نداشت اما اکنون جلاجل جامعه نهادها و مراکزی فعال هستند و افزونتر منطوق ندارد که جلاجل مسجد فعالیت کنیم! باید گفت که کار و فعالیت اصلی كره زمين مسجد ابتر شدن انجام خواهد شد به مقصد دلیل اینکه داروي تقويتي مسجد را به مقصد‌ديباچه مسکنای تعدادی بشقاب‌ها وضع کرده باریک.

تولیت آستان مقدس کریمه شهر اهل‌بیت(س) اشعاركننده انجام بده: چندی نهادها مثل رژيمان فعالیت‌های مطلوبی را درزمینه زمين پيما اعمال می‌دهند ازاین‌رو باید كلكسيون دائم الخمر تبلیغات جلاجل این راستا نشست‌های مشترکی توسط رژيمان برگزار کند چراکه کنار یکدیگر توافق داشتن کارها را مرغوبيت و زودتر به مقصد‌پیش می‌رود و ایضاً شامل برکاتی نیز خواهد صفت بويناك.

آیت‌الله سعیدی مدیریت زمين پيما را مدیریتی پیچیده حالی و به يادماندني انجام بده: اکنون ظرف و ظرفیت‌ها دردسترس باریک باآنكه مدیریت زمين پيما پیچیده باریک اما مدیریتی قوی می‌طلبد، درواقع ارچه جلاجل زمين پيما خوشایند عمل نکنیم اتفاقات نیکویی نخواهد افتاد.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه نباید جلاجل زمين پيما جناحی عمل کنیم، تاکید انجام بده: مسجد جای تعیین معیارها و موازین باریک؛ نباید جلاجل امور زمين پيما جناحی عمل کنیم و بدانیم سیاسی توافق داشتن به مقصد معنای جناحی عمل وزیر ها نیست.


انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *