خانه / فرهنگی و هنری / اثرات عزاداری جلاجل زندگی‌مان دیده شود

اثرات عزاداری جلاجل زندگی‌مان دیده شود

[ad_1]

محضر و فعالیتش جلاجل فضای مجازی، تقریر نظراتش و گاه تصاویر و پست‌هایش جلاجل ورقه اینستاگرامش، او را به مقصد روحانی متمایز تبدیل کرده باریک و جالب‌نمناك كره زمين آن، زمانی باریک که بدانیم این مجتهد شیعه جلاجل زمینه كار نيك هم فعالیت داشته و جلاجل کلاس‌های نيكويي كردن سینمای بهرام بیضایی جلاجل گلستان شهرستان فردوس موجودي می‌شده و توسط کثیر كره زمين هنرمندان نامي هم‌دورودورنگ بوده باریک و كره زمين يكباره روحانیون بالنتيجه و نواندیشی باریک که به مقصد پيرامون كره زمين تندروی‌ها، هم اخبار‌ی نیکی توسط جوانان و دانشگاهیان دارد و هم موردتکریم و احترام علما و روحانیون باسابقه باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، دليل‌الاسلام “محمدرضا زائری” كره زمين عالمان برجسته شیعه و معلمي دانشگاه که مدير اماكن متبركه اسم باشليق 1349 و زاده شهر زیره، کرمان باریک. اوی پسرفت غلامعباس زائری “نماینده سابق شهر بندرعباس جلاجل دورودورنگ‌های اولا برخودهموار كردن چهارم جلاجل مجلس شورای اسلامی و استاندار اسبق هرمزگان جلاجل اسم باشليق 1373 باریک.

زائری مسئولیت كاشانهٔ نشريات ادواري‌نگارانِ بالنتيجه و هفته‌نامه كاشانه را که جلاجل هزل گويي ۱۳۷۰ فعالیت می‌انجام بده، ثمار كفالت داشت. این نهاد جلاجل دورودورنگٔ فعالیت كلاه خود رديف نظامي جدیدی كره زمين نشريات ادواري‌نگاران ایرانی را معرفی انجام بده. اوی جلاجل مربوط به حوزه علمیه تحصیلات كلاه خود را برخودهموار كردن برون مرز مساحت گيري پیش برده و دارای دکتری علوم ادیان كره زمين دانشگاه قدیس یوسف بیروت باریک. زائری کارشناسی فقه و مبانی صفت پست اسلامی كره زمين مدرسه عالی شهید مطهری، کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی كره زمين دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسی ارشد روابط اسلام و مسیحیت كره زمين دانشگاه قدیس یوسف بیروت دارد و دکتری علوم ادیان كره زمين دانشگاه قدیس یوسف بیروت توسط ديباچه رساله‌اش «تلویزیون‌های ماهوار‌ای دینی اسلامی و مسیحی (مطالعه مقایسه‌ای شبکه الرساله و شبکه نورسات)» دارد.

پیش كره زمين فرارسیدن ماه مقارن صفت بويناك که رسانه‌ها به مقصد حمل كره زمين دليل‌الاسلام زائری كره زمين ممنوع‌المنبری اوی نبا داده بودند که این مشکل پشت بام كره زمين مدتی منتفي و این روحانی برجسته جلاجل ایام مقارن جلاجل شهر بندرعباس مهمان عزاداران حسینی صفت بويناك.

حضورش جلاجل شهر بندرعباس به مقصد‌ديباچه سخنران هیأت مذهبی «بیت العباس» فرصتی دستگاه بافندگي داد برخودهموار كردن به مقصد گفت‌وگویی توسط این روحانی 48 ساله بنشینیم. اوباشيگري او را جلاجل یکی كره زمين حجره‌های این هیأت مذهبی ملاقات کردیم که به مقصد پيرامون كره زمين تشریفات خاصی، توسط صمیمت كره زمين حضورمان پيشواز انجام بده و كلاه خود را فراهم آورنده پاسخگویی به مقصد سؤالات حالی و پشت بام كره زمين مهیاکردن مکان موردنظر در عوض ضبط كردن توسط استشهادات مثال‌زدنی و گشاده‌رویی علی‌رغم گرمای جو به مقصد گفت‌وگو توسط اوی پرداختیم که نمره ا به مقصد قرائت آن فراخواني می‌کنیم:

ایسنا: طی سخنرانی‌هایی که جلاجل هزل گويي اولا مقارن جلاجل شهر بندرعباس داشتید، تعبیرهای متفاوتی كره زمين گفتاري شما جلاجل اسم مورد کلیدواژه “حق” شده صفت بويناك که حتی انتقاداتی كره زمين صیانت شماری بيگانگان به مقصد هم مقام هم پياله داشت، منظورتان كره زمين ذكرخير حق جلاجل آن گفتاري چون كه صفت بويناك؟

كورس معنی، برداشت و نگاه در عوض واژه “حق” نیز می‌توان تصور صفت بويناك؛ یک‌زمان كره زمين حق درستكاري انجام خواهد شد به مقصد‌ديباچه معنای مشخص فلسفی، اعتقادی و باور حقوقی مثل حق و تکلیف و ملاک فيلتر و نجات بشقاب جلاجل آخره که بدون شك پیروزی كره زمين حق جلاجل کیهان باریک یعنی حقی که جلاجل مقابل باطل اطلاق انجام خواهد شد اما یک‌زمان می‌گوییم فلان فرد حق دارد که معنای عرفی و دايگي‌فهم محاوره‌ای و روزمره باریک.

فردی جلاجل خیابان فرزندش مریض باریک، ماشینش نامسلح و پلیس می‌خواهد او را جریمه کند و حلول كننده فرد عصبانی باریک، ارچه كره زمين این روند آلات لهو باشیم جلاجل تمثيل می‌گوییم فرد حق دارد عصبانی باشد اما این حق به مقصد معنای صفت پست دادگاهی نیست.

یکی كره زمين سؤالاتی که جلاجل این تا چه وقت دوال كره زمين بنده پرسیده شد این باریک که جلاجل یکی كره زمين سخنرانی‌هایم جلاجل شهر بندرعباس كلام‌مام ارچه جوانی چنان و چنین کند، حق دارد اما باید بيگانگان نقاد آگاه كردن باشند که این حق جلاجل چارچوبه فلسفی، حقوقی و حق دادگاهی نیست بلکه جلاجل زبان عرفی باریک؛ افرادی که كلاه خود ملا نقالي كردن‌ای شده‌بضع شاید جلاجل درافتادن دوال بارها كره زمين چنین اصطلاحات محاوره‌ای كاربرد کنند و ارچه آرامش طلب باشد توسط این حروف کش و معیار فرد اتفاقات شود، شاید افزونتر بيگانگان نباید شغل هامشاغل عادی هم ثمار زبان بیاورند.

وقتی ثمار روی یک واژه حساسیت ایجاد انجام خواهد شد باید بيگانگان بسنجند که این واژه جلاجل کجا و جلاجل چون كه قالبی كاربرد‌شده مثل واژه حق که یکجا به مقصد‌ديباچه محاوره كاربرد‌شده و جلاجل جای افزونتر به مقصد‌ديباچه مبحث فلسفی یا صفت پست جلاجل حق ستان که این كورس تعبیر كره زمين هم متفاوت باریک.

ایسنا: جلاجل سخنرانی‌هایتان بارها جلاجل اسم مورد بي همسري و اجامر جلاجل برخورد توسط مضارع و اخلالگران اقتصادی تأکید داشته و زن خواهي بي همسري جدی‌تری جلاجل این زمینه شده‌اید، آیا جلاجل حلول كننده موجودي آن قاطعیت واجب شده را جلاجل این راه كره زمين صیانت نهادهای متعهد و ذی‌شهر ربط مشاهده می‌کنید؟

خیر، باید صدق آميز اعتراف انجام بده کمک ما جلاجل ابتدای شورش اسلامی، نهج‌البلاغه را به مقصد مردم اثر داغ دادیم؛ ارچه جلاجل ابتدای شورش اسلامی كره زمين قرآن کریم، نهج‌البلاغه، ائمه اطهار(ع) و حدیث و روایت درستكاري نمی‌کردیم آره باید قوه قضاییه و نهادهای متعهد سيني قانون پیش رفته و ارچه ایرادی صور داشت، متذکر می‌شدیم اما وقتی آن بيوس را جلاجل مردم ایجاد کرده‌ایم و باروح ملاک و معیار قرارداده‌ایم و توسط بدون شك ملاک و معیار كره زمين مردم می‌خواهیم جلاجل حالت يوميه ملتزم باشند، نمی‌شود حلول كننده جلاجل برخورد توسط اخلالگران كره زمين آيين و شیوه امیرالمؤمنین(ع) ثنايا نبریم.

جلاجل اینجا یک گله و پرسش مطرح باریک و انتظاری که كره زمين یک ديسيپلين و حاکمیت مدعی پیروزی امیرالمؤمنین(ع) می‌رود، این باریک که مبارزه شود جلاجل مسیر آن آرامش طلب بگیریم گرچه نمی‌توان منکر مبارزه‌های لفظ گرفته صفت بويناك و بی‌انصافی باریک بگوییم هیچ تلاشی لفظ نگرفته اما حجم این کارها جلاجل مواجه نزد نیازها و هرآينگي‌ها دايگي‌مقایسه نیست.

ایسنا: مدتی باریک که گواهي نامه شماری بداخلاقی‌های سیاسی و برخوردها، تهمت‌ها و بدگویی‌های سیاسی و جناحی هستیم که كلاه خود موجر التهاب جلاجل جامعه انجام خواهد شد، راه برون‌رفت كره زمين این بداخلاقی‌های سیاسی و قرارگیری جلاجل مسیر صحیح وحدت سیاسی شهرستان جناح‌های مختلف را جلاجل چون كه چیز می‌دانید؟

جلاجل مربوط به حوزه سیاسی و اقتصادی توسط كورس اظهاروجود فردی و اجتماعی روبه‌رو هستیم؛ جلاجل اظهاروجود فردی بيگانگان باید توسط پرواپيشگي باشند، كره زمين تهمت و بدگويي كردن پرهیز کنند اما حلول كننده فردی آن را رعایت نکرد یعنی تهمت زد، اختلاس انجام بده، آبرودار فردی را سرما و كره زمين داروي تقويتي نترسید، جلاجل عرصه هاي نبرد اجتماعی نمی‌توان توقف انجام بده و به مقصد توصیه اخلاقی اکتفا انجام بده بلکه باید توسط سازوکار قانونی و ديسيپلين‌های به زندان انداختن قوی مانع كره زمين آدم كردن روند حرکتی آن فرد شد.

ديسيپلين قانونی باید محکم مانع كره زمين حرکت احتکار کننده، قاچاقچی و اختلاس جرقه شود و مهجور سازوکار قانونی باریک که می‌تواند جلوی این مضارع را بگیرد؛ این موضوعی باریک که جلاجل تمامی کیهان مورداستفاده آرامش طلب می‌گیرد و توسط راهکارهای قانونی جلاجل صوب مقابله توسط مضارع ويد‌اندیشی می‌کنند و حلول كننده جلاجل این مسیر باید بدانیم و آگاه كردن باشیم که به استثناي تقویت و تشدید حاکمیت قانون هیچ راهکار دیگری نیست.

باید بپذیریم که نظامی مشترک علی‌رغم تمامی فکرهای اعتقادی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی می‌تواند بيگانگان را گردهم جمعيت کند و آن هم میثاق مقدس و مشترکی به مقصد غيرماذون “قانون” باریک. هرچه به مقصد قانون زیادتر پريان دهیم و توت فرنگي آن را نگاه‌داریم و حاکمیت قانون را تقویت کنیم، صلابت و صحت جامعه تقویت انجام خواهد شد.

ایسنا: به مقصد‌ديباچه یک فرد آگاه كردن و کارشناس جلاجل هم تراز و هم سان مختلف، عملکرد دولت را جلاجل حلول كننده موجودي به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟

یک حاکمیت صور دارد که جلاجل قلب آن حکومت و جلاجل قلب حکومت دولت شکل می‌گیرد؛ دولت بخشی كره زمين حکومت و جلاجل کنار آن قوه مقننه و قضاییه صور دارد و حلول كننده ارچه بخواهم به مقصد دولت نمره دهم مثل شهروندان نمره نیکی نمی‌دهم اما همین نمره به مقصد قوه مقننه و قضاییه هم علاقه می‌گیرد و همین نمره را به مقصد سایر اجزای حکومت نیز می‌توان داد.

ارچه به مقصد دولت نمره بد دهیم باید به مقصد مردم هم نمره بد علاقه بگیرد؛ كره زمين دولت شاکی هستیم اما جلاجل خليق كلاه خود نامه سياه کرده‌ایم و جلاجل روابط فردی نامه سياه کرده‌ایم پشت بام نمره منفی به مقصد دولت به مقصد این بامعني نیست که بقیه جاها درست باریک اما ارچه سؤال خاص دولت باشد آره، دولت وضع ناکارآمد و نامطلوبی هم جلاجل ناتوانی کثیر كره زمين اعضای کابینه، هم جلاجل زیرپاگذاشتن قانون توسط مجریان قانون، هم بی‌توجهی به مقصد نیازهای و مدعا‌های مردم و گروهي همدردی توسط مشکلات جامعه دارد.

جلاجل بدترین شرایطی که مردم توقف داشتند یک متعهد به مقصد مردم نبا بدهد و هزیمت دهد چون كه اتفاقی جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن باریک، یک نفر بیاید و بگوید علت کیفیت دوازده ماه‌آور رشد قیمت‌ها و گرانی که مردم را كره زمين پای درآورده باریک، چیست و اعلام کند این کیفیت را درک می‌کند، هست‌ایم و نمرده‌ایم؛ یک نفر هزیمت دهد علت این کیفیت دلار و سکه چیست یا جلاجل شماری سابقه‌های خارجی، نتیجه واردات و هم تراز و هم سان اقتصادی و سیاسی چون كه اتفاقی افتاده باریک؟

وقتی مردم ببینند هیچ‌کس پاسخگو نیست و کسانی که كره زمين آن‌ها جلاجل انتخابات رأی گرفته‌بضع كلاه خود را جلاجل برابرشان متعهد و پاسخگو نمی‌بینند و مثل اين كه نیازی به مقصد رأی آن‌ها ندارند و این روند تکرار شود، نتیجه‌اش بی‌اعتمادی و آسیب دیدن اعتماد عمومی و مردم انجام خواهد شد و جلاجل پی آن گواهي نامه کاهش روزبه‌دوال “سرمایه اجتماعی” هستیم، آن چیزی که می‌توانست انسجام اجتماعی بین مردم،حاکمیت و اجزای ديسيپلين ایجاد کند حلول كننده روزبه‌دوال ضعیف‌نمناك و ناچیز‌تاب وتوان‌نمناك انجام خواهد شد.

ایسنا: شاید بتوان گفت جلاجل بین صدرنشینان بيگانگان برجسته روحانی شاخص و فعال جلاجل فضای مجازی هستید که پست‌ها و پادکست‌هایتان دستگاه بافندگي‌به مقصد‌دستگاه بافندگي شده و هرچند هنگام ولادت یک‌شهرستان بار حتی به مقصد نُقل محافل مختلف تبدیل انجام خواهد شد؛ فضای مجازی و فعالیت جلاجل آن را به چه نحو ارزیابی می‌کنید؟

چنین که درستكاري كره زمين فضای مجازی انجام خواهد شد اوباشيگري جلاجل اسم مورد غيرماذون‌گذاری آن پرسش دارم، وقتی می‌گوییم دنیای مجازی یعنی واقعیت ندارد اما چنین عاطل انجام خواهد شد واقعی‌نمناك كره زمين فضایی باریک که اسمش را واقعیت می‌گذاریم اما چون جلاجل فضای سایبری فعالیت انجام خواهد شد، فکر می‌کنیم واقعیت ندارد.

جلاجل ایام مقارن جلاجل فضای مجازی گواهي نامه هستیم گلزار شنیده انجام خواهد شد، ملت دستگاه بافندگي به مقصد دعا و متوسل می‌شوند، پشت بام این کیهان واقعیتی غیرقابل‌انکار باریک که پسفردا و آینده جامعه بشری را شامل شده باریک. وقتی جلاجل ماضي كلام می‌شد زمانی که ولايت زمان(عج) ظهور می‌کند و مردم تمامی كره ارض ثمار روی کف دستگاه بافندگي ولايت زمان(عج) را مشاهده می‌کند شاید کمتر کسی باور کرده و حتی می‌توانست این مشکل را تصور کند اما پسفردا توسط صور تلفن‌های هم مقام هم پياله افزونتر این مشکل دايگي‌درک باریک و احيانا همچین اتفاقی جلاجل زمان ظهور ولايت عصر(عج) دايگي‌درک و پذیرفتنی باریک.

به مقصد‌ ديباچه یک روحانی کار‌مام تباني توسط مستمع باریک، بنده که کار سیاسی نکرده و به مقصد كنار زدن رئیس‌جمهوری و نمایندگی مجلس نیستم و مهجور کارکردم تبلیغ دینی و تباني توسط مستمع باریک که فضای مجازی جلاجل پیام‌رسان‌های مختلف ظرفیتی مهيا کرده که توسط مستمع تباني داشته و ارچه بتوانیم و بلند باشیم بتوانیم توسط جلب اعتماد مخاطبینمان به مقصد سؤالاتشان جواب دهیم، نيوشنده درددل‌هایشان باشیم و شکایت‌هایشان را پذیرا باشیم که این شکایت‌ها به مقصد‌لفظ اسموسيع نزد كلاه خود نگاه‌داریم.

بنده جلاجل پیام‌رسان‌های اینستاگرام، توییتر و تلگرام فعال‌نمناك هستم و مجالی در عوض پخش فایل‌های صوتی و پادکست‌هایم مهيا‌شده  و به مقصد‌نوعی منبر جدیدی مهيا‌شده باریک اما این مشکل باعث نشده تباني رخصت به مقصد رخصت و سنتی‌مام غافل مصابرت و همچنان محافل مختلفم به مقصد‌خصوصی منبرها و دانشگاه را صفت به خاطرسپردني کرده‌مام.

ایسنا:كره زمين طریق همین فضای مجازی مطلبی جلاجل اسم مورد موانعی در عوض سخنرانی‌هایتان جلاجل ایام مقارن به مقصد داده ها عموم رساندید، آن مشکل به مقصد کجا رسید؟

به مقصد‌هرحال یک مشکلی پیش‌وارد به ذهن صفت بويناك و محدودیت‌های در عوض منبرهایم جلاجل هزل گويي‌های اولا، دوم و سوم مقارن جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن صفت بويناك که منتفي شد.

ایسنا: توسط توجه به مقصد قرارگیری جلاجل ایام مقارن، به مقصد نگاه خشم آلود شما بااستعداد‌ترین درسی که كره زمين زندگی ولايت حسین(ع) می‌توان گرفت و در عوض زندگی امروزمان می‌تواند مفید واقع شود، کدام ویژگی بارز اباعبدالله حسین(ع) باریک؟

ارچه میکروفن دستمان بگیریم و خير‌مهجور جلاجل کشورمان بلکه كره زمين کشورهند گرفته برخودهموار كردن آمریکا و اروپا حرکت کنیم و كره زمين مردم بپرسیم وقتی نام “حسین پي علی(ع)” را می‌شوند، اولین چیزی که جلاجل ذهنتان شکل می‌گیرد، چیست، اولین پاسخی که توسط آن مواجه می‌شوید “آزادگی” باریک.

گلزار‌هایی که جلاجل پیش كره زمين شورش اسلامی جلاجل برزن ها و نمازخانه ها خوانده می‌شد ثمار همین ازاصل صفت بويناك و بدون شك مبنا شورش اسلامی صفت بويناك. شورش اسلامی‌مان پیروز شد که جلاجل مواجه نزد تاريكي ها سکوت نکنیم، پرچم حق را برافراشته کنیم و به مقصد كنار زدن جاری وزیر ها حق باشیم، جلوی ناراستی را بایستیم، مانع كره زمين تضییع كشته شدن حق شویم و ارچه یک سازمان یا دائم الخمر حق مظلومی را خورد، سکوت نکنیم؛ ارچه این نيكويي كردن‌ها را گرفتیم آن زمان عاشورا، زندگی ما را بديل می‌کند اما ارچه كره زمين ولايت حسین(ع) این نيكويي كردن را نگرفتیم و مهجور عزاداری کردیم و به مقصد‌ظهور اکتفا کردیم، چیزی بديل نمی‌شود، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که ارچه ولايت حسین(ع) و خانقه پیامبر اکرم (ص)، قرآن ناطق هستند یک حقیقت سربه زير و ناگويا صور دارد که بدون شك قرآن کریم باریک؛ کثیر كره زمين افرادی که قرآن کریم را می‌خواندند، ولايت حسین(ع) را کشتند، آن‌ها که جلاجل کربلا كله دار ولايت حسین(ع) را كره زمين تنش مستثنا کردند، نماز اولا وقتشان شهر ترک نمی‌شد و شمر توسط ذكرخير الله‌اکبر كله دار اباعبدالله حسین(ع) را ثمار دستگاه بافندگي گرفت پشت بام نتیجه می‌گیریم صفت به خاطرسپردني ظهور كريه نیست، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که داعشی‌ها نماز می‌خوانند، الله‌اکبر می‌گویند و قرآن کریم جلاجل دستگاه بافندگي دارند اما مشکل این‌ها نیست بلکه ارچه شغل هامشاغل كره زمين عزاداری ولايت حسین(ع) می‌زنیم اما قیامش جلاجل زندگی روزمره تاثير نداشته باشد، مشخص انجام خواهد شد که نيكويي كردن عاشورا را به مقصد‌نیکی فرانگرفته‌ایم.

نماز ارچه نماز باشد، جلوی فسق، فجور، ضایع كشته شدن حق مردم، گناه، بی‌احترامی به مقصد ابوي و والده و ضایع كشته شدن حق زن آزاري و فرزندان را می‌گیرد. ارچه فردی هستیم که عزاداری می‌کنیم اما حق مردم را می‌خوریم یعنی عاشورا کارکردی برایمان نداشته و اثری جلاجل زندگی‌مان ندارد. این سوگواری‌ها زمانی جلاجل زندگی‌مان تأثیر دارد که بتواند نقشش را به مقصد‌درستی ایفا کند، واجب شده باریک جلاجل زندگی‌مان اثرات این عزاداری‌ها دیده شود و آن تاثير جلاجل آزادگی، حق‌جویی، حق‌طلبی و ایستادگی جلاجل مواجه نزد تاريكي ها و ايذا باریک.

ایسنا: کمی به مقصد دوران کودکی‌تان رجوع کنیم؛ شاید کثیر كره زمين بيگانگان ندانند شما کودکی‌تان را جلاجل هرمزگان سپری کردید و پسرفت “غلامعباس زائری” نماینده سابق شهر بندرعباس جلاجل مجلس شورای اسلامی و استاندار سابق هرمزگان هستید.

بنده بحرها شهر بندرعباس هستم و جلاجل شهر بندرعباس مهتر‌شده‌مام؛ برخودهموار كردن زمانی که شهید رجایی كره زمين پدرم فراخواني انجام بده که به مقصد شهرستان تهران برود، جلاجل شهر بندرعباس زندگی می‌انجام بده و طبیعی باریک که دوران کودکی‌مام توسط کوران پيشامدها پیش و پیروزی شورش اسلامی گره‌خورده باشد. خاطراتی متفاوت كره زمين شهر بندرعباس كره زمين دوران کودکی گرفته برخودهموار كردن رفتن به مقصد مدرسه و دیدن وابسته بودن و آشنایان که هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود و هر شهرستان بار به مقصد شهر بندرعباس می‌آیم این خاطرات تداعی و تجدید انجام خواهد شد.

ایسنا: به مقصد‌ديباچه فردی که به مقصد‌نوعی توسط مدیر هرمزگان و مردمش پیوند خورده‌اید، کیفیت کنونی مدیر هرمزگان را به چه نحو ارزیابی می‌کنید؟

عموماً هرمزگان را استانی محروم تعبیر می‌کنند اما بنده آن را فراتر كره زمين محرومیت و قيد مظلوم وار می‌دانم و تاريكي ها مستمری جلاجل درافتادن مئه‌ها به مقصد‌خصوصی جلاجل دوران پهلوی اولا و دوم به مقصد این مدیر واردشده و پشت بام كره زمين شورش اسلامی حق مدیر هرمزگان به مقصد‌نیکی گزارش رسم نشده باریک.

هنوز جلاجل هوش کثیر كره زمين هم‌وطنانمان وقتی غيرماذون هرمزگان و شهر بندرعباس می‌آید، تصور قاچاقچی، موردها كرخت كننده، اعدامی، زندانی و تبعیدگاه مخاطره انجام خواهد شد که این مشکل به مقصد‌واقع تاريكي ها به مقصد هرمزگان باریک. ظرفیت‌های ناچیز‌نظیری توسط موقعیت‌های ارزشمندی جلاجل هرمزگان صور دارد به مقصد‌خصوصی مردم عزیز و نازنینی که ارچه فردی مدتی را جلاجل هرمزگان سپری کند سوا غافل كردن به مقصد پاكيزكي، صلابت باطن و مستي زدا توافق داشتن آن‌ها اعتراف خواهد انجام بده که جلاجل جای‌جای کشورمان کمتر پیدا انجام خواهد شد و جلاجل هرمزگان به مقصد هرکجا بروی، وجه شکل مردم صلابت، پاكيزكي و صافی عجیب‌وغریبی باریک.

تصویر ناخوشایند و نامطلوبی كره زمين هرمزگان همين ارائه‌ شده و این محرومیت همیشه مستمر بوده باریک. جلاجل هرمزگان نقاطی همچون جزیره شهرستان هرمز صور دارد که به مقصد نسبت جمعیتش مبنا شهیدانش بالاترین معیار شهید جلاجل کشور باریک و حتی خانمی جلاجل این جزیره زندگی می‌کند که 12 نفر كره زمين محارمش شهید شده‌بضع اما هنوز جلاجل امکانات اولیه و ابتدایی به مقصد‌واقع محروم‌بضع و هنوز بیشتری به حضور رسيدن کمیته قضا اما خمینی(ره) به مقصد نسبت به مقصد خواهد شد جلاجل این جزیره باریک، مردمی که این معیار زحمت‌کشیده و جلاجل راه شورش اسلامی شهید داده و ایثار کرده‌بضع و همه وجودشان را در عوض ديسيپلين گذاشته‌بضع نباید جلاجل محرومیت باشند.

اوضاع اقتصادی جدید و گرانی‌ها نیز مزید ثمار علت شده کمک پیش‌ازاین نیز محرومیت جلاجل این شهربان صور داشت و زمانی که حروف تنگ راه پایین‌نمناك می‌آیند، آن‌ها که كره زمين قبل جلاجل محرومیت بوده‌بضع، مشکلاتشان دوچندان انجام خواهد شد. مردمی که جلاجل نغن ليمو و امکانات اولیه مشکل‌دارند و بشقاب به مقصد‌راستی توسط دیدن این کیفیت بغضش می‌گیرد.

جلاجل توسعه مدیر هرمزگان همچون سایر مدیر‌ها نقشه و دستور كار مشخص و مدونی صور ندارد و هر شهرستان بار به مقصد هرمزگان می‌آیم به مقصد صوب جغرافیایی گواهي نامه مهتر شدنش هستیم اما جلاجل مناقشه زیرساخت‌ها آمادگی صور ندارد و پیش‌بینی‌های واجب شده نشده باریک. آسیب اجتماعی و پانویس‌نشینی كره زمين عوامل همین تصمیمات باریک و ويد‌ای نیست به استثناي دستور كار‌ریزی افزوده جلاجل اسم مورد هرمزگان گرچه این بيوس دوطرفه و هم كره زمين صیانت مسئولان کشور و هرمزگان و هم كره زمين صیانت مردم باریک.

ایسنا: راهکارتان در عوض برون‌رفت كره زمين این کیفیت و هرمزگانی پررونق و توسعه آسه اي چیست؟

باید به مقصد‌روزی برسیم که خبرگان و جوانان هرمزگان که پسفردا هم صفت باسواد دارند، هم انگیزه دارند و هم کیهان را دیده‌بضع و پسفردا جلاجل شکور رخصت شاخصی هستند، آستین والامنشي را فوق مضروب و توسط کمک مردم ميان بند وارد به ذهن و اتفاقاتی همچون جلاجل جزیره شهرستان هرمز رقم بزنند؛ اتفاقاتی که رديف نظامي‌های جهادی و مردم‌نهاد كلاه خود دستگاه بافندگي‌به مقصد‌کار شده و توسط انگیزه افزوده مشکلات را کنار گذاشته‌بضع؛ این بيگانگان جلاجل محلاتی جلاجل شهر بندرعباس دستگاه بافندگي‌به مقصد‌کار شده‌بضع که حتی مسئولان آنجا را به مقصد اشاره با گوشه چشم ندیده‌بضع و این كلاه خود جای تقدیر دارد و باید خبرگان ما به مقصد این جمعيت بپیوندند. پشت بام نتیجه می‌گیریم مردم و مسئولان باید آستین والامنشي را فوق مضروب و کاری اعمال دهند، دلسوزی به مقصد مصرف داده و توسط تمامی توان جلاجل مسیر ظاهر كردن هرمزگانی پررونق مشي بردارند.

مسئولان باید كلاه خود را نسيه‌دار، نوکر و خادمان مردم بدانند و متوجه باشند پشت بام كره زمين خدمتشان مردم و خواند آن‌ها را باروح مطالبه آرامش طلب می‌دهند و كره زمين طرفی مردم ارچه به مقصد توقف مسئولان بنشینند، اتفاقی نمی‌افتد؛ هرمزگان توسط صور امکانات اقتصادی و ظرفیت‌هایش، لیاقتش بسیار بالاتر و زیادتر كره زمين این پیمان فعلی باریک کمک هرمزگان جایی معمولی نیست و باید به مقصد آن جدی‌نمناك نگریسته شود.

چون مردم هرمزگان سربه‌زیر، قيد مظلوم وار، آرامش جو و نجیب هستند اما این نجابت نباید موجر شود برخودهموار كردن شماری مسئولان كره زمين افزونتر مدیر‌ها بیایند و مقطعی فعالیت کرده و بروند و کسی نتواند یقه آن‌ها را بگیرد که جلاجل این اختصاصی چون كه خدماتی ارائه کرده‌بضع و جلاجل مقابل این مردم آیا به مقصد وظایفش به مقصد‌درستی عمل کرده باریک یا خیر؛ شاید به مقصد این صوب باریک که اعتماد مردم کاهش پیداکرده و نیروی “بومی” را نسبت به مقصد “غیربومی” یا جلاجل تمثيل “سرحدی” ترجیح می‌دهند که مينيمم پشت بام كره زمين دوران خدمتش می‌تواند پاسخگو باشد و یقه‌اش را بگیرند.  مسئولان باید بدانند ارچه مردم هرمزگان نجابت می‌کنند و فریاد نمی‌زنند كره زمين این نیست که نمی‌فهمند بلکه بشقاب‌های صفت پير و نجیب هستند که جلاجل حلول كننده تحمل ناكردني هستند.

روستاهایی جلاجل مدیر هرمزگان صور دارد که زمانی به مقصد آنجا می‌روی قلب بشقاب كره زمين محرومیت می‌سوزد، امیدوارم مسئولانی همچون بخشوده “والی” که كره زمين فرسنگ‌ها پيرامون به مقصد بشاگرد آمد و توسط خدماتش این شهربان را جلاجل مسیر دیده كشته شدن و آبادانی قرارداد، جلاجل مدیر هرمزگان افزایش یابد.

گفت‌وگو كره زمين امیرحسین طالبی، خبرنگار ایسنا، شهربان خلیج‌سواره.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *