خانه / علمی / تباني ساق دست زیستی بدن توسط صفت سرطان زا سینه

تباني ساق دست زیستی بدن توسط صفت سرطان زا سینه

[ad_1]

پژوهشگران آمریکایی جلاجل بررسی‌های كلاه خود، ژن جدیدی را که توسط ساق دست زیستی بدن جلاجل تباني باریک و كشيده شده به مقصد رشد آتشخانه گرمابه سینه انجام خواهد شد، شناسایی کردند.

به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين مدیکال‌اکسپرس، اسم باشليق‌های زیادی، پزشکان جهش ژن‌های “BRCA1” و “BRCA2” را توسط افزایش ريسك ابتلا به مقصد صفت سرطان زا سینه مرتبط عمداً‌بضع.

اکنون، پژوهشگران “دانشگاه تگزاس ای بضع مام” (Texas A&M) جلاجل آمریکا، ژن كاستن دیگری را جلاجل صفت سرطان زا سینه شناسایی کرده‌بضع که توسط ساق دست زیستی بدن جلاجل تباني باریک.

پروفسور “وستون پورتر”(Weston Porter) و گروهش دریافتند که پروتئین “Per2”- مکانیسم تنظیمی باطني ساق دست محیطی هر صفت انگبين- وعاء مهمی جلاجل رشد آتشخانه گرمابه سینه پستانداران دارد و جلاجل بررسی‌های اعمال شده روی موش‌ها، سرکوب این پروتئین به مقصد نابساماني شدید جلاجل رشد آتشخانه گرمابه انجامید.

این یافته‌ها، به مقصد فهرست رشد مرتبط توسط نابساماني جلاجل ساق دست زیستی بدن که مکانیسم ساق دست مرکزی مغز باریک، اضافه انجام خواهد شد. این فهرست، شامل عواملی باریک که به مقصد ريسك تعالی صفت سرطان زا، اضافه وزن، چندی بیماری‌های عصبی و عضلانی و اختلالات افزونتر كره زمين يكباره پريدن زدگی می‌انجامند.

“ساق دست زیستی”، “ساق دست زیست‌شناختی”، “ساق دست بدن” یا “ساق دست بیولوژیکی”، یک حركت دوراني داشتنٔ تقریباً 24 ساعته جلاجل فرآیندهای زیست‌شیمیایی، فیزیولوژیکی، یا رفتاری موجودات بيدين، شامل گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و سیانوباکتری‌ها باریک. نابساماني جلاجل ساق دست زیست‌شناختی بشقاب می‌تواند زمینه‌سه تار بیماری‌های کلان شود.

پورتر گفت: خير فرد ما بلکه هر یک كره زمين صفت انگبين‌های ما، یک ساق دست زیستی دارند که توسط ساق دست مرکزی هماهنگ باریک. هنگام صبح، توسط بیدار كشته شدن كره زمين نوم و دیدن شعشعه هور، شعشعه مستقیما به مقصد مغز می‌رود و این مکانیسم مولکولی که ساق دست زیستی بدن را تنظیم می‌کند، به مقصد کار می‌اندازد.

رديف نظامي پورتر جلاجل بررسی‌های كلاه خود، پروتئین “Per2” که “بازخورد منفی” یا ترازمندي را جلاجل فرآیند ساق دست زیستی ثابت می‌کند، ارزیابی کردند.

پورتر آدم كردن داد: مکانیسم‌های بازخورد منفی و واحد وزن معادل، پیوسته جلاجل ترازمندي هستند و تبيره و پایین می‌روند. یکی جلاجل درافتادن سنه و یکی جلاجل هنگام ليمو تبيره می‌رود و جلاجل 24 ساق دست شبيه بودن‌سنه نوسان دارند اما هنگام صبح و توسط دیدن شعشعه، مجددا تنظیم می‌شوند. هنگامی که Per2 بازمی‌گردد، ژن دیگری اسم گذاري شده به مقصد “BMAL” یا “CLOCK” را سرکوب می‌کند.

نتایج این مطالعه، اهمیت وعاء احتمالی Per2 را جلاجل صفت سرطان زا سینه اثر داغ می‌دهد. تبیین Per2، جلاجل درصد زیادی كره زمين تومورهای سینه گم انجام خواهد شد که اثر داغ‌دهنده اثرات محافظتی آن باریک.

ما دریافتیم که نشانگرهای زیستی صفت انگبين بنیادی مرتبط توسط کمبود  Per2، اساسی‌نمناك هستند. به مقصد این ترتیب، ایده عملکرد Per2 به مقصد ديباچه ژن سرکوبگر آتشخانه گرمابه تقویت انجام خواهد شد.

رديف نظامي پورتر، علاوه ثمار نابساماني جلاجل رشد آتشخانه گرمابه سینه، كاستي مشابهی جلاجل بررسی‌های كلاه خود روی اندام پیوند مضروب شده مشاهده انجام بده. این نتیجه اثر داغ داد که Per2 و خير احكام ساق دست مرکزی آن، دلیل نابساماني جلاجل رشد آتشخانه گرمابه سینه باریک.

یافته‌های این مطالعه، جلاجل مجله علمی “Growth” به مقصد چاپ رسید.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *