خانه / علمی / كاربرد كره زمين فروغ لمعان در عوض تحریک اعصاب شنوایی+ فیلم

كاربرد كره زمين فروغ لمعان در عوض تحریک اعصاب شنوایی+ فیلم

[ad_1]

محققان “دانشگاه گوتینگن” کشورآلمان موفق به مقصد كاربرد كره زمين فروغ لمعان در عوض تحریک اعصاب شنوایی حیوانات شده‌بضع.

این فناوری در عوض به شدني کیفیت شرفه “پروتز کاشت حلزونی” (cochlear implants) توسعه داده شده باریک.

پروتز کاشت حلزونی، ابزاری الکترونیکی باریک که كره زمين طریق جراحی جلاجل گوش داخلی آرامش طلب گرفته و عاطل شنیدن شرفه جلاجل بيگانگان كر یا ناچیز شنوای عمیق را مهيا می‌کند.

کاشت حلزونی فرد شکلی كره زمين مداخلات پزشکی باریک که می‌تواند به مقصد وسيله تحریک الکتریکی عصب شنوایی مقداری كره زمين شنوایی را به مقصد فرد ناشنوای مطلق بازگرداند.

جلاجل قريب سه هزل گويي قبل، کاشت حلزونی در عوض اولین شهرستان بار به مقصد شکل ابزاری تک الکترودی که عمدتاً در عوض افزایش توانایی گزيده خوانی و کمک به مقصد فرد جلاجل آگاهی كره زمين صداها كاربرد می‌شد، معرفی شد. اما امروزه ابزارهای تا چه وقت الکتروده پیشرفته‌ای موجود هستند که امکان مکالمات تلفنی را نیز به مقصد کاربران کاشت‌شده می‌دهند.

سيني آمارهای موجود، مادام ماه آوریل ۲۰۰۹ میلادی تقریباً ۱۸۸ هزار نفر جلاجل سرتاسر كره ارض این پروتز را دریافت کرده‌بضع. جلاجل ایالات متحده نیز ۳۰ هزار بزرگسال و ۳۰ هزار کودک دریافت‌کننده این پروتز بوده‌بضع و هر سنه نیز ثمار معیار کاربران آن افزوده انجام خواهد شد.

باآنكه محققان همچنان هم جلاجل حلول كننده توسعه پروتزهای کاشت حلزونی هستند، اما وضوح فرکانس پایین یکی كره زمين نقصان‌های این پروتزها باریک.

اکنون محققان آلمانی ثمار این باورند كاربرد كره زمين فروغ لمعان می‌تواند این مشکل را گدازش کند، به دلیل اینکه فروغ لمعان می‌تواند صفت انگبين‌های شنوایی را تحریک کند.

 به مقصد همین منظور محققان كره زمين تکنیک “اپتوژنتیک” (optogenetics) در عوض تبدیل چندی كره زمين صفت انگبين‌ها به مقصد صفت انگبين‌های آلرژي زا به مقصد فروغ لمعان كاربرد کردند.

اپتوژنتیک توسط تعالی تکنیک‌های تصویربرداری جلاجل مئه اخیر، مطالعه و بررسی عملکردهای مغزی را شتاب بخشیده‌ باریک و تکنولوژی اپتوژنتیک قدمی باریک به مقصد صیانت بررسی‌های دقیق‌نمناك. طوق‌ها و وسايل تک مولفه‌ای دايگي اعتماد که بتوانند فرد یک اپسین (ترکیبی که شامل بخش پروتئینی شبکیه باریک) را تيرخور آرامش طلب بدهند و هم‌چنین معیار حساسیت نوری كره زمين عناصر بااستعداد جلاجل این طوق هستند که امکان مطالعه عملکرد دقیق و خاص سیستم عصبی را ایجاد می‌کنند.

اپتوژنتیک بدون شك‌صفت منسوب به طوس که كره زمين اسمش پیداست، كاربرد همزمان كره زمين اپتیک و ژنتیک در عوض تشخیص عملکرد صفت انگبين‌های خاص جلاجل بافندگي كردن‌های هست باریک. به مقصد صفت منسوب به طوس مثال ژن‌های اپسینی- میکروبی می‌توانند در عوض کنترل نوری عملکردهای تعریف شده‌ای جلاجل كلكسيون‌ای كره زمين صفت انگبين‌های عصبی كاربرد شوند.

اقلیم محققان طوق كلاه خود را جلاجل ثمار روی جربیل‌هایی که می‌توانستند بشنوند، آزمایش کردند. صفت انگبين‌های این جربیل‌ها به مقصد لفظ ژنتیکی تعمیر شده صفت بويناك و جلاجل گوش ايشان نیز یک منبع فروغ لمعان کاشته شده صفت بويناك. جِربیل یا جِرد غيرماذون گروهی كره زمين جوندگان کوچک باریک که جلاجل زیرخانواده جربیلیان كره زمين خانواده موش‌سانان آرامش طلب می‌گیرند.

آن وقت محققان این حیوانات را در عوض جواب وام گذاردن به مقصد صداهای خاص آموزش دادند. هنگامی که این صداها جلاجل واقع اشکال نمی‌شد، بلکه جلاجل داخل كله دار ايشان توسط كاربرد كره زمين فروغ لمعان تحریک می‌شد، ايشان تصور می‌کردند این صداهای واقعی هستند و به مقصد آن بیانات اثر داغ می‌دادند. آزمایش مانند آن نیز ثمار روی جربیل‌های كر اعمال گرفت و محققان دریافتند که توسط تحریک نوری، این حیوانات قادر به مقصد شنیدن خواهند صفت بويناك.

جلاجل آزمایشات آینده محققان قصد دارند مادام این آزمایش را ثمار روی رديف نظامي دیگری كره زمين حیوانات اعمال دهند، محققان امیدوارند مادام روزی بتوانند این آزمایش را ثمار روی بشقاب‌ها نیز اعمال دهند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *