خانه / علمی / امضای درك متقابل همدستی مقاتل دانشگاهی و جامعه دانايي‌آموختگان "امیر کبیر"

امضای درك متقابل همدستی مقاتل دانشگاهی و جامعه دانايي‌آموختگان "امیر کبیر"

[ad_1]

مقاتل دانشگاهی يك جهت تکنیک امیرکبیر و جامعه دانايي آموختگان دانشگاه تکنیک امیرکبیر درك متقابل نامه همدستی انعكاس يافتن کردند.

به مقصد شرح احوال دفتراسناد خبرگزاری ایسنا، توسط محضر دکتر مهدی ورسه‌ای رئیس مقاتل دانشگاهی يك جهت تکنیک امیرکبیر و مهندس لطفی دبیر جامعه دانايي آموختگان دانشگاه تکنیک امیرکبیر درك متقابل نامه همدستی جلاجل زمینه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی انعكاس يافتن کردند.

دکتر ورسه‌ای جلاجل گفتگو توسط خبرنگار ایسنا توسط اعلام این نبا  به مقصد چندی كره زمين وطن اختيار كردن این همدستی اشاعت انجام بده و گفت: تعریف، تدوین و اجرای دورودورنگ‌های آموزشی اشتهازا آسه اي به مقصد منظور کمک به مقصد پرورش دانايي آموختگان مطلع و کارآمد و مطابق نیازهای اعلامی جامعه دانايي آموختگان، همدستی و مشارکت جلاجل چاپ و سرايت خبرنامه‌ها و نشریات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، جلب مشارکت عمومی و حمایت كره زمين توسعه زیر ساخت‌های باروح نیاز طرفین، مشارکت جلاجل اجرای مطرود گشتن های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دائم الخمر‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی، چندی كره زمين محورهای این همدستی همه جانبه می‌باشد.

ورسه‌ای توسط اشاعت به مقصد تعهدات طرفین به يادماندني انجام بده: مقاتل دانشگاهی يك جهت تکنیک امیرکبیر كلاه خود را مسئول می‌داند که دانايي آموختگان دانشگاه امیرکبیر را جلاجل دورودورنگ‌های آموزشی، پژوهشی و دستور كار‌های فرهنگی باروح نیاز جامعه جلاجل اولویت آرامش طلب دهد و تخفیفات خصوصی در عوض ايشان جلاجل نگاه خشم آلود گیرد. ایضاً صوب تسهیل برگزاری آموزش‌های اشتهازا آسه اي و طي خدمتگزار دانايي آموختگان گرامی، این دورودورنگ‌ها را جلاجل مقام شرکت‌ها، کارخانجات و دائم الخمر‌های آموزشی ايشان توسط پیمان خصوصی برگزار کند.

ورسه ای آدم كردن داد: همدستی زیاد كره زمين پیش جامعه دانايي آموختگان جلاجل امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی توسط مقاتل دانشگاهی يك جهت تکنیک امیرکبیر جلاجل شکل اعلام سیاست‌های کلی جامعه دانايي آموختگان و مشارکت جلاجل اعمال مطرود گشتن‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی باروح نیاز كره زمين يكباره تعهدات جامعه دانايي آموختگان جلاجل این درك متقابل‌نامه می‌باشد.

اوی جلاجل پایان طي تقرير صاحبدیوان صوب رويداد همدستی مؤثر محصول برداري كره زمين این درك متقابل نامه، تبیین داشت: تباني و همدستی مؤثر نهاد مقاتل دانشگاهی امیرکبیر توسط مجال مهلت‌های مختلف جلاجل بخش‌های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی توسط جامعه دانايي آموختگان دانشگاه امیرکبیر که مهندسین، دکتری و فرهیختگان این جامعه می‌باشند و جلاجل بخش‌های مختلف صنعت این کشور مشغول به مقصد کار هستند، قطعا می‌تواند تلفن همراه بغایت در عوض بخش‌های مختلف به مقصد معاشر داشته باشد و هم افزایی جلاجل بخش‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط را به مقصد معاشر آورد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *