خانه / فرهنگی و هنری / گلچين غيرماذون «دیو» تعدادی آفریده‌های هنری

گلچين غيرماذون «دیو» تعدادی آفریده‌های هنری

[ad_1]

نمایشگاه به هدف نخوردن نقش شده‌ها و نقاشی های محسن کرمی دوال جمعه، ۲۷ مهر ماه جلاجل گالری مژده واگشايي انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، «دیونگاشت» غيرماذون این نمایشگاه باریک که جلاجل آن قريب ۲۵ تاثير کرمی توسط تکنیک‌های اکرلیک، پيمان مرکب و زغال روی دیوار گالری مژده می‌رود.

محسن کرمی ـ گرافیست و خوشنویس ـ جلاجل این زمینه هزیمت می‌دهد: گزینش غيرماذون دیو تعدادی آفریده‌های هنری که دستمایه کارشان دبیره (الفبا)، خوشنویسی، نویسه و نگاره‌های رازوار باریک، شاید سهمگین و ممهور به مقصد نگاه خشم آلود رسد، اما جلاجل زبان باستانی واژه «دی وﹶ» به مقصد معنی درخشیدن و پرتو باریک.

او آدم كردن می‌دهد: برگزیدن غيرماذون دیو توسط این انگیزه باریک که بنيادگر به مقصد نوشتار ایرانی، آفرینش دبیره ـ به هدف نخوردن اوستایی ـ را غيرمشدد به مقصد دیوان می‌دانند و شاید اشارت و ایمایی دارد به مقصد زمان حال باستانی و سرچشمه‌های نخستین كره ارض نگری اشراقی، شهودی و شهرستان اندیشه انتزاعی ـ دینی و همچنين، گرایش به مقصد نوع‌ای كره زمين آغازین گرایی جلاجل نوع‌های هنری که یادآور آن ياد ازلی‌بضع و شاید همانی که سهروردی «کلمات المرموزة الاولین» می‌نامد و جاویدان خردش می‌خواند.

کرمی ایضاً تقریر می‌کند: قريب ۲۰ اسم باشليق باریک که خوشنویسی کار می‌کنم و لفافه دانشگاهی‌مام گرافیک باریک. همیشه خواستم ویژگی‌های گرافیکی جلاجل خوشنویسی‌مام محضر داشته باشد و ایضاً ویژگی‌های خوشنویسی جلاجل گرافیک. مطالعه‌هایی را جلاجل حیطه مطالعه ها تطبیقی فلسفه و اسطوره شناسی کشورهند و کشورایران اعمال دادم که تاثیر زیادی روی کارهام داشتند و به مقصد نمادها و داغ جا‌های مشترکی جلاجل الفبا رسیده‌مام.

نمایشگاه آثار محسن کرمی عصر جمعه (۲۷ مهر ماه) گشایش می‌یابد و برخودهموار كردن چهارم عقرب (غیر كره زمين شنبه) جلاجل گالری مژده به مقصد نشانی فيلتر پررونق، درخت سرو شرقی، عليم شمالی، خیابان هجدهم شرقی، پلاک ۲۷ دایر باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *