خانه / علمی / توقف جابه جايي جایزه نوبل را نداشتم

توقف جابه جايي جایزه نوبل را نداشتم

[ad_1]

“جرارد مورو”(Gérard Mourou)، فیزیکدان فرانسوی برنده جایزه نوبل 2018 می‌گوید:

به مقصد شرح احوال ایسنا، “جرارد مورو” (Gérard Mourou)، فیزیکدان فرانسوی، جلاجل 22 ژوئن اسم باشليق 1944 به مقصد کیهان آمد. مورو كره زمين پیشگامان مربوط به حوزه مهندسی صاعقه و لیزرها به مقصد نمره می‌رود. او موفق شد به مقصد هم نشين “دونا استریکلند”(Donna Strickland)، جایزه نوبل فیزیک 2018 را در عوض ابداع روشی اسم گذاري شده به مقصد “CPA” به مقصد دستگاه بافندگي آورد. “CPA”، روشی در عوض ایجاد” لیزرهای پالسی ‌فوق‌ کوتاه” باریک. این طوق، در عوض اشکال پالس‌های فوق‌کوتاه و قوی جلاجل جراحی، پزشکی و پژوهش ها بنیادی علمی، کارآمد خواهد صفت بويناك.

جلاجل آدم كردن اسم ستيزه گر ضبط كردن تلفنی مورو توسط سایت “نوبل‌پرایز” را می‌خوانید.

نوبل‌پرایز: تبریک ما را در عوض حاصل کردن جایزه نوبل فیزیک اسم باشليق 2018 بپذیرید.

مورو: سپاسگزارم.

نوبل‌پرایز: حتما هیجان‌ضربت ديده هستید.

مورو: آره، لمحه هیجان‌انگیزی صفت بويناك و می‌توانم بگویم هیچ‌کس در عوض چنین لمحه‌ای دردسترس نیست.

نوبل‌پرایز: بیایید درزمينه کشف غیرمنتظره اسم باشليق 1985 درستكاري کنیم، لمحه‌ای که ناگهان چگونگی به شدني درافتادن پالس و کاهش درافتادن پالس را کشف کردید.

مورو: این فرآیند، مقام ها گوناگونی داشت و جلاجل واقع، بسیار طبیعی‌نمناك كره زمين آن صفت بويناك که منبرها اعمال می‌دادم. همانطور که می‌دانید نیرو، انرژی باریک که توسط زمان تقسیم انجام خواهد شد؛ جلاجل نتیجه در عوض به مقصد دستگاه بافندگي استدلال كردن انرژی زیادتر، باید پالس‌ها کوتاه‌نمناك شوند. توسط افزایش پالس‌ها، به مقصد نقالي كردن‌ای می‌رسیم که هيئت، توسط فروزش لیزر زمینه انجام خواهد شد.

نوبل‌پرایز: بنابراین، شما باید نیرو را کاهش می‌دادید.

مورو: نیرو باید کاهش یابد اما انرژی نباید تغییر کند. منظورم این باریک که در عوض اعمال وام گذاردن این فرآیند به مقصد لفظ کارآمد، باید نیرو را غير تغییر انرژی کامل پالس کاهش دهیم. توسط کشش پالس، نیروی عزايم کاهش یافت و پس ازآن توانستیم پالس را زیادتر افزایش دهیم. پس ازآن، مجبور شدیم آن را دوباره پرتكاثف کنیم و این مقام ها را دوباره اعمال دهیم.

نوبل‌پرایز: می‌توانید همال‌ای كره زمين مناسبت ها كاربرد این لیزرهای پيش ازين سریع را بگویید؟

مورو: كره زمين این لیزر می‌توان در عوض شتاب بخشیدن به مقصد ذراتی توسط کارآیی خیره‌کننده كاربرد انجام بده؛ جلاجل نتیجه شاید بتوان كره زمين سیستمی كاربرد انجام بده که به مقصد ولی آن، به مقصد ذرات شتاب بدهیم و به مقصد جای کیلومتر كره زمين سانتی‌اسم هم معني درستكاري کنیم. تسریع‌کننده‌ها، کاربردهای بیشمار جلاجل دنیای پزشکی دارند. به طورمثال شاید در عوض ابداع یک علاج بخش، كره زمين ایزوتوپ‌های رادیویی كاربرد کنید اما در عوض این کار، باید كره زمين آزمایشگاه بیرون بروید کمک هنگامی اوقات، ایزوتوپ‌ها جلاجل راکتورهایی ساخته می‌شوند که جلاجل مسافر دوری آرامش طلب گرفته‌بضع؛ جلاجل نتیجه استدلال كردن ايشان به مقصد بیمارستان سخت باریک اما توسط پرتكاثف ترس دادن این تسریع کننده، می‌توانید آن را به مقصد بیمارستان ببرید و كره زمين آنجا که تسریع‌کننده پرتكاثف باریک، کاربردهای چندگانه‌ای دارد و می‌توان آن را جلاجل هر بیمارستانی به مقصد کار سرما.

نوبل‌پرایز: توصیف کاملی صفت بويناك. این بهترین مثال جلاجل باروح تعامل موفقیت‌آمیز میان علم زیرساخت و علم کاربردی باریک.

مورو: کاملا همین صفت منسوب به طوس باریک.

نوبل‌پرایز: این علوم، کاملا به مقصد هم غيرمشدد هستند و این کار غير مطالعه زیرساخت‌ای ممکن نخواهد صفت بويناك.

مورو: درست باریک.

نوبل‌پرایز: و نکته هیجان‌انگیز افزونتر این که شما به مقصد هم نشين دانشجوی فارغ‌التحصیل كلاه خود، این جایزه را دریافت کرده‌اید.

مورو: آره. منبرها این ایده را توسط “دونا استریکلند” مطرح کردم و او گفت: ایده جنون مردم آزاري‌ای باریک و مثل رساله دکتری سخت نیست.

نوبل‌پرایز: منبرها همال دیگری كره زمين نخستین مقاله علمی منتشر شده مفتخرشدن ندارم که نهایتا به مقصد جایزه نوبل ختان شده باشد. این، آرزوی بزرگی در عوض دانشجویان فارغ‌التحصیل باریک.

مورو: همین‌صفت منسوب به طوس باریک.

نوبل‌پرایز: جلاجل ماه دسامبر شما را جلاجل استکهلم خواهیم دید؟

مورو: حكماً.

نوبل‌پرایز: بی‌صبرانه گوش به زنگ آن دوال هستیم. تبریک دوباره ما را بپذیرید.

مورو: سپاسگزارم.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *