خانه / علمی / دستور كار "استیون هاوکینگ" تعدادی یافتن حیات بیگانه

دستور كار "استیون هاوکینگ" تعدادی یافتن حیات بیگانه

[ad_1]

“ابتکارات حروف‌شکن” یا “نيت ها شعاب” غيرماذون دستور كار‌ای باریک که توسط استیون هاوکینگ فقید به مقصد منظور جستجوی هوش فرازمینی راه‌اندازی شده باریک و اکنون جلاجل پی راه جدیدی تعدادی اعمال این بااستعداد باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد حمل كره زمين اسپیس، دانشمندان دستور كار ابتکارت حروف‌شکن(The Breakthrough Initiative) قصد دارند طی 60 دوال آتی تعدادی یافتن حیات بیگانه به مقصد صدای میلیون‌ها ستاره کهکشان راه شیری گوش ورا دهند.

ابتکارات حروف‌شکن یا نيت ها شعاب غيرماذون دستور كار‌ای باریک که توسط یوری میلنر و استیون هاوکینگ تعدادی جستجوی هوش فرازمینی تأسیس شده باریک.

این بزرگترین پروژه جلاجل حمایت كره زمين جستجو تعدادی یافتن موجودات زيرك فضایی باریک. جلاجل این دستور كار 10 ساله، یک میلیون ستاره نزدیک به مقصد زمین تعدادی ردیابی امواج زيرك زیر نگاه خشم آلود گرفته خواهند شد.

وسعت شهربان جستجو 10 روبه رو دستور كار‌های قبلی خواهد صفت بويناك و طیف رادیویی اسکن شده 5 روبه رو وسیع‌نمناك خواهد صفت بويناك و 100 شهرستان بار سریع‌نمناك هم اعمال خواهد شد.

این پروژه 100 میلیون دلاری را رديف نظامي بی.آی جلاجل تين رویال جلاجل لندن کلید زدند.

علاوه ثمار دریافت سیگنال‌های رادیویی، دانشمندان مبارزه خواهند انجام بده مادام توسط نفع بردن كره زمين تلسکوپ رصدخانه کالیفرنیا به مقصد كنار زدن سیگنال‌های احتمالی شعشعه نیز باشند.

اما چیزی که اکنون توجه رسانه‌ها را به مقصد نكراء جلب کرده این باریک که دانشمندان این پروژه كلاه خود را فراهم آورنده اذن به مقصد صدای میلیون‌ها ستاره جلاجل کهکشان ما کرده‌بضع.

این بررسی 60 روزه توسط كاربرد كره زمين تلسکوپ رادیویی “CSIRO Parkes” جلاجل نیو ساوث ولز کشوراسترالیا اعمال انجام خواهد شد.

این پروژه ایضاً به مقصد تازگی ارتقاء دايگي توجهی را به مقصد دستگاه بافندگي آورده باریک، به دلیل اینکه بي پروايي كردن “اذن” به مقصد قابلیت‌های چندگانه این دستور كار اضافه شده باریک. این افزایش بي پروايي كردن اجازه خواهد داد که تلسکوپ توسط 13 پرتو به مقصد هوايي گوش دهند.

این 13 پرتو به مقصد این تلسکوپ رادیویی اجازه می‌دهد مادام یک میلیون كره زمين نزدیکترین ستاره‌ها و مرکز کهکشان راه شیری را بررسی کند. ایضاً 100 كلكسيون كره زمين نزدیکترین کهکشان‌ها به مقصد راه شیری را اندازه‌گیری می‌کند و به مقصد لطف ماهیت عمومی مطالعه، جمعناتمام داده‌ها تعدادی عموم دايگي معرض خواهد صفت بويناك.

“دنی پرایس”، عالم سفلي این پروژه جلاجل دانشگاه “یو سی برکلی” گفت: توسط كاربرد كره زمين این توانایی‌های جدید، ما کهکشان راه شیری را به مقصد لفظ بی‌پيشينه‌ای اسکن می‌کنیم. توسط كاربرد كره زمين این كلكسيون مهتر دانسته ها تعدادی یافتن نشانه‌ای كره زمين تمدن‌های تکنولوژیک، امیدواریم کشف کنیم که سیاره ما جلاجل میان مبهوت میلیارد ستاره کهکشان راه شیری، مهجور سیاره‌ای نیست که زندگی زيرك جلاجل آن صور دارد.

این دستور كار 100 میلیون دلاری به مقصد كنار زدن یافتن هوش فرازمینی باریک که اجتماع‌ترین، متمرکزترین و آلرژي زا‌ترین جستجو مادام به مقصد حلول كننده، توسط كاربرد كره زمين رادیوی مصنوعی و سیگنال‌های نوری باریک.

ارتقای پرتویی مهجور چیزی نیست توجهات را راجع به مقصد این دستور كار به مقصد كلاه خود جلب کرده باریک، ازچه که وسايل جدید نیز اجازه می‌دهد که سیستم تلسکوپ رادیویی پارک، دانسته ها را توسط شتاب 130 گیگابیت جلاجل ثانیه تبرئه دهد که تقریبا هزار روبه رو پهنای جماعت گريز سریعترین اتصالات اینترنتی خانگی باریک.

اتصالات سریع به مقصد این معنی باریک که سیستم مشاهدات می‌تواند 100 پتابایت(1024 ترابایت) داده را سازمان کند. تعدادی مقایسه باید گفت که این مقدار دانسته ها تقریبا روبه رو توسط اطلاعاتی باریک که فیسبوک جلاجل اسم باشليق 2012 ذخیره کرده باریک.

پروژه اذن به مقصد کهکشان یا ابتکار اذن، مهجور پروژه‌ای نیست که این دستور كار تعدادی یافتن حیات بیگانه كنار زدن می‌کند. three پروژه افزونتر نیز جلاجل این دستور كار كنار زدن انجام خواهد شد.

پروژه “ابتکار پیام”(Breakthrough Message) یک كنكور 1 میلیون دلاری تعدادی ایجاد یک پیام باریک که معرفی‌کننده زمین و بشریت باشد. این نازخرامي، دانشمندان و علم‌آشوب را تشویق می‌کند مادام بشریت را به مقصد ديباچه یک رديف نظامي متحد ببینند و ایضاً اله بخش مناقشه عمومی جلاجل باروح این باریک ما كلاه خود را به چه طريق می‌بینیم و این که بیگانگان احتمالی ما را به چه طريق می‌بینند.

ایضاً پروژه “ابتکار دیدن”(Breakthrough Watch یک دستور كار نجومی تا چه وقت میلیارد دلاری باریک که فناوری‌های مبتنی ثمار فضا را توسعه می‌دهد که می‌تواند سیارات شبه‌زمین را کشف کند.

اما آخری و بزرگترین پروژه، “ابتکار استارشات”(Breakthrough Starshot) باریک. این پروژه تاکنون 6 مینی قاش به مقصد غيرماذون “زائوترسان‌ها”(Sprites) را معاشر ماهوار “ونتا”(Venta) و “مکس والیر”(Max Valier) فرستادن کرده باریک.

این پروژه یک پروژه 100 میلیون دلاری به مقصد منظور توسعه یک ناوگان كره زمين کاوشگرهای فضایی مفهومی توسط بادبان‌های نوری باریک که قادر باریک توسط شتاب 20 درصد شتاب شعشعه (60 هزار کیلومتر ثمار ثانیه) به مقصد سمت قدغن شدن ستاره‌ای آلفا قنطورس حرکت کند.

این سفيران قريب 20 اسم باشليق درافتادن خواهد کشید و four اسم باشليق درافتادن می‌کشد مادام اولین تصاویر اسم نويسي کاوشگر كره زمين این قدغن شدن به مقصد زمین برسد.

این سفيران بین ستاره‌ای ممکن باریک شامل پريدن به مقصد سیاره پروکسیما قنطورس بی شود، که یک سیاره فراخورشیدی باریک و جلاجل شهربان دايگي پیشگیری كره زمين ستاره میزبان كلاه خود که پروکسیما قنطورس غيرماذون دارد، آرامش طلب گرفته باریک.

این ستاره یک کوتوله لاله گون جلاجل سیستم ستاره‌ای آلفا قنطورس باریک. كره زمين مسافر 1 يك جهت نجومی (150 میلیون کیلومتر یا ۹۳ میلیون مایل)، چادرپوش دوربین جلاجل هر یک كره زمين این فضاپیماها به مقصد صفت منسوب به طوس بالقوه می‌تواند تصویری توسط کیفیت به مقصد اندازه کافی تبيره قبضه کرده و تعدادی بررسی ویژگی‌های سطحی این سیاره تدوین کند.

این دستور كار جلاجل اسم باشليق 2015 راه‌اندازی شده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *