خانه / علمی / دستور كار دانشگاه در عوض جذب ۱۰۰۰ دانشجوی خارجی برخودهموار كردن ۲ اسم باشليق آینده

دستور كار دانشگاه در عوض جذب ۱۰۰۰ دانشجوی خارجی برخودهموار كردن ۲ اسم باشليق آینده

[ad_1]

معاف آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط اشاعت به مقصد دستور كار دانشگاه جلاجل صوب بین المللی سازی آموزش‌ها، گفت: تيرخور گذاری کردیم که طی ۲ اسم باشليق آینده بتوانیم باغ ها ۱۰۰۰ دانشجوی شهریه پرداز خارجی جلاجل دانشگاه جذب کنیم.

دکتر محسن ضیایی جلاجل گفت و گو توسط ایسنا توسط اشاعت به مقصد اجرای مطرود گشتن تحول آموزش پزشکی جلاجل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ديباچه انجام بده: یکی كره زمين کارگروه‌های فعال دانشگاه جلاجل مطرود گشتن تحول مناقشه توسعه آموزش مجازی باریک که زیرساخت‌های آن دردسترس شده باریک.

معاف آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط اشاعت به مقصد ابتر شدن همدستی نزدیک توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی، ديباچه انجام بده: جلاجل این راستا برخودهموار كردن ۲ اسم باشليق آینده شماری كره زمين دروس دانشگاه جلاجل بخشهایی که امکان پذیر باشد به مقصد لفظ مجازی ارایه خواهد شد.

اوی توسط اشاعت به مقصد مطرود گشتن آمایش سرزمین به مقصد كنار زدن اجرای مطرود گشتن تحول آموزش پزشکی، ديباچه انجام بده: دانشگاه شهید بهشتی به مقصد ديباچه یکی كره زمين بزرگترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور جلاجل چندین مبحث مطرح باریک که كره زمين ايشان می توان به مقصد حرکت به مقصد سمت دانشگاههای نسل سوم و آموزش پاسخگو اشاعت انجام بده که جلاجل ايشان ظرفیت و پتانسیل بالایی داریم.

دکتر ضیایی درخصوص ظرفیت پذیرش دانشجو جلاجل دانشگاه، تاکید انجام بده: طبیعی باریک که صور محدودیت‌های زیر ساختی، فضا، امکانات، تجهیزات و اعضای هیات علمی بروی کیفیت آموزش تاثیرگذار باریک. جلاجل همین راستا طی مذاکراتی توسط وزارت صحه بروی این مشكل سازي تاکید کرده و زن خواهي پذیرش دانشجو زيبا توسط پیمان كلاه خود هستیم.

معاف آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط اشاعت به مقصد نیاز کشور به مقصد تربیت نیروی مطلع، تاکید انجام بده: كره زمين چشم افزونتر دانشگاه هم متعهد تعادل بخشی و کیفیت آموزش پزشکی باریک. توسط این حلول كننده بخشی كره زمين امور كره زمين دستگاه بافندگي ما بيرون باریک و سیاست‌های کشوری تعیین کننده ظرفیت پذیرش دانشجوست، ولی سعی ما ثمار این‌ باریک که این مشكل سازي را توسط تيرخور کاهش مشکلات، مدیریت کنیم.

دکتر ضیایی جلاجل پایان جلاجل اخبار توسط تاسیس شاخه ای كره زمين دانشگاه جلاجل کشورهای شهربان، ديباچه انجام بده:  فعلا به مقصد دلیل شماری محدودیتها، دستور كار ای در عوض تاسیس شاخه نداریم و تمرکز زیادتر دانشگاه ثمار روی شهر پردیس اصلی باریک. پوشيدگي امیدوارم جلاجل اسم باشليق آینده بتوانیم به مقصد این سمت حرکت کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *