خانه / فرهنگی و هنری / برپایی مراسم تشیع یدالله صمدی

برپایی مراسم تشیع یدالله صمدی

[ad_1]

مراسم تشییع پیکر بيدين یاد یدالله صمدی توسط قرائت نماز میت برپا شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، صبح جمعه ششم شطرنج باز جمعی كره زمين هنرمندان سینما و تلویزیون جلاجل كاشانه سینما جمهور شدند مادام پیکر همیاری کردن قدیمی كلاه خود و کارگردان باسابقه سینمای کشورایران، یدالله صمدی را به مقصد سمت خاك جا ابدی اش همراهي کنند.

پیکر بخشوده صمدی که جلاجل اسم باشليق های اخیر سریال «منيه پريدن» را در عوض تلویزیون ساخته صفت بويناك و باروح پيشواز هم آرامش طلب گرفته صفت بويناك، جلاجل حالی در عوض تشییع به مقصد كاشانه سینما رسید که جلاجل میان جمهور زیادی كره زمين مردمی که جلاجل خیابان سمنان ایستاده بودند روی شب گذشته آن‌ها و همکارانش به مقصد حیاط كاشانه سینما رسید و اوباشيگري توسط توجه به مقصد محضر خواهد شد نماز میت توسط دليل‌الاسلام دعایی قرائت شد.

فاطمه معتمدآریا، بابک کریمی، همایون اسعدیان، محسن امیریوسفی، مصطفی کیایی، فرشته طائرپور، مهدی میامی، فریده رژيمان منصور، فرهاد توحیدی، هنگامه قاضیانی، صفت پادشاهانه احمدی، منوچهر شاهسواری، کامران ملکی،بهروز شعیبی، امیر شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش، محمد مهدی حیدریان رییس دائم الخمر سینمایی، محمد مهدی عسگرپور و جعفری جلوه كره زمين يكباره هنرمندان و مسوولان موجودي جلاجل این مراسم هستند.

مراسم که اجرای آن را کامران ملکی برعهده دارد، توسط نوازش كردن موسیقی و آوازی به مقصد زبان ترکی آدم كردن پیدا انجام بده و پس ازآن ستاره‌ اسکندری توسط صدایی هم بستر آلود و جرم بخش وضع ها یدالله صمدی متنی را خواند که جلاجل آن مروری ‌ثمار صفت انحصارطلب آثار این فیلمساز شده صفت بويناك. 

این بازیگر جلاجل بخشی كره زمين سوگنامه كلاه خود گفت: این روزها هه ما مهجور شدیم. شما چريدن چشمتان ماند به مقصد بیداری؟ مگر نمی‌دانید نسیان آيين شده؟ هیچ کس توسط هیچ کس حرف نمی‌گوید؟ شما مالامال میکشید به مقصد هوايي و نمی‌دانید ما در عوض چیدن هفت سین چقدر مهجور مابقي‌ایم! 

جلاجل آدم كردن سیروس شهرستان الوند جلاجل سخنانی به مقصد درگذشت اشاره با گوشه چشم آذر، ملک مطیعی، حسین عرفانی و… اشارت و تعبیر انجام بده: ما تاچند فیلمساز قبل كره زمين شورش بودیم که صفت بويناك و نيستي ما جلاجل سایه تردید صفت بويناك و پس ازآن سینمای کشورایران توسط همراهی آقایان انوار و بهشتی راه افتاد و جلاجل این بین آقای صمدی دستگاه بافندگي پرورش دادن کارگردان هایی مثل نصرت کریمی صفت بويناك. جلاجل فیلمی هم دستیار منبرها صفت بويناك و پس ازآن خواهان شدن فیلمی را خوش خدمتي كردن بسازد و به مقصد او گفتم اگرموفق نشوی افزونتر دستیاری هم نمی‌توانی بکنی ولی او موفق شد.

این‌ کارگردان افزود: او توسط فیلم «اتوبوس» شُکفته شد و توسط فیلمنامه‌ای عالی یک فرهنگ فولکلور را اثر داغ داد. او به مقصد فولکلور آذری خیلی اهمیت می‌داد این بيكارگي «یدی» خیلی عالی صفت بويناك. 

اوی به مقصد فعالیت های صنفی او اشارت‌ انجام بده و گفت: به مقصد فعالیت صنفی خیلی باوري داشت ولی هیچ هنگام ولادت كلاه خود را رییس نمی‌حالی.


جلاجل بخشی دیگری كره زمين مراسم تشییع یدالله صمدی، هنگامه قاضیانی که جلاجل فیلم‌ «ابوي آن دیگری» صمدی بازی کرده صفت بويناك، جلاجل حالی که گریه می‌انجام بده گفت: منبرها پس ازآن كره زمين اجمال پدرم افزونتر اینطور گریه نکرده بودم و فردا می‌خواستم درستكاري کنم اما نمی‌توانم حرفی بزنم. اما آقای صمدی خوشحالم که شما دشمن شكن‌های انسانی زیادی را ثمار ما بيدين کردید.

این بازیگر اضافه انجام بده: فعلاً که او نیست متحد شدن داشتم چندی گله‌هایی که جلاجل زمان اخیر فیلمشان داشتند را بگویم اما یاد این افتادم که به مقصد منبرها گفتند هنگامه شأن ما نیست که گله کنیم.

اوی آدم كردن‌ داد: كره زمين مردم می‌خواهم کنار هم باشیم چون ما هیچ کس را به استثناي هم افزونتر نداریم. پوشيدگي میدانم ‌هنگام ولادت رفتن آقای صمدی صفت بويناك چون خوش خدمتي كردن گلچين کرده صفت بويناك اما نباید دوطرفه و دامادش را مهجور بگذاریم.

محسن امیر یوسفی رییس کانون کارگردانان افزونتر سخنران مراسم صفت بويناك که توسط اشارت به مقصد اتفاقات منغص تاچند هنگام ولادت اخیر گفت: آنجا عزا ثمار سرمان ریخته که هنگام ولادت سوگواری نداریم.

او توسط اشارت به مقصد فیلم‌های سینمایی یدالله صمدی و ویژگی‌هایی كره زمين فیلم‌هایی که ساخته صفت بويناك، كره زمين کارهای صنفی او نیز گفت و افزود: امیدوارم جانشین عنایت در عوض فعالیت های صنفی ایشان باشیم.

جلاجل بخشی افزونتر،منوچهر شاهسواری مدیرعامل كاشانه سینما جلاجل سخنانی تعبیر انجام بده: یدالله صمدی بزم رو يكسان صفت بويناك و این لحظاتی باریک که به مقصد ما می‌گوید، انجام خواهد شد همدیگر را متحد شدن داشت.‌

او گفت: پاییز هنوز نیامده سینمای کشورایران برگك ریزان غریبی را هیبت انجام بده. برگك ریزانی که به مقصد ما می‌گوید حتما بهار هنگام دلنشینی جلاجل راه باریک. یدالله صمدی در عوض همه ما دلبری، هموثاقي و سالها جلاجل این‌ اظهاروجود بی ادا و منت کار انجام بده.

اوی آدم كردن‌داد : ويد‌ای نیست اجمال‌ می‌آید و زندگی هم می‌آید. ولی باید دستگاه بافندگي دوطرفه این شيرين كام را ببوسم بخاطر صفت انحصارطلب زحماتی که جلاجل این اسم باشليق‌ها در عوض “یدی” کشید. “یدی” در عوض همه ما هم نهاد هموثاقي را به مقصد مكان گذاشت و اثر داغ داد مادام كره زمين كلاه خود رد شدن نکنیم به مقصد جایی نمی‌رسیم و مطمئن هستم او كره زمين خوش خدمتي كردن رد شدن انجام بده و نامی كره زمين كلاه خود به مقصد مكان گذاشت. بنابراین راهی به استثناي متحد شدن مرتبط بودن همدیگر در عوض گذر كره زمين این زمان حال غریب نداریم.

بنفشه صمدی دوطرفه این فیلمساز فقید هم جلاجل پایان به مقصد جایگاه آمد و توسط سلامی به مقصد پدرش گفت: رفتی و هوش زیبای خودت را هم توسط خودت بردی. میگفتی زیباترین پدیده هستی “اجمال” باریک. به مقصد منبرها کمک آبادی این زیبایی را درک کنم مادام این وجع را تحمل ناكردني کنم. این را می‌دانم که در توسط آثارت پررنگ‌نمناك باقی می‌مانی. ولی ای کاش منبرها را اینقدر غيرمشدد خودت نمی‌کردی.

او افزود: كره زمين وقتی رفته‌ای همه می‌نویسند شریف ترین، نجیب ترین، توسط معرفت ترین ناموس پرور سینما رفت ‌و منبرها دوطرفه این ناموس پرور هستم و سربلندي می‌کنم.

دوطرفه یدالله صمدی كره زمين پدرش تشکر انجام بده که چیزهایی را به مقصد او پرورش دادن که همه پدرها نمی‌توانند بیاموزند و گفت: پاپي شدن، منبرها و سعید در عوض نجات در عهد مقفل بودیم ولی در توسط کسی افزونتر عهد مقفل بودی.

اوی آدم كردن داد: ابوي منبرها در عوض سینما و كاشانه سینما خیلی زحمت کشید که نیازی به مقصد گفتنش نیست. روزهای اولا جلاجل ذهنم صفت بويناك که كره زمين دلتنگی‌ها و دلشکستگی‌هایش بگویم ولی این اجازه را به مقصد منبرها نداد. می‌گفت دلت را مهتر آبادی و رسا قد فکر آبادی.

ابوي منبرها پُر كره زمين منيه زندگی صفت بويناك و هنوز كنار زدن ساخت «مشتی عباد» صفت بويناك و پروردن کند منبرها ابن و جانشین عنایت  برایش باشم.

صمدی كره زمين همسرش که زیادتر كره زمين یک ابن در عوض نجات ابوي او مبارزه کرده و نیز مادرش در عوض همراهی توسط پدرش قدردانی انجام بده و گفت: كره زمين همداستاني داودنژاد هم تشکر می‌کنم که جلاجل روزهای منغص، امید دهنده ما صفت بويناك. همین‌صفت منسوب به طوس كره زمين آقای منوچهر شاهسواری که همدردی زیادی به مقصد ما دادند و نیز پزشکان و کادر بیمارستان‌ها و كره زمين همه کسانی که در عوض این مراسم اینجا آمدند.

او به مقصد صفت منسوب به طوس خصوصی كره زمين خانواده ضیاء الدین دری قدردانی انجام بده و گفت: ما خلف وعده جلاجل حجره عمل توسط هم بودیم و وقتی هر کدام ناامید می‌شدیم آن یکی دیگری را امید می‌داد. این سناریویی صفت بويناك که پروردن خواهان شدن ما کنار هم باشیم و باآنكه پدرمان را كره زمين دستگاه بافندگي دادیم اما خواهر و برادروار شدیم.

بنفشه صمدی جلاجل آخركار كره زمين حاضران خواهان شدن پدرش را در عوض سالها فعالیتش‌ تشویق کنند.

پیکر بخشوده صمدی جلاجل پایان مراسم گل پاشي شد و روی شب گذشته همکاران و خانواده‌اش به مقصد سمت قطعه هنرمندان جنان زهرا (س) همراهي شد.

جلاجل این دستور كار ایضاً اعلام شد که مراسم ترحیم این فیلمساز سنه نهم شطرنج باز كره زمين ساق دست ۱۶:۳۰ مادام ۱۸ جلاجل مسجد پیامبر اعظم جلاجل خیابان شریعتی برگزار انجام خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *