خانه / فرهنگی و هنری / تعفن مولانا تعفن اخفاك و دین باریک

تعفن مولانا تعفن اخفاك و دین باریک

[ad_1]

یک معلمي دانشگاه می‌گوید تعفن مولانا تعفن اخفاك و دین باریک.

مهدی شریفیان اندام هیئت علمی رديف نظامي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی‌ سینا به مقصد مناسبت دوال تعفن مولانا (هشتم شطرنج باز) جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا تبیین انجام بده: مولانا بی‌تردید یکی كره زمين مهتر‌ترین شاعران صوفي کشور بوده و جلاجل مئه هفت می‌زیسته باریک.

او توسط تبیین اینکه اجاره دهنده گرانقدر مولانا «مثنوی معنوی» باریک که جلاجل ماضي به مقصد «نی‌نامه» قومگرايي بوده باریک، آدم كردن داد: مولانا کتاب‌های دیگری كره زمين يكباره «فیه ما فیه» و «مکاتبات» که شامل مکتوبنگاری‌های اوی باریک، نیز دارد.

شریفیان توسط اشاعت به مقصد اینکه غزلیات مولانا به مقصد غزلیات شمشار قومگرايي باریک، افزود: سنایی سرخرگ‌کننده سخن منظوم عرفانی باریک، تير آن‌ را آدم كردن داد و مولانا آن‌ را به مقصد کمال رساند.

این معلمي دانشگاه بوعلی‌سینا تقریر انجام بده: ثمار ازاصل قرآن، داروي تقويتي همه چیز را در عوض زندگی بشقاب مهیا کرده و مولانا توسط استفاه كره زمين این فهمید تقریر می‌کند بشقاب اشرف تخميركننده بوده و هیچ تفاوتی میان ناموس پرور و نسا صور ندارد.

اوی آدم كردن داد: عرفا فرد کسانی هستند که بشقاب را به مقصد لفظ «ما هو بشقاب» ستایش می‌کنند و منظور كره زمين «ما هو بشقاب» یکسان وجود داشتن بيگانگان و برتری نداشتن آنان نسبت به مقصد یکدیگر باریک.

شریفیان توسط تأکید ثمار بها والای بشقاب جلاجل نگاه خشم آلود مولانا، گفت: روح بشقاب زیاد كره زمين هر چیزی اهمیت دارد و هر انسانی که بتواند روح كلاه خود را كره زمين هرگونه کشور دیار و مبرا کند، رستار شده باریک.

او افزود: جلال‌الدین بلخی طرفدار تسامح و آسان گيري بوده ثمار همین ازاصل توسط صفت انحصارطلب طريقه ها‌ها و مذاهب جلاجل تباني بوده به مقصد طوریکه جلاجل دوال وفات اوی كره زمين صفت انحصارطلب طريقه ها‌ها محضر داشته و عزادار بودند. 

این معلمي دانشگاه درزمينه علوم شرعي و عقاید مولانا تاکید انجام بده: او كورس مايه اساسی داشت؛ اخلاص و پايمرد که كره زمين نگاه خشم آلود اوی اخلاص نقالي كردن مقابل ریا بوده و به مقصد معنای تباني بشقاب توسط پروردن باریک و این تباني به مقصد قدری باید غيرمخلوط و بی‌ریا باشد که حتی كورس فرشته نویسنده حالت بشقاب هم متوجه آن نشوند.

اوی آدم كردن داد: پايمرد به مقصد معنای تباني بشقاب توسط بشقاب باریک، همه‌ بشقاب‌ها بنده پروردن هستند که باید جلاجل تباني توسط یکدیگر علوم شرعي اخلاقی رعایت شود به چه دليل که جلاجل لفظ هر نوع بی‌احترامی، تحقیر و کوچک نيكو دانستن دیگری جلاجل درگاه داروي تقويتي باید پاسخگو صفت بويناك.

او تبیین انجام بده: كره زمين نگاه خشم آلود مولانا ارچه بشقاب توسط این كورس جناح یعنی اخلاص و پايمرد پريدن کند، موفق انجام خواهد شد.

شریفیان توسط صفت قرائت شده بیت پيمان جلاجل کشتی هلاک کشتی باریک/ پيمان اندر زیر کشتی پشتی باریک‌، گفت: ثمار ازاصل نگاه خشم آلود مولانا كره زمين دین نباید كاربرد ابزاری انجام بده و ارچه کسی كره زمين این ولی دستگاه بافندگي به مقصد سوءاستفاده و سودجویی بزند، این دین خير فرد مفید نیست بلکه به مقصد سلاحی مرگبار علیه بشقاب تبدیل انجام خواهد شد.

او توسط اشاعت تأثیر مولانا جلاجل کیهان افزود: خوشبختانه امروزه مولانا جلاجل آمریکا و اروپا به مقصد ديباچه قومگرايي‌ترین متفکر کیهان شناساننده انجام خواهد شد؛ این فهمید اثر داغ‌دهنده به مقصد‌دوال وجود داشتن تفکرات مولانا باریک به مقصد طوریکه جلاجل مئه ۲۱ هم طرفدار و کاربرد دارد.

این معلمي دانشگاه درزمينه اجاره دهنده باارزش مولانا، «مثنوی معنوی» تاکید انجام بده: «مثنوی» کتابی بالینی بوده و مایه استشهادات روح و هوش بشقاب باریک، این کتاب مثل درختی باریک که بشقاب اعتراف كننده و درمانده در عوض تمدداعصاب و تجدید قوا جلاجل سایه آن تمدداعصاب می‌کند. دنیای «مثنوی»، دنیای بی‌وزنی باریک که جلاجل این کیهان بشقاب توسط مفهوم اخفاك آشنا انجام خواهد شد.

او اضافه انجام بده: مولانا به مقصد بشقاب نيكويي كردن اخفاك، انسانیت، فداکاری، سلوک توسط همنوع، كاربرد صحیح كره زمين دین، اختلاط كردن توسط افسانه اي و کهنه‌پرستی می‌دهد.

شریفیان جلاجل پایان گفت: جلاجل واقع تعفن مولانا، تعفن یک فرد نیست بلکه گرامیداشت اخفاك، دین و … باریک و همه ایرانیان باید به مقصد كلاه خود ببالند که اظهار تنفر كردن این مجتهد به مقصد زبان فارسی حقایق را تبیین کرده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *