خانه / علمی / بهینه‌سازی "سیستم پایش مقیاس اکسیژن بافندگي كردن مغز جلاجل حین جراحی فواد نيرنگ ساز"

بهینه‌سازی "سیستم پایش مقیاس اکسیژن بافندگي كردن مغز جلاجل حین جراحی فواد نيرنگ ساز"

[ad_1]

بهینه‌سازی مدل تحقیقاتی “طراحی و ساخت سیستم پایش مقیاس اکسیژن جلاجل بافندگي كردن مغز جلاجل حین عمل‌های جراحی فواد نيرنگ ساز” ثمار زیرساخت كاربرد كره زمين فناوری طیف‌نگاری توسط امواج نزدیک اسم پول پرست قرمز (NIRS) فروسو حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی جلاجل دانشگاه شهرستان تهران يكم شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، دکتر سید کمال‌الدین ستاره‌دان، استاد رديف نظامي مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی صاعقه و کامپیوتر دانشگاه شهرستان تهران توسط تبیین این موضوع بحث تقریر انجام بده: این طوق نوعی سیستم مورد بحث‌شده كره زمين نظام ارباب رعيتي طیف‌نگاری کارکردی مغز توسط امواج نزدیک اسم پول پرست قرمز (FNIRS) باریک  که جلاجل كورس اسم باشليق ماضي  توسط حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی جلاجل دانشکده مهندسی صاعقه و کامپیوتر دانشگاه شهرستان تهران طراحی و ساخته شد و اکنون توسط تغییراتی جلاجل ساختارگرايي “پروب ” آن (تعدادی تبرئه سیگنال‌های الکتریکی) بهینه‌سازی انجام خواهد شد.

اندام هیات علمی دانشگاه شهرستان تهران گفت: توسط كاربرد كره زمين این طوق می‌توان به مقصد کاهش احتمالی اکسیژن‌رسانی به مقصد بافندگي كردن مغز جلاجل حین اعمال عمل‌های جراحی فواد نيرنگ ساز که جلاجل آن پمپ فواد مصنوعی موقتا جایگزین فواد بیمار انجام خواهد شد، پی سرما و جلاجل نتیجه جلي تهدید احتمالی آسیب به مقصد بافندگي كردن مغز جلاجل تاثير نقصان اکسیژن را کاهش داد.

اوی توسط تبیین اینکه این سیستم ثمار زیرساخت فروزش شعشعه نزدیک اسم پول پرست قرمز به مقصد بافندگي كردن مغز و دریافت و پردازش شعشعه منعکس شده کار می‌کند، افزود: توسط این طوق امکان مطالعه به‌تمامی مقدار درصد اکسیژن سيري شده جلاجل بافندگي كردن هر نیمکره مغز توسط “پروب‌ها” مهيا می شود.

دکتر ستاره‌دان افزود: بطور کلی طیف‌نگاری کارکردی مغز توسط امواج نزدیک اسم پول پرست قرمز (FNIRS) روشی نوین صوب اعمال پژوهش ها مختلف ثمار روی نحوه عملکرد مغز باریک و جلاجل حلول كننده موجودي پژوهش ها وسیعی صوب تشخیص زیاد‌فعالی جلاجل کودکان، پایش مقیاس اکسیژن مغز نوزادان جلاجل بخش NICU، تعیین عمق بیهوشی هنگام عمل جراحی، مقیاس تمرکز و صفت برهنه پا کوتاه‌اختصاصی جلاجل بيگانگان سنین مختلف و پژوهش ها مانند آن توسط كاربرد كره زمين آن جلاجل مراکز تحقیقاتی مختلف کیهان جلاجل حلول كننده اعمال باریک.

مجری مدل “طراحی و توسعه اولین سیستم FNIRS جلاجل کشورایران گفت: یک پروژه تحقیقاتی افزونتر نیز توسط كاربرد كره زمين این نظام ارباب رعيتي تعدادی اندازه‌گیری مقیاس اکسیژن‌رسانی به مقصد مغز کودکان دارای مشکلات تنفسی جلاجل نخست نوزاد سگ توسط همدستی كورس پريان كره زمين متخصصان کشورمان و دانشگاه بریتیش کشورکلمبیا (UBC) کشورکانادا جلاجل بیمارستان کودکان مفید شهرستان تهران به مقصد ايفا جلاجل وارد به ذهن باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *