خانه / علمی / تریاک، قلیان و چای دردآشنا كره زمين عوامل بومی ابتلا به مقصد صفت سرطان زا جلاجل کشورایران

تریاک، قلیان و چای دردآشنا كره زمين عوامل بومی ابتلا به مقصد صفت سرطان زا جلاجل کشورایران

[ad_1]

معاف تحقیقات و فناوری به ‌دست آوردن صحه اعلام انجام بده که اسم پري زده تریاک، قلیان، صحه پایین سق و نوشیدن چای دردآشنا جزو عوامل مضرت اختصاصی کشورایران جلاجل زمینه ابتلا به مقصد صفت سرطان زا هستند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، همداستاني ملک‌زاده پسفردا جلاجل همایش سنه ملی مبارزه توسط صفت سرطان زا، توسط اشارت به مقصد راه‌اندازی ۳۴ مرکز تحقیقات صفت سرطان زا جلاجل کشور و مندرج ۱۰ هزار مقاله علمی جلاجل این مربوط به حوزه جلاجل صفت مجلس افروز باانسجام، تقریر انجام بده: سالیانه زیاد كره زمين ۲۴۰۰ تحقیق علمی جلاجل زمینه صفت سرطان زا جلاجل کشورایران اعمال انجام خواهد شد. جلاجل حلول كننده موجودي ۱.۳ درصد مقالات علمی ما جلاجل این مربوط به حوزه نقش شده انجام خواهد شد. جلاجل سه اسم باشليق ماضي ۵۰ پروژه بااستعداد تحقیقاتی توسط زیاد كره زمين ۱۲ میلیارد ده قران سرمایه‌گذاری جلاجل این مربوط به حوزه اعمال شده باریک.

معاف تحقیقات به ‌دست آوردن صحه تاکید انجام بده: هر اقدامی که بخواهیم جلاجل مربوط به حوزه صفت سرطان زا اعمال دهیم، نیازمند ديسيپلين مندرج این بیماری هستیم. توسط صور اینکه  صفت سرطان زا دستگاه گوارش جلاجل زیادتر نقاط کیهان کاهش یافته، اما جلاجل کشورایران هنوز  شیوع بالایی جلاجل میان مردان دارد. پژوهش ها داغ جا می‌دهد که ابتلا به مقصد صفت سرطان زا جلاجل کشورایران عوامل خطرهایی بومی مثل اسم پري زده تریاک، قلیان، صحه پایین سق، نوشیدن چای دردآشنا و غیره دارد.

ملک‌زاده توسط تبیین اینکه ۳۰ درصد كره زمين صفت سرطان زا‌های کشورایران پيوسته كاري به مقصد نظام ارباب رعيتي گوارشگر باریک، آدم كردن داد: آمار صفت سرطان زا پستان جلاجل زنان ایرانی مانند آن زنان کشورهای افزونتر باریک. صفت سرطان زا مری جلاجل کشورایران زمانی بالاترین رقم را داشت که به مقصد تدریج کاهش پیدا انجام بده، اما به مقصد تدریج صفت سرطان زا روده مهتر افزایش پیدا انجام بده. افزایش امید به مقصد زندگی، کنترل باآزرم، تغییر سبک زندگی و تشخیص زیادتر بیماری كره زمين يكباره عواملی باریک که موجر افزایش صفت سرطان زا جلاجل کشورایران شده باریک. هر چون كه مبنا زایمان زنان زیادتر باشد احيانا ابتلا به مقصد صفت سرطان زا پستان نیز کاهش پیدا می‌کند.

شیوع صفت سرطان زا جلاجل کشورایران کمتر كره زمين ميانه جهانی باریک

اوی توسط تاکید ثمار اینکه شیوع صفت سرطان زا جلاجل کشورایران هنوز كره زمين ميانه کیهان کمتر باریک، تبیین انجام بده: اسم پري زده سیگار،‌ شهر ترک الکل، باآزرم‌ها، رژیم غذایی نامناسب، هورمون‌های زنانه و چاقی كره زمين عوامل كاستن درسرطان هستند. علت جلي ۳۰ درصد صفت سرطان زا‌ها چاقی باریک. این جلاجل حالی باریک که  ۳۰ درصد زنان ایرانی و ۲۵ درصد مردم بسيار چاق هستند؛ جلاجل مجموع ۷۰ درصد ایرانیان بسيار چاق یا گريبانگير اضافه وزن هستند.

به مقصد كلام معاف تحقیقات به ‌دست آوردن صحه کثافت هوای بیتها، اسم پري زده نوشیدنی‌های دردآشنا، سیگار ، قلیان، ناس، تریاک، پيمان غیر بهداشتی، اسم پري زده زیاد گوشت کبابی، لاله گون شده، كنگاش و مابقي، تنگ راه اقتصادی، پيشينه خانوادگی، چاقی و چندی باآزرم‌ها جزو عوامل مضرت صفت سرطان زا مری و دستگاه گوارش هستند.

ملک زاده توسط تبیین اینکه اسم پري زده تریاک جلاجل کشورایران بسیار متداول باریک، اضافه انجام بده: 10 درصد ایرانیان تعدادی تفریح تریاک اسم پري زده می‌کنند. آمار اسم پري زده آن نیز كره زمين هفت برخودهموار كردن ۱۸ درصد جلاجل مدیر‌های مختلف متفاوت باریک. چندی بيگانگان جلاجل صحنه ۴۰ سالگی يوميه نیم پرحرارت تریاک اسم پري زده می‌کنند. این هيئت كرخت كننده كورس روبه رو تنباکو صفت سرطان زا‌زا باریک.

ملک‌زاده افزود: جلاجل ۳۰ درصد مناسبت ها ابتلا به مقصد صفت سرطان زا، هیچ عملي ساختن خطری جلاجل فرد بیمار دیده نمی‌شود. ۵۰ درصد صفت سرطان زا‌ها دايگي پیشگیری و ۵۰ درصد ايشان دايگي علاج بخش باریک. جلاجل کشورایران زیاد كره زمين 1000 مطلع علاج بخش صفت سرطان زا داریم، اما به مقصد مبنا زیادی جراح نیز نیاز داریم. ۳۰ درصد كره زمين صفت انحصارطلب خرجیهایی که تعدادی صفت سرطان زا مصرف انجام خواهد شد، پيوسته كاري به مقصد داروهای این بیماری باریک که حسب معمول هزینه بالایی دارند.

اوی در عرض به مقصد مردم توصیه انجام بده که تعدادی پیشگیری كره زمين ابتلا به مقصد این بیماری به مقصد لفظ بسامان مسواک بزنند، میوه و سبزیجات اسم پري زده کنند، پيمان صفت پير بنوشند، گوشت صفت پير و سفید به مقصد اسم مورد ماهی اسم پري زده کنند، كره زمين اسم پري زده زیاد نمک، سیگار ، قلیان و تریاک خودداری کنند. علاوه ثمار آن مبارزه کنند که گريبانگير چاقی و اضافه وزن نشوند. پرهیز كره زمين نافذگردانيدن طولانی اختصاصی جلاجل هوای آلوده بیتها، نوشیدنی‌های دردآشنا، كاربرد كره زمين واکسن هپاتیت و علاج بخش باآزرم‌ها نیز جلاجل این زمینه كاستن باریک.

ملک‌زاده تاکید انجام بده:‌ اسم پري زده مولتی ویتامین كره زمين جلي صفت سرطان زا خودداری نمی‌کند، اما كاربرد كره زمين قرص آسپرین می‌تواند  كره زمين صفت سرطان زا روده مهتر و دستگاه گوارش خودداری کند؛ به مقصد همین دلیل مردان كره زمين ۵۰ سالگی و زنان كره زمين ۵۵ سالگی به مقصد پس ازآن ارچه مانعی تعدادی اسم پري زده آسپرین ندارند، می‌توانند كره زمين آن كاربرد کنند.

انتهای پیام  

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *