خانه / علمی / جایگاه زنان ایرانی جلاجل بنگاه‌­های اقتصادی خانوادگی

جایگاه زنان ایرانی جلاجل بنگاه‌­های اقتصادی خانوادگی

[ad_1]

جلاجل پژوهشی که توسط محققان ایرانی اعمال شده باریک، وعاء و جایگاه زنان ایرانی جلاجل بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی کوچک و ميانه بالا باروح بررسی آرامش طلب گرفته باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، بنگاه اقتصادی خانوادگی، نوعی فعالیت اقتصادی باریک که جلاجل همه جوامع صور دارد و هنوز هم یکی كره زمين نهادهای اقتصادی اصلی جلاجل جوامع بشری به مقصد‌شمار می­‌آید. سيني تحقیقات اعمال‌گرفته، حاصل کردن‌وکارهای خانوادگی بین 65 مادام 90 درصد حاصل کردن‌وکارهای كره ارض را شکل می‌­دهند. جلاجل بینهایت كره زمين کشورهای پیشرفته، حسب معمولً شرکت­های خانوادگی، قريب نیمی كره زمين نیروی کار را جلاجل بخش خصوصی استخدام می‌­کنند. این آمار و ارقام كره زمين یک­سون داغ جا‌دهنده اهمیت جایگاه بنگاه­‌های اقتصادی خانوادگی جلاجل اقتصاد همه کشورها و ازجمله کشورایران باریک و كره زمين صیانت افزونتر بیانگر وعاء آن­ها جلاجل رشد و توسعه اقتصادی باریک.

زنان، به مقصد‌ديباچه یکی كره زمين كورس جرز اصلی خانواده، ازنظر تاریخی وعاء پنهان مهمی جلاجل شرکت­ها و بنگاه­‌های اقتصادی خانوادگی ایفا کرده‌­بضع. جایگاه زنان جلاجل فعالیت­های اقتصادی خانوادگی فروسو تأثیر جایگاه خانوادگی آن‌هاست. بنگاه‌­های اقتصادی خانوادگی بیانگر شکلی كره زمين فعالیت‌­های اقتصادی باریک که اعضای یک خانواده جلاجل آن درگیرند. ازاین‌رو، ساختارگرايي و علوم شرعي حاکم ثمار خانواده به مقصد شکل­‌های مختلف جلاجل يك جهت اقتصادی تاثير می­‌گذارد. به مقصد همین دلیل، قسم دیدگاه و نگرش به مقصد جایگاه نسا جلاجل خانواده، تعیین کننده جایگاه او جلاجل بنگاه اقتصادی باریک.

جلاجل اخبار توسط این مشکل، گروهی كره زمين پژوهشگران کشورمان سعی کرده‌بضع جلاجل مطالعه‌ای پژوهشی، به مقصد بازسازی معنایی وعاء و جایگاه زنان جلاجل بنگاه‌­های اقتصادی خانوادگی کوچک و ميانه بالا بپردازند.

جلاجل این تحقیق که توسط محققان دانشگاه شهر تبریز و دانشگاه خوارزمی اعمال شده باریک، جواب به مقصد این سؤالات مدنظر بوده باریک: این‌که كره زمين نگاه مدیرعاملان حاصل کردن­‌وکارهای خانوادگی، زنان خانواده چون كه نقشی جلاجل حاصل کردن‌وکار دارند و وعاء آن‌ها چون كه تأثیری ثمار عملکرد بنگاه اقتصادی ثمار جای می‌­گذارد؟ مقیاس و شیوه درگیری آن‌ها جلاجل فعالیت بنگاه به مقصد چون كه لفظ باریک؟ و زنان جلاجل تباني بین حاصل کردن‌وکار، به مقصد منزله نظامی اقتصادی و خانواده، به مقصد منزله نهادی اجتماعی، چون كه نقشی دارند؟

جلاجل این مطالعه که كره زمين قسم اکتشافی بوده باریک، كره زمين ضبط كردن نیمه ساخت‌یافته توسط تعدادی كره زمين مدیرعاملان بنگاه‌های اقتصادی كاربرد شده باریک و پس ازآن داده‌های حضوريافتن، توسط كاربرد كره زمين طوق‌ها و لين‌افزارهای آماری، زمینه‌وتحلیل شده‌بضع.

جلاجل نتیجه این بررسی‌ها مشخص شد که وعاء زنان مادام قريب بینهایت، كره زمين هنجارها، قيمت­‌ها و نگرش‌­های فرهنگی حاکم ثمار هم محیط خانواده و هم محیط حاصل کردن‌وکار متأثر باریک. ثمار این ازاصل، نگرش و مدیریت مردسالارانه به مقصد منزله بااستعداد­ترین ديسيپلين ارزشی و فرهنگی حاکم ثمار خانواده وعاء و جایگاه زنان جلاجل حاصل کردن­وکارهای خانوادگی را مادام قريب زیادی محصول می‌­کند.

بنابراین بنیان­گذاران و مدیرعاملان این شرکت­ها چون كه ازنظر مالکیت و چون كه جلاجل مربوط به حوزه مدیریت حاصل کردن­‌وکار در عوض زنان (به مقصد‌خصوصی همسران) وعاء و جایگاهی صوری و غیر بااستعداد قائل‌­بضع! به مقصد همین دلیل، مالکیت آن‌ها جلاجل حاصل کردن‌­وکار، محصول به مقصد مبنا معدودی سهام باریک که زیادتر به مقصد منزله هدیه به مقصد آن‌ها علاقه گرفته باریک.

در عرض، سيني این نتایج، می‌­توان وعاء زنان جلاجل حاصل کردن‌­وکار را مادام حدودی جدلی توصیف انجام بده. به مقصد همین دلیل به مقصد‌نوعی توسط محضر دائمی آن‌ها جلاجل بنگاه اقتصادی اختلاط كردن می‌­شود. جلاجل مواردی نیز که زنان به مقصد‌خصوصی دختران و بيوگ‌­های خانواده جلاجل بنگاه اقتصادی محضر دارند، به مقصد­‌نايابي كره زمين حالت کارمندی بيرون شده و به مقصد سمت­‌های مدیریتی، به مقصد‌خصوصی مدیرعاملی بنگاه، ارتقاء پیدا می‌­کنند.

عيب پوش محمدی تلوار، ثابت شدن جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه شهر تبریز و سایر محققان مشارکت‌کننده جلاجل این مطالعه باوري دارند: «گروهي تمایل به مقصد محضر زنان جلاجل حاصل کردن‌­وکار یا وعاء صوری و غیر بااستعداد آن‌ها، هم کمتجربه كره زمين یک­سری کلیشه‌سازی‌های جنسیتی مثل احساسی و محافظه‌کار درجريان بودن آن‌هاست و هم مادام حدودی در عوض گریز كره زمين جلي حساسیت‌­های آن‌ها به مقصد محضر زنان غیر فامیل و تأثیرات منفی آن ثمار حاصل کردن‌­وکار باریک».

به مقصد كلام این محققان، «محضر و ایفای وعاء زنان جلاجل حاصل کردن‌وکارهای خانوادگی، جنگ جو‌هایی جلاجل پی دارد. این جنگ جو­‌ها عبارت­ند كره زمين روابط رقابتی/حسادتی و بی‌اعتمادی فامیلی. جنگ جو‌­های باروح اشاعت، كلاه خود کمتجربه كره زمين رخ وام گذاردن نوعی درجه‌بندی فامیلی هستند که آن نیز كره زمين رختخواب فرهنگی کل جامعه متأثر باریک. درواقع، درجه‌بندی فامیلی یکی كره زمين ویژگی­‌های اصلی ساختارگرايي حاکم ثمار روابط خانوادگی و فامیلی باریک».

آن‌ها می‌افزایند: «تقسیم فامیل به مقصد درجه یک، كورس و غیره، قسم و مقیاس روابط خویشاوندی را مادام قريب زیادی تعیین می­‌کند. جلاجل این میان، زنان گرایش بیشتری به مقصد صفت به خاطرسپردني و تقویت روابط كلاه خود باطني خانواده هسته‌­ای دارند. این گرایش ثمار ناچیز و کیف روابط فامیلی تأثیر منفی دارد و باعث نوعی بی‌­اعتمادی فامیلی می­شود. این جنگ جو‌­ها پیامدهایی در عوض خانواده و بنگاه اقتصادی جلاجل پی دارند. زمانی باعث می‌­شوند مادام روابط رو به مقصد سردی برود و حتی جلاجل مواردی به مقصد فروپاشی خانواده كشيده شده شود. در عرض واتاب ضعیف روابط فامیلی جلاجل فضای حاصل کردن‌وکار نیز دیده می‌­شود. به مقصد‌طوری‌که می‌­تواند به مقصد فروپاشی حاصل کردن‌وکار كشيده شده شود».

درواقع، بدون شك‌صفت منسوب به طوس که یافته‌­های این مطالعه نیز داغ جا داده باریک، سرنوشت اکثر حاصل کردن‌وکارهای خانوادگی جلاجل نتیجه جنگ جو‌­ها و مشکلات مذکور به مقصد فروپاشی می‌­انجامد. بنابراین، الزامات اجتماعی و فرهنگی بیرون كره زمين فضای حاصل کردن‌وکار هم جلاجل عملکرد و هم جلاجل پلیدی نسلی بنگاه اقتصادی خانوادگی بسیار تأثیرگذار باریک.

محمدی تلوار و همکارانش معتقدند: «ارچه حاصل کردن‌وکارهای خانوادگی بخواهند عملکرد موفقی داشته باشند و حتی كره زمين عرض اندام نسل­‌ها پلیدی پیدا کنند، باید توسط پیروی كره زمين علوم شرعي سازمانی، حاکمیت فردگرایی جلاجل فضای حاصل کردن‌وکار، شفافیت جلاجل شراکت و مواردی ازاین‌دستگاه بافندگي مبارزه کنند مادام به مقصد‌نوعی تفکیک فضایی بین خانواده و حاصل کردن‌وکار دستگاه بافندگي پیدا کنند. غير شک، جلاجل چنین فضایی، زنان هم جلاجل كاشانه و هم جلاجل حاصل کردن‌وکار عملکرد بهتری خواهند داشت، کمک الفبايي‌­ای كشته شدن به مقصد معنای حاکمیت شایسته‌سالاری نیز باریک و آن‌ها می‌توانند مادام جایی که به مقصد وعاء خانوادگی‌كندو زيبااندام‌ای واصل نشود، جلاجل حاصل کردن‌وکار نیز مشارکت داشته باشند. در عرض، شایسته‌سالاری زمینه‌های جلي اختلافات کاری را که به مقصد­ مجبور ساختن به مقصد باطني خانواده‌ها نیز کشیده می­‌شود، تضعیف می­‌کند و كره زمين تنش‌­های کاری و خانوادگی گریز می‌­کند».

این یافته‌های جالب‌توجه که می‌توانند به مقصد کاهش نگرش و مدیریت مردسالارانه و افزایش پهنه وعاء و جایگاه زنان جلاجل حاصل کردن‌وکارهای خانوادگی و در عرض آگاهی كره زمين جنگ جو‌های محضر زنان جلاجل بنگاه‌­های اقتصادی خانوادگی و مبارزه در عوض کاهش آن‌ها کمک کنند، جلاجل شکل مقاله‌ای علمی پژوهشی جلاجل نشریه «نسا جلاجل توسعه و سیاست» منتشر شده‌بضع.

نشریه «نسا جلاجل توسعه و سیاست» که توسط مرکز تحقيقات و تحقیقات زنان دانشگاه شهر تهران به مقصد‌لفظ فصل‌نامه منتشر انجام خواهد شد، اولین نشریه دانشگاهی درزمينه هم سر زنان باریک که به مقصد مطرود گشتن مباحث اجتماعی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی پيوسته كاري به مقصد زنان کشورایران می‌پردازد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *