خانه / فرهنگی و هنری / خانه محقر‌ شبيه پشت بام كره زمين ۱۱ اسم باشليق نونَوش شد

خانه محقر‌ شبيه پشت بام كره زمين ۱۱ اسم باشليق نونَوش شد

[ad_1]

اسم آفريدن جدید خانه محقر ‌شبيه پشت بام كره زمين گذشت زیاد كره زمين ۱۰ اسم باشليق عقبه واگشايي شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، عصر شنبه ۲۵ فروردین ماه مراسمی توسط محضر جمعی كره زمين هنرمندان ‌و مدیران تئاتری و هنری برگزار و اسم آفريدن نوساخته خانه محقر‌ شبيه به مقصد‌صفت منسوب به طوس رسمی واگشايي شد برخودهموار كردن پشت بام كره زمين تبرئه، امورات اصلی خانه محقر شبيه جلاجل این‌ مقام پیگیری شود.

جلاجل ابتدای این مراسم ایرج فتا مدیرعامل شهر پیشین خانه محقر شبيه، توسط ارائه گزارشی كره زمين روند ساخت این اسم آفريدن ارائه انجام بده.

او توسط اشارت به مقصد شکل‌گیری خانه محقر شبيه جلاجل دولت تغییر گفت: جلاجل آن دوران پشت بام كره زمين این که سختی‌هایی‌ جلاجل اسم آفريدن  آن زمان داشتیم به مقصد فکر راه‌اندازی ساختمانی افزونتر افتادیم و جلاجل این راستا پس ازآن كره زمين مشقت فراوان ۲۰۰ میلیون‌ ده ريال به خاطر خرید زمین دادیم؛ یعنی زمینی که یک اسم آفريدن قريب ۵۰ ساله مخروبه جلاجل آن صفت بويناك که تعدادی كاربرد مجبور به مقصد تخریب آن شدیم.

او توسط اشارت به مقصد اینکه ۱۷ ماه جلاجل شهرداری به مقصد كنار زدن زردتشتي صفت بويناك،گفت که تعدادی ساخت و عود، کار را توسط ۴۰ میلیون ده ريال ابتر شدن کرده باریک.

اوی به يادماندني انجام بده که سيني توافقی كره زمين چشم شهرداری آرامش طلب صفت بويناك ۱۰۰ میلیون سالاسال داده شود که اوی ايشان را جلاجل شمار وديعه‌ای می‌گذاشته و توسط زروسيم‌های دیگری که می‌گرفته تعدادی کار محض اين كه می‌کرده باریک.

به مقصد كلام فتا،این اسم آفريدن توسط ۳۳۶ چهارده گره زمین جلاجل پنج‌خن و توسط بهترین لوازم و وسایل ساخته شده و برخودهموار كردن پایان کار معماری و نقاشی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ده ريال و ۴۰۰ میلیون افزونتر هم تعدادی آکوستیک و سیستم های اداری محض اين كه شد.

او افزود: جلاجل زمان محضر آقای صالحی امیری توافقی کردیم که کمک شود و منبرها شخصا خواستم این زروسيم كره زمين طریق موسسه توسعه هنرهای هم عصر به مقصد هرجایی که ما قصد ذخیره ولی‌ای داشتیم وام گذاري شود.

اوی ایضاً گفت: سیستم فروغ لمعان رياورزيدن‌ نمایش كره زمين بازپسین سیستم‌های سنه دنیاست که شیوه كاربرد كره زمين آن باید به مقصد صفت منسوب به طوس کامل ورا گرفته شود. علاوه براینها صفت انحصارطلب سیستم و تجهیزات كره زمين يكباره صندلی‌های رياورزيدن نمایش ضدحریق هستند.

ایرج فتا به يادماندني انجام بده: قواله اینجا به مقصد نام خانه محقر شبيه باریک یعنی خير به مقصد نام منبرها باریک و خير هیچ‌کس افزونتر.

او جلاجل پایان كره زمين شهرداری بايسته انجام بده که همچنان اسم آفريدن فعلی خانه محقر شبيه را جلاجل اختیار خانه محقر شبيه بگذارد چون توسط توجه به مقصد مبنا بالای جوارح، اسم آفريدن جدید کفاف نمی‌دهد. افزونتر بايسته او خرید زمین مجاور اسم آفريدن خانه محقر شبيه صفت بويناك برخودهموار كردن یه ديباچه چكمه كاربرد شود.

 جلاجل آدم كردن، سید عباس صالحی به ‌دست آوردن فرهنگ و هدايت اسلامی جلاجل سخنانی کوتاه که زیادتر تمجید و تعریف كار نيك شبيه صفت بويناك، تبیین انجام بده: نبا واگشايي اسم آفريدن  خانه محقر شبيه نبا نیکویی باریک.‌ حكماً خانه محقر شبيه قبلا هم رئيس ديوان خانه محقر صفت بويناك ولی كره زمين پسفردا مرغوبيت می‌تواند كره زمين اینجا كاربرد کند.

او افزود: شبيه هویت و مدنیت انسانی باریک و هنری باریک که گفت و گو توسط آن ابتر شدن انجام خواهد شد.‌ اینکه پسفردا توسط تلاشی گسترده چنین فضایی فراهم آورنده شده مایه خرسندی باریک و كره زمين همه عزیزان سپاسگزاریم.

بخشی كره زمين این مراسم که توسط یک‌ زمان سنج تاخیر و جلاجل زمان سنج ۱۸:۳۰ ابتر شدن شده صفت بويناك و دقایقی قبل كره زمين زمان سنج ۲۰ هم به مقصد پایان رسید، به مقصد اجرای تا چه وقت قطعه نمایشی اختصاص داشت که یکی كره زمين ايشان روایتی كره زمين شاهنامه صفت بويناك و دیگری‌ هم توسط نقشی كره زمين  اتللو. نکته دايگي توجه درزمينه این سه قطعه نمایشی تعدادی واگشايي رياورزيدن نمایش خانه محقر شبيه این صفت بويناك که شاید مرغوبيت صفت بويناك توسط توجه به مقصد مناسبت عید بيست وهفتم رجب و محضر قدیمی‌های شبيه و هنرمندانی که صحنه و سالی كره زمين ايشان ماضي و بیشترشان هم به مقصد وقت گذراني جلاجل مقام مراسم موجودي شده بودند، به مقصد نوع‌ای گلچين می‌شد که خير کسالت به مقصد شهرستان بار می‌آورد و خير اندوهبار می‌شد. هر تا چه وقت اجرای پایانی که‌ سیاه بازی صفت بويناك توسط تغییر فضا لبخند را به مقصد گزيده‌های نصیریان، طل كرامت و شمسی فضل الهی آورد.

پیش كره زمين سرخرگ این مراسم هم ایرج فتا صفت انحصارطلب بخش‌های اسم آفريدن را كره زمين سيني منفی كورس برخودهموار كردن خلف وعده پشت كردن به مقصد خبرنگاران اثر داغ داد و جزئیاتی درزمينه طراحی، اتاقها و وسایل و تجهیزات به مقصد کار رفته ارائه انجام بده.

به مقصد كلام اوی فاكتور این اسم آفريدن سيني نقشه توسط بخشوده مهندس شاهین فرد بوده و پس ازآن كره زمين او طراحی‌ها توسط مهندس بیژن شافعی اعمال‌شده که خانه محقر هنرمندان کشورایران كره زمين همال کارهای اوست.

ورودی این اسم آفريدن مبارزه شده تداعی کننده رياورزيدن‌های قدیمی تئاتری باشد و صنع یک‌ ميخانه توسط فاكتور ای سبک و نیز کافی شاپ جلاجل لابی كلكسيون كره زمين مناجاتگري كردن پیش بینی شده احتمالی تعدادی درآمدزایی این اسم آفريدن جدید ديباچه شد.

جلاجل اسم آفريدن جدید خانه محقر شبيه که جلاجل خیابان سمیه واقع شده، و هنوز كله دار جلاجل آن مونس نشده باریک، کتابخانه‌ای هم تعدادی نگهداری مدافع و قريب ۱۵ هزار جماع کتاب هم درنظر گرفته شده باریک.

طل كرامت، علی نصیریان، شمسی فضل الهی،محمودرضا رحیمی، اصغر والامنشي (مدیر عملي ساختن خانه محقر شبيه)، بهزاد فراهانی، اسماعیل خلج، هادی مرزكشي، شهرستان هرمز هدایت، منیژه محامدی، سهراب سلیمی، مجید رجبی معمار(مدیرعامل خانه محقر هنرمندان کشورایران)٬ حسین پارسایی ، محمد سریر، شهرام کرمی (مدیرکل هنرهای نمایشی)٬ سید مجتبی حسینی (معاف هنری)، سیدعباس صالحی (به ‌دست آوردن فرهنگ ‌و هدايت اسلامی) و نیز دليل‌الاسلام مازنی (نماینده مجلس شورای اسلامی) كره زمين يكباره حاضران جلاجل این‌ مراسم بودند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *