خانه / فرهنگی و هنری / جلاجل گالری‌های شهرستان تهران چون كه نبا باریک؟

جلاجل گالری‌های شهرستان تهران چون كه نبا باریک؟

[ad_1]

تعطیلات آخركار هفته که حسب معمول توسط بازگشایی نمایشگاه‌های هنری هم نشين باریک، مجال مهلت گیتی را در عوض هنردوستان مهيا می‌کند برخودهموار كردن بخشی كره زمين هنگام ولادت كلاه خود را به مقصد بازدید كره زمين گالری‌ها و چكمه‌ها اختصاص بدهند. جلاجل این موضوع بحث پیشنهادهایی در عوض گالری‌گردی جلاجل این ایام مطرح شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، این روزها جلاجل «گلستان کتاب شهرستان تهران» نمایشگاهی توسط غيرماذون «هیچ و همه» كره زمين پيكر‌های پرویز تناولی و ۴۰ نفر كره زمين شاگردانش برپاست و برخودهموار كردن ۱۲ مرداد ماه آدم كردن دارد.

تناولی جلاجل این به دفعات عقبنشینی داده باریک «منبرها و ۴۰ نفر كره زمين شاگردانم جلاجل این نمایشگاه محضر داریم. شاگردان مسن تر‌ای که هرکدام شيرين كام هستند و جلاجل بازارگه كار نيك محضر دارند و هیچ‌کدام عربي زبان‌کار نیستند. این‌ها شاگردان برگزيني هستند و ۴۰ شخصیت کاملا متفاوت دارند؛ هر کدام توسط شخصیت خوش خدمتي كردن کارش را اعمال داده‌ باریک. منبرها باغ ها سهم را دارم و توسط سه، چادرپوش کار كره زمين كلكسيون «هیچ» جلاجل این نمایشگاه شرکت کرده‌مام برخودهموار كردن شاگردانم گرد هم آمدن هم جمعيت شوند و نمایشگاهی برگزار کنند.»

محرومیت آموزشگاهها سیستان و بلوچستان جلاجل قاب یک عکاس

نمایشگاه عکس‌های فاطمه گشانی توسط ديباچه «میان منبرها و داخل شهری باریک بی‌پنجره» جمعه ۲۲ تیرماه جلاجل كاشانه هنرمندان کشورایران واگشايي انجام خواهد شد.

محرومیت آموزشی آموزشگاهها دشت اول گدايان و معركه گيران بسیار سیستان و بلوچستان محوریت این نمایشگاه باریک که جلاجل گالری بهار هنگام كاشانه هنرمندان روی دیوار می‌رود و برخودهموار كردن سوم مرداد میزبان علاقه‌مندان باریک.

ایضاً جلاجل همین دوال نمایشگاه خوشنویسی پویان مکوندی توسط غيرماذون « كره زمين میر برخودهموار كردن میر» جلاجل گالری تابستانه كاشانه هنرمندان کشورایران روی دیوار می‌رود و برخودهموار كردن ۲ مرداد ثابت باریک.

۴۰۵ شهرستان فریم عکس روی دیوارهای چكمه ولايت علی(ع)

دهمین نمایشگاه عکس‌های برتري جو اسم باشليق «دوربین. نت» ۲۲ شهریور ماه جلاجل چكمه هنرهای دینی ولايت علی(ع) برگزار انجام خواهد شد، جلاجل این نمایشگاه، ۴۰۵ شهرستان فریم عکس برگزيني اسم باشليق ۹۶ كره زمين ۴۰۵ عکاس جلاجل اندازه ۴۰ جلاجل ۳۰ سانتیمتر به مقصد نمایش درمی‌آید.

این نمایشگاه جمعه، ۲۲ شهریور ماه ساق دست ۱۷ برخودهموار كردن ۲۰ واگشايي انجام خواهد شد و برخودهموار كردن سه شنبه (دوم مرداد ماه) جلاجل خیابان حاضربودن ولی عصر (عج)، روبه‌روی بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش)، خيابان وسيع اسفندیار، چكمه هنرهای دینی ولايت علی(ع) ثابت خواهد صفت بويناك. ساق دست کار چكمه شنبه برخودهموار كردن پنجشنبه ساق دست ۹ برخودهموار كردن ۱۸ باریک.

هنرمندی که به مقصد افتتاحیه نمایشگاهش نمی‌رسد

نمایشگاه آثار نقاشی پری سیف‌اله‌زاده توسط غيرماذون «درختان سیال منبرها» دوال جمعه ۲۲ تیر جلاجل حالی واگشايي انجام خواهد شد که آفل این آثار به مقصد دلیل اتفاقاً و آسیب به مقصد دنده‌هایش امکان محضر جلاجل افتتاحیه را ندارد.

نمایشگاه «درختان سیال منبرها» برخودهموار كردن دوال چهاشنبه (۲۶ خرداد ماه) كره زمين ساق دست ۱۶ برخودهموار كردن ۲۰ جلاجل گالری شکوه برپا خواهد صفت بويناك.

«معرق»کاری‌ها جلاجل فرهنگسرای ارسباران

یک نمایشگاه گروهی توسط ارائه آثار معرق ۲۲ تیر ماه ساق دست ۱۶ جلاجل گالری یک فرهنگسرای ارسباران به مقصد سبک تفکیک رنگ توسط شباهت زیاد به مقصد نقاشی و برش‌های دقیق انواع كنده‌های طبیعی جلاجل رنگ‌های متفاوت برگزار انجام خواهد شد.

علاقه‌مندان در عوض بازدید كره زمين نمایشگاه می‌توانند ساق دست ۱۴ برخودهموار كردن ۲۰ به مقصد فرهنگسرای ارسباران به مقصد نشانی خیابان شریعتی، بالاتراز سیدخندان، خ شهرستان جلفا مرحله ها کنند.

شهر بار افزونتر «متحد شدن خیالی منبرها»

نمایشگاه «متحد شدن خیالی من۲» توسط آثاری كره زمين هنرمندان تصویرگر و نقاش ۲۲ تیرماه جلاجل گالری فردا برپا انجام خواهد شد.

جلاجل این نمایشگاه زیاد كره زمين ۲۰۰ اجاره دهنده روی دیوار خواهد رفت و جلاجل استیتمنت آن وارد به ذهن باریک: «خیال پردازی امریست عادی که  جلاجل همه ما صور دارد  این رویا پردازی ها باعث می‌شوند جلاجل خليق كلاه خود موجوداتی  را ببینیم که دیده نمی‌شوند اما صور دارند و همیشه مثل یک متحد شدن خیالی کنار ما آرامش طلب می گیرند. این متحد شدن می‌تواند تصویری كره زمين خوشی‌ها و ناخوشی‌های ما باشد و یا می‌تواند کودک درونی ما باشد که سالهاست آن را كره زمين دیگران پنهان کرده‌ایم…»

این نمایشگاه كره زمين ۲۲ برخودهموار كردن ۲۸ تیرماه جلاجل گالری فردا برپا خواهد شد و علاقه‌مندان در عوض دیدن آن می‌توانند كره زمين ساق دست ۱۶ برخودهموار كردن ۲۰ به مقصد گالری فردا واقع جلاجل خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک ۲ يك جهت ۲ مرحله ها کنند. گالری روزهای پنجشنبه كره زمين ساق دست ۱۶ برخودهموار كردن ۱۸ میزبان بازدیدکنندگان باریک.

دوال آخركار یک نمایشگاه

نگاه به مقصد لغزشگاه‌نگاری گناهان و توجه به مقصد رویکرد بالنتيجه به مقصد لغزشگاه سازی موضوعی باریک که این روزها گالری ایده توسط نمایشگاه «هر شيرين كام یک لفظ» به مقصد آن تاديه شده باریک. جلاجل این نمایشگاه زیاد كره زمين ۲۰ شيرين كام به مقصد ارائه آثاری توسط مشکل لغزشگاه تاديه شده‌بضع.  این آثار توسط سحار امینی گردآوری شده باریک.

جلاجل این نمایشگاه ۲۸ اجاره دهنده جلاجل ابعاد مختلف توسط ۲۲ شيرين كام به مقصد نمایش گذاشته شده باریک و علاقه‌مندان در عوض بازدید كره زمين آن  می‌توانند برخودهموار كردن ۲۱ تیرماه همه روزه كره زمين ساق دست ۱۰ برخودهموار كردن ۱۹ به مقصد گالری ایده واقع جلاجل میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان هجدهم، پلاک۲۶ مرحله ها کنند.

بازدید روانشناختی ـ ادراکی نجواهای شخصی یک شيرين كام

آثار نقاشی صاحب منصب مسگرزاده توسط ديباچه «شرابه‌های یک هوش رنگی» روی دیوار می‌رود. به مقصد عقیده او، مستمع جلاجل این كلكسيون به مقصد بازدید روانشناختی ـ ادراکی نجواهای شخصی، هنری منبرها  که طی كورس اسم باشليق اخیر كره زمين شخصیت‌ها، فیگورها و رنگ‌های روایت‌جرقه انتزاعی و اشکال شاعرانه جلاجل سبک اکسپریوفوویسم (سبک ابداعی شيرين كام) که كره زمين تلفیق سبک و کنش اکسپرسیونیسم و فوویسم باریک، خواهد رفت.

نمایشگاه «شرابه‌های یک هوش رنگی» دوال جمعه ۲۲ تیرماه كره زمين ساق دست ۱۷ برخودهموار كردن ۲۱ واگشايي انجام خواهد شد. علاقمندان در عوض بازدید كره زمين این نمایشگاه می‌توانند برخودهموار كردن ۲۷ تیرماه كره زمين ساق دست ۱۱ برخودهموار كردن ۲۰ به مقصد گالری سایه واقع جلاجل خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم پلاک ۲۱ مرحله ها کنند.

جلاجل تاریکی …

نمایشگاه نقاشی‌های مینا فشنگچی توسط غيرماذون «جلاجل تاریکی» ۲۲ تیرماه جلاجل گالری ویستا برگزار خواهد شد.

این شيرين كام جلاجل عقبنشینی این نمایشگاه آورده باریک «این كلكسيون شامل سه رديف نظامي نقاشی باریک که می‌توان گفت تباني مضمونی توسط یکدیگر دارند. لغزشگاه نسا و ریشه گیاهان اسم باشليق‌هاست که جلاجل نقاشی‌هایم محضر دارند، و ایضاً اندام‌های داخلی  بدن که كره زمين نظرماهیتی برایم مثل ریشه‌ها هستند، مخفی  اما بااستعداد. شاید بتوانم بگویم که جلاجل این كلكسيون زیادتر به مقصد كنار زدن چیزهای نادیده و نادیده گرفته شده بودم. ریشه‌ها را كره زمين مجاور و کنار خیابان و طبیعت پیدا می‌کردم و ساق دست‌ها كره زمين ايشان عکاسی و عاريت نقاشی می کردم…»

علاقه‌مندان می‌توانند در عوض بازدید كره زمين این نمایشگاه برخودهموار كردن اولا مردادماه به مقصد خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه ۱۲، پلاک ۱۱ مرحله ها کنند. گالری روزهای شنبه تعطیل باریک.

به مقصد یاد قهرمانان هندبال هزل گويي‌ ۴۰ و ۵۰

نمایشگاه انفرادی «کشورایران ناسیونال» كره زمين كلكسيون آثار علی خاندان ها‌حسینی برگزار شده که عکس‌هایی كره زمين قهرمانان ملی هندبال هزل گويي‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی را توسط مِتد چاپ دستی روی ايران زمين به مقصد تصویر کشیده باریک.

علاقمندان در عوض بازدید كره زمين این نمایشگاه می‌توانند برخودهموار كردن بیست و ششم تیر ماه، به مقصد گالری فرشته واقع جلاجل شریعتی، پایین‌نمناك كره زمين پل رئيس، جنب شهر کتاب فرشته، شماره ۱۶۷۱ مرحله ها کنند.

چون كه کردیم؟ چون كه می‌کنیم؟

گالری سایه پژمرده میزبان نمایشگاه انفرادی آثار نقاشیِ شیما شوقی بیگی، توسط غيرماذون «چون كه کردیم؟ چون كه می کنیم؟» باریک.

مسگرزاده جلاجل این به دفعات كلام باریک: «چون كه کردیم چون كه میکنیم؟ به مقصد نام باوري و رسم و هم نهاد، توسط صور ظاهری زیبا و باكر یکدیگر را حذف شدني و دفن می کنیم …»
واگشايي این نمایشگاه جلاجل دوال جمعه ۲۲ تیرماه باریک که علاقه‌مندان می توانند كره زمين ساق دست ۱۷ الی ۲۱ جلاجل مراسم افتتاحیه نمایشگاه محضر داشته باشند. گالری سایه جلاجل خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم پلاک ۲۱، برخودهموار كردن ۲۷ تیرماه همه روزه كره زمين ساق دست ۱۱ برخودهموار كردن ۲۰  پذیرای علاقه مندان و هنردوستان خواهد صفت بويناك.

نمایشگاه «جلاجل ستایش ستردگي»

گالری فرمانفرما، كره زمين ۲۲ تیر ماه برخودهموار كردن ۷ مرداد ماه اسم باشليق ۱۳۹۷، نمایشگاهِ انفردی میترا سلطانی را برگزار می‌کند. این شيرين كام که دانايي آموختۀ قطع شده کارشناسی ارشد لفافه گرافیک دانشگاه كار نيك شهرستان تهران باریک، توسط پیشینه‌ای که جلاجل دورۀ کارشناسیِ رشتۀ نقاشیِ دانشگاهِ مثال، ادراك پذير كردن کرده؛ فراهم آورنده باریک برخودهموار كردن كره ارض بینی اش نسبت به مقصد كار نيك را جلاجل مجموعۀ اخیرِ نقاشی هایش ارائه دهد.
«جلاجل ستایش ستردگي» غيرماذون این كلكسيون كره زمين آثار اوست که بیانگرِ نگرشِ این شيرين كام به مقصد كره ارض پیرامونش باریک. نقاشی‌های میترا سلطانی، شناسندهِ فلسفه‌ای باریک مبتنی ثمار ناپایداری و نقصان. او جلاجل دنیای اطرافش به مقصد كنار زدن ردِّ پایِ زمان می‌گردد و همين نگرنده باریک برخودهموار كردن درك زیبایی شناسیِ نابش را باطني عیب و نقصان و جلاجل نهایت سادگی ببیند.
گالری فرمانفرما به مقصد قاتل خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ همه روزه  به مقصد غیر كره زمين دوشنبه ها كره زمين ساق دست ۱۲ الی ۲۰ و روزهای جمعه كره زمين ساق دست ۱۶ برخودهموار كردن ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *