خانه / فرهنگی و هنری / دعای دوال پنجم ماه مبارک رمضان

دعای دوال پنجم ماه مبارک رمضان

[ad_1]

ماه رمضان

جلاجل دعای دوال پنجم ماه مبارک رمضان وارد به ذهن باریک :«جلاجل سایه مغفرت طلبي بشقاب به مقصد هبه كردن‌های الهی دستگاه بافندگي پیدا می‌کند ؛ «خدایا مرا كره زمين مستغفرین آرامش طلب بدهد» یعنی اینکه واقعاً مغفرت طلبي کنم و ارچه ثروت حرامی دارم، آن را حلال کنم، به مقصد گناهی که قبلاً کردم فکر نکنم و كره زمين آن لذت نبرم؛ خدایا منبرها را كره زمين بندگان شایسته خودت آرامش طلب بده، مطيع در باشم، فرمان برداري در را کنم، پروردن آدم مطيع را متحد شدن دارد.»

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ منبرها المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ منبرها عِگوزَکَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ منبرها اوْلیائِکَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِکَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین.»

خدایا آرامش طلب بده مرا جلاجل این دوال كره زمين آمرزشكار جویان و آرامش طلب بده مرا جلاجل این دوال كره زمين بندگان شایسته و فرمانبردارت و آرامش طلب بده مرا جلاجل این دوال كره زمين آشوب نزدیکت به مقصد مهربانی خودت‌ ای مهربان‌ترین مهربانان.

آیت‌الله مجتهدی جلاجل گزارش ها «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِیهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ» می‌گوید: جلاجل این دعا می‌گوییم خدایا منبرها را جلاجل این ماه رمضان جزو مستغفرین آرامش طلب بده، در عوض مغفرت طلبي، باید پیمان مغفرت طلبي را داشت. کسی که ثروت تحريم شده خورده که توسط مغفرت طلبي کارش درست نمی‌شود، باید برود و صاحبان ثروت را راضی کند.

اوی جلاجل آدم كردن می‌گوید: توسط ثروت تحريم شده و لاج و تنزيل خوار رشد کرده‌ای، حلول كننده که سرزنش شدن می‌کنی باید بروی سود تنزيل خوار را به مقصد صاحبان آن بازگردانی، غذای ناچیز و حلال بخوری برخودهموار كردن گوشت‌های تنت که توسط ثروت تحريم شده پرورش یافته‌بضع، پيمان شوند.

این استاد اخلاق می‌افزاید: کسی که ليمو برخودهموار كردن صبح پای کار تحريم شده نشسته، ‌ باید ليمو‌ها احیاء نگهدارد و عبادت کند، كره زمين يكباره جلاجل ليمو ۱۵ شعبان که احتمالاً ليمو قدر باریک که صفت انحصارطلب مقدورات ما جلاجل آن نوشته انجام خواهد شد.

آیت‌الله مجتهدی تهرانی آدم كردن می‌دهد: پشت بام «خدایا مرا كره زمين مستغفرین آرامش طلب بدهد» یعنی اینکه واقعاً مغفرت طلبي کنم و ارچه ثروت حرامی دارم، آن را حلال کنم، به مقصد گناهی که قبلاً کردم فکر نکنم و كره زمين آن لذت نبرم، فعلاً زبانی هم مغفرت طلبي کنیم، عالی باریک، پس ازآن كره زمين نماز مغرب هم ۷۰ شهر بار مغفرت طلبي واصل باریک.

اوی به مقصد تبیین حدیثی جلاجل این به دفعات می‌پردازد و می‌گوید: «منبرها اکثر الاستغفار»، کسی که زیاد مغفرت طلبي کند، ۴ چیز به مقصد دستگاه بافندگي می‌آورد، «جعل الله له منبرها کل همٍ و غمٍ فرجا» ارچه غم و غصه دارد، غم و غصه‌اش بیرون می‌آید، منبرها هم دلم غصه‌دار انجام خواهد شد، وقتی شیعیان کشورعراق را می‌کشند، وقتی جلاجل کشورفلسطین جنایت مرتکب می‌شوند، روایت هم داریم وقتی یک شیعه جلاجل مغرب مجتهد غصه‌دار انجام خواهد شد، یک شیعه هم جلاجل شروق مجتهد محزون انجام خواهد شد.

این استاد اخلاق تاکید می‌کند: آدم چنین اوقات بی‌خودی غم و غصه‌اش انجام خواهد شد، منبرها چنین همین‌ طوری غصه‌مام می‌گیرد، تسبیح را برمی‌دارم، مغفرت طلبي می‌کنم و حالم عالی انجام خواهد شد.

آیت‌الله مجتهدی تهرانی جلاجل آدم كردن می‌گوید: دوم «منبرها کل دل واپسيٍ امنا» چنین شايعه ناخوشایند را می‌دهند. ارچه مغفرت طلبي کنی، هیچ خبری نمی‌شود، یه نفر عدو داری، تهدید کرده که امشب ترورت می‌کنم، مغفرت طلبي کنی، او را یکی افزونتر صفت آدم كش می‌کند و آسوده بودن می‌شوی، ارچه مغفرت طلبي کرده‌ای كره زمين کسی نترس و احكام كره زمين پروردن بترس.

اوی آدم كردن می‌دهد: سوم «منبرها کل ضیقٍ مخرجا» صاحبخانه‌ در را جواب يابي کرده؟ سوراخ سمبه‌هایت خلف افتاده؟ گرفتاری؟ ارچه مغفرت طلبي کنی همه اینها درست انجام خواهد شد.

این مجتهد برجسته آدم كردن می‌دهد: ارچه جلاجل گرفتاری هستید، ارچه مشکل ازدواج دارید، ارچه ارج داشتن می‌خواهید، ‌ مغفرت طلبي کنید، پروردن گره كره زمين کارهاتان نيرنگ ساز می‌کند، اما باید پیمان مغفرت طلبي را هم مراعات انجام بده.

اوی آدم كردن می‌دهد: و چهارم اینکه «و رزقه منبرها حیث لا یحتسب» كره زمين جایی که گمان نداری مغفرت طلبي کنی، می‌آید، همسفر عالی پیدا می‌کنی، یه نسا عالی گیرت می‌آید، در عوض نماز ليمو ارچه مغفرت طلبي کردی یک نسا نماز ليمو‌آب خون گیرت می‌آید و ارچه مغفرت طلبي نکنی یک نسا بی‌نماز گیرت می‌آید.

آیت‌الله مجتهدی جلاجل آدم كردن می‌گوید: روزي همه‌اش زروسيم نیست، جلاجل احادیث که وارد به ذهن ارچه این کار را بکنی رزقت زیاد انجام خواهد شد، روزي معنوی روزي باریک، رفیق عالی روزي باریک، همسفر عالی هم روزي باریک، هر هنگام ولادت می‌خواهید مسافرت بروید، تاچند شهر بار مغفرت طلبي کنید برخودهموار كردن یک همسفر عالی داشته باشید.

اوی جلاجل آدم كردن جلاجل گزارش ها «وَاجْعَلْنِی فِیهِ مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ الْقَانِتِینَ» می‌گوید: خدایا منبرها را كره زمين بندگان شایسته خودت آرامش طلب بده، مطيع در باشم، فرمان برداري در را کنم، پروردن آدم مطيع را متحد شدن دارد.

این استاد مهتر اخلاق جلاجل آدم كردن جلاجل گزارش ها «وَاجْعَلْنِی فِیهِ مِنْ أَوْلِیائِکَ الْمُقَرَّبِینَن» تقریر می‌کند: خدایا منبرها را كره زمين آشوب نزدیکت آرامش طلب بده، آیا پروردن متحد شدن نزدیک دارد؟ آره، بندگانی هستند که آدم ايشان جلاجل صفت مربوط به بهشت هم پیدا نمی‌کند، جرم بخش انجام خواهد شد که خدایا این متحد شدن ما کجاست؟ ندا می‌آید که جلاجل محضر و صفت مربوط به بهشت پروردن رفته باریک. اوی توسط تبیین اینکه صفت مربوط به بهشت پروردن، مستثنا كره زمين صفت مربوط به بهشت عادت گرفته باریک، می‌گوید: صفت مربوط به بهشت معمولی در عوض کسانی باریک که غذا و حوری می‌خواهند؛ اما ايشان که كلاه خود پروردن را می‌خواهند و عبادت را در عوض كلاه خود پروردن کردند و خير در عوض واهمه كردن كره زمين دوزخ، ايشان جلاجل صفت مربوط به بهشت پروردن واصل می‌شوند، آیه قرآن هم صور دارد، «فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی» كره زمين پروردن بخواهیم که جلاجل آن صفت مربوط به بهشت آرامش طلب بگیریم، جنت شهرستان فردوس، جنت بستنگاه جنت‌های مختلف صور دارد ولی جنت پروردن، عالی باریک.

این مجتهد ربانی جلاجل آدم كردن جلاجل گزارش ها برفراز آخركار دعای دوال پنجم ماه رمضان «بِرَأْفَتِکَ یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ» می‌گوید: پروردن به مقصد مهربانی خودت، دعاهای ما را مستحاب آبادی، این خدایی که رحمت كره زمين همه رحمت‌ها زیادتر باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *