خانه / علمی / دلایل جلي «ناچیز‌خونی تنگ راه پولادين» جلاجل مساحت گيري مولکولی

دلایل جلي «ناچیز‌خونی تنگ راه پولادين» جلاجل مساحت گيري مولکولی

[ad_1]

ناچیز‌خونی کمتجربه كره زمين فلز ضروری پولادين، یکی كره زمين مشکلاتی باریک که بيگانگان مختلف جامعه را درگیر كلاه خود می‌کند. محققان کشورمان این بیماری و دلایل جلي آن را به مقصد‌صفت منسوب به طوس خصوصی باروح بررسی آرامش طلب داده‌بضع.

به مقصد شرح احوال ایسنا، پولادين یک فلز حیاتی خير‌فرد در عوض هم نهاده هموگلوبین جلاجل آب خون، بلکه جلاجل ساختارگرايي آنزیم‌های بااستعداد نفت‌وساز، رشد و تکثیر سلولی، کارایی سیستم ایمنی و ایضاً به مقصد‌ديباچه عملي ساختن تبرئه الکترون جلاجل فعل‌وانفعالات شیمیایی بدن باریک. بیماری اسم گذاري شده به مقصد «آنمی تنگ راه پولادين» و «آنمی کمتجربه كره زمين بیماری‌های مزه ريختن»، كره زمين شایع‌ترین ناچیز‌خونی‌ها هستند. 

بااستعداد‌ترین عوامل ایجادکننده آنمی تنگ راه پولادين شامل «جهش جلاجل فاکتورهای تنظیم‌کننده مساحت گيري پولادين بدن»، «خونریزی‌های گوارشی»، «خونریزی مقرري جلاجل سيده‌ها»، و «زخم، پولیپ و صفت سرطان زا به مقصد‌خصوصی جلاجل آقایان» هستند. جلاجل این میان آنمی تنگ راه پولادين پرطراوت به مقصد علاج بخش یا اصطلاحا IRIDA، می‌تواند اکتسابی یا ژنتیکی باشد.

جلاجل اخبار توسط این بیماری، محققانی كره زمين دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطالعه‌ای را اعمال داده‌بضع که جلاجل آن نگاهی مولکولی به مقصد فرایندهای تنظیم پولادين جلاجل بدن و بیماری آنمی تنگ راه پولادين پرطراوت به مقصد علاج بخش انداخته‌شده باریک.

به مقصد كلام این محققان، جهش جلاجل ژن TMPRSS6 که موجب نابساماني جلاجل هم نهاده پروتئین متریپتاز-2 (MT2) انجام خواهد شد، كره زمين بااستعداد‌ترین علت‌های ژنتیکی تنگ راه پولادين باریک.

کاهش تبیین ژن هپسیدین توسط افزایش جذب پولادين كره زمين گوارد هم مقام هم پياله باریک. هپسیدین توسط پیوند به مقصد کانال‌های فروپورتین (Fpn-1)، باعث بنیان و تخریب آن‌ها شده و كره زمين ورود پولادين توسط صفت انگبين‌های گوارشی به مقصد گردش آب خون نهی می‌کند. هورمون اریتروفرون (ERFE) قادر باریک که به مقصد‌شتاب تبیین ژن هپسیدین را در عوض جذب و واگرايي كشته شدن پولادين سربه زير کند. نابساماني جلاجل تبیین ژن اریتروفرون توسط بهبودی تأخیری خونریزی‌ها هم مقام هم پياله باریک و تبیین زیاد‌ازاندازه آن نیز موجب گرانباری پولادين انجام خواهد شد. گمان می‌رود که یک دلیل گرانباری پولادين جلاجل سندروم‌های تالاسمی، افزایش تبیین هورمون اریتروفرون باشد. 

ایضاً بنابر یافته‌های این مطالعه، میکروRNA های گوناگونی جلاجل تبیین پروتئین‌های تنظیم‌کننده پولادين وعاء دارند. 

جهش MT2 نیز موجب افزایش تبیین هپسیدین و تخریب کانال‌های فروپورتین انجام خواهد شد که جلاجل این حالت جذب پولادين خوراکی لفظ نمی‌گیرد. این بیماری جلاجل گردوخاک کودکی توسط آنمی میکروسیت و هایپوکروم ظهور شده و ازآنجاکه کمبود پولادين موجب اختلالات سیستم عصبی كره زمين قبیل کاهش تمركزفكر و تمرکز انجام خواهد شد، باید هرچه سریع‌نمناك این بیماری را تشخیص داد.

جلاجل بیماران مبتلابه نارسایی کلیه که هورمون اریتروپویتین (Epo) در عوض علاج بخش ناچیز‌خونی دریافت می‌کنند، شیوه جواب به مقصد علاج بخش را می‌توان كره زمين روی سيري ترانسفرین، گیرنده آزاد ترانسفرین جلاجل پلاسما (TFR) و مساحت گيري فریتین زیرساخت پیش‌بینی انجام بده.

جلاجل یک تحقیق، نتایج بررسی بااستعداد‌ترین دلایل آنمی تنگ راه پولادين روی 300 بیمار داغ جا داد که كره زمين این مبنا 26 درصد مبتلابه گاستریت اتوایمیون، 19 درصد مبتلابه توسط باکتری Helicobacter pylori و 32 درصد به مقصد علت خونریزی زیاد به مقصد هنگام قاعدگی، 10 درصد به مقصد علت زخم‌های معدی و روده‌ای و 6 درصد مبتلابه سلیاک بوده‌بضع. 

كاربرد روزافزون كره زمين داروهای به زندان انداختن پمپ پروتون در عوض علاج بخش زخم شكمبه و اثنی عشريه و گاستروکتومی نیز، یکی كره زمين عوامل آنمی تنگ راه پولادين پرطراوت به مقصد علاج بخش باریک. نشت اسید شكمبه جلاجل تبدیل پولادين سه‌ظرفیتی به مقصد كورس ظرفیتی در عوض جذب مرغوبيت آن واجب شده باریک.

ایضاً به مقصد تبیین محققان ترکیبات تانیک اسید (Tannate)، فسفات (phosphate) و فیتات (phytate) نیز كره زمين جذب پولادين خوراکی نهی می‌کنند. گفتنی باریک که چای منبع غنی كره زمين تانیک اسید و شهرستان خمیر عربي زبان منبع فیتات باریک.

نتایج این مطالعه که جلاجل فصل‌نامه «آزمایشگاه و تشخیص» غيرمشدد به مقصد تين دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی کشورایران منتشرشده، می‌تواند جلاجل شيوا كشته شدن ذهن ها جلاجل اسم مورد دلایل گروهي جذب پولادين و جلي ناچیز‌خونی کمتجربه كره زمين آن وعاء مفیدی بازی کند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *