خانه / علمی / نهمین درك متقابل‌نامه همیاری علمی میان کشورایران و کشوربرزیل امضاء شد

نهمین درك متقابل‌نامه همیاری علمی میان کشورایران و کشوربرزیل امضاء شد

[ad_1]

رییس ستاد علوم‌شناختی توسط اشاعت به مقصد امضای درك متقابل‌نامه میان کشورایران و کشوربرزیل گفت: این درك متقابل‌نامه اخلاط چهارگانه سليقه همیاری‌های کشورایران و کشوربرزیل را تعیین می‌کند و ما به موجب آن علاوه ثمار اجرای پروژه‌های مشترک اقدام به مقصد مبادي استاد و دانشجو و تجربیات خواهیم انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، به مقصد منظور تقویت پیوندهای همیاری میان مراکز علمی کشورایران و کشور کشوربرزیل جلاجل راستای منوي ها بین‌المللی ستاد علوم و فناوری شناختی، نهمین درك متقابل‌نامه همیاری علمی میان کشورایران و کشوربرزیل پسفردا پسينگاه به مقصد امضاء رسید.

این درك متقابل‌نامه علمی به مقصد منظور اجرای مطالعه‌های مشترک و مبادي استاد و دانشجو جلاجل زمینه پژوهش ها مغز و آشنا كره زمين صیانت دکتر کمال خرازی دبیر ستاد علوم و فناوری شناختی و دکتر کارلوس توماس نماینده دائم الخمر حمایت و ارزیابی تحصیلات تکمیلی جمهوری فدرال کشوربرزیل توسط ديباچه کمپس به مقصد امضاء رسید.

جلاجل کنار امضای این درك متقابل‌نامه، دکتر کمال خرازی جلاجل جمهور خبرنگاران توسط تعبیر اینکه این درك متقابل‌نامه میان ستاد علوم شناختی و آژانس حمایت كره زمين تحصیلات تکمیلی کشوربرزیل به مقصد امضاء رسیده باریک، گفت: كره زمين طریق این درك متقابل‌نامه همیاری، همیاری‌های علمی میان دانشگاه‌ها و محققان کشورهای کشورایران و کشوربرزیل گشايش می‌یابد.

اوی تعریض و اجرای پروژه‌های مشترک را كره زمين يكباره همیاری‌های باروح تاکید جلاجل این درك متقابل‌غيرماذون سرما و تقریر انجام بده: به موجب توافقات لفظ گرفته، خرجیهای محققان ایرانی كره زمين صیانت ستاد علوم شناختی و خرجیهای چشم برزیلی كره زمين صیانت کمپس تامین خواهد شد.

خرازی توسط تعبیر اینکه جلاجل چارچوبه این درك متقابل‌نامه پروژه‌های مشترک تحقیقاتی جلاجل مربوط به حوزه‌های مرتبط توسط علوم و فناوری‌های شناختی اجرایی خواهد شد، مبادي استاد و دانشجو و همیاری‌های مختلف جلاجل مربوط به حوزه‌های مرتبط را كره زمين افزونتر زمینه‌های همیاری این درك متقابل‌نامه ذکر انجام بده.

دبیر ستاد توسعه علوم و و فناوری‌های شناختی توسط تعبیر اینکه کشوربرزیل كره زمين يكباره کشورهای جلاجل حلول كننده توسعه باریک، به يادماندني انجام بده: این کشور سرمایه‌گذاری‌های زیادی جلاجل مربوط به حوزه‌های علوم و فناوری‌های شناختی داشته باریک. این کشور دانشگاه‌های بسیار نیکویی جلاجل این مربوط به حوزه ایجاد کرده باریک همانطور که جلاجل کشورایران نیز محققان و دانشمندان برجسته‌ای جلاجل مربوط به حوزه‌های علوم شناختی صور دارد که تحقیقات ارزشمندی را جلاجل نحو کار دارند. كره زمين این رو كورس کشور جلاجل حلول كننده توسعه می‌توانند به مقصد نیکویی نتایج تحقیقات را مبادله کنند و پروژه‌های مشترکی را به مقصد توضيحات برسانند.

خرازی امضای این درك متقابل‌نامه را تعیین چارچوبه‌های همیاری‌های كورس کشور توصیف انجام بده و آدم كردن داد: جلاجل ماضي نیز میان کشورایران و کشوربرزیل همیاری‌های علمی صور داشته به مقصد نوع‌ای مقالات مشترک زیادی میان محققان این كورس کشور منتشر شده که دارای ارجاعات بسیار زیادی بوده باریک.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی كره زمين تصویب كورس پروژه تحقیقاتی میان محققان كورس کشور نبا داد و گفت: جلاجل حلول كننده موجودي كورس پروژه میان کشورایران و دائم الخمر حمایت كره زمين تحصیلات تکمیلی کشوربرزیل تصویب شده باریک.

به مقصد كلام خرازی، دانشگاه شهرستان تهران، پژوهشگاه علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شریف كره زمين يكباره موسساتی هستند که توسط این دائم الخمر برزیلی همیاری‌های علمی دارند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در عوض توسعه و گشايش همیاری‌های میان کشورایران و کشوربرزیل جلاجل اسم باشليق 93 یک تیم کارشناسی در عوض بررسی زیرساخت‌ها و پيشينه رشد علوم و فناوری‌ها به مقصد کشوربرزیل اعزام و یک تیم تخصصی افزونتر نیزد جلاجل مربوط به حوزه علوم اعصاب توسط حمایت این ستاد توسط تيرخور ایجاد تباني میان اساتید فعال جلاجل این زمینه و تعریف پروژه‌های مشترک كره زمين کشور کشوربرزیل بازدید کردند.

جلاجل حلول كننده موجودي كورس درصد كره زمين درآمد ناخالص ملی کشور کشوربرزیل محض اين كه تحقیقات انجام خواهد شد که جلاجل مساحت گيري ملی و جلاجل شکل موسسات فدرال و به مقصد محققان و رديف نظامي‌های تحقیقاتی مایل به مقصد تبرئه دانايي به مقصد دانشگاه‌های کشوربرزیل بازدادن انجام خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *