خانه / فرهنگی و هنری / رزم‌واره مدافعان مزار برگزار شد

رزم‌واره مدافعان مزار برگزار شد

[ad_1]

نخستین رزم‌واره مدافعان مزار توسط تجلیل كره زمين برگزیدگان این رزم‌واره و تجلیل كره زمين خانواده شهدای مدافع مزار جلاجل چكمه شورش اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، سپاهبد كولاك کارگر رئیس بنیاد صفت به خاطرسپردني آثار و سرايت بها‌های دفاع مقدس جلاجل مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مدافعان مزار نطاق می‌گفت، تبیین انجام بده: فرزندان خانواده شهدای مزار کار بزرگی اعمال دادند. این شهدا كره زمين كره ارض اسلام دفاع کردند. ايشان تبعیت ولی امر مسلمین را جلاجل کشورسوریه و کشورعراق به مقصد نمایش گذاشتند. یکی كره زمين ثمره‌های دفاع مقدس این صفت بويناك که چنین افرادی را تعدادی شهدای مدافع مزار الگو آرامش طلب داده صفت بويناك. دفاع مقدس یک كلنجار جهانی کوچک صفت بويناك که توسط پیروزی کشورایران جلاجل آن شورش اسلامی قوت گرفت. ثمره این پیروزی تشکیل بسیج كره ارض اسلام شد.

اوی به يادماندني انجام بده: عدو وارد به ذهن صفت بويناك که به مقصد وسيله داعش کشوراسرائیل را هم‌مرثيت جمهوری اسلامی کشورایران بکند اما همین بسیج جهانی جلاجل مرزهای رژیم صهیونیستی ایجاد شد. پیروزی‌های مهتر رزمندگان جلاجل کشورسوریه و کشورعراق ثمره فداکاری ايشان و تبعیتشان كره زمين مقام ولایت باریک. به مقصد وسيله این كلنجار مردم شهربان آگاه كردن شدند و بسیج جلاجل کشورسوریه و کشورعراق توسط نام‌های مختلفی ایجاد شد. افرادی همچون حاج قاسم سلیمانی ثمره دفاع مقدس هستند.

سپاهبد کارگر توسط تبیین اینکه کشورایران جزو کشورهای قدرتمند جلاجل کیهان باریک، به يادماندني انجام بده: فردا تصمیم مهمی جلاجل کیهان غير محضر جمهوری اسلامی کشورایران گرفته نمی‌شود.

اوی یادآور شد: یکی كره زمين اشکالات ما جلاجل دوران دفاع مقدس این صفت بويناك که هیبت کافی نداشتیم. ما آن زمان كره زمين وسايل كمال غافل بودیم اما فردا توسط وسايل كمال آشنا هستیم و توانسته‌ایم فداکاری و رشادت مدافعان مزار را به مقصد نمایش بگذاریم و همين هنرمندان ما جلاجل این راستا محضر فعال و تاثیرگذاری داشته‌بضع.

سپاهبد کارگر جلاجل پایان گفتاري كلاه خود گفت: امیدوارم رزم‌واره مدافعان مزار جلاجل مساحت گرفتن بین‌المللی به مقصد میزبانی مدیر‌های کشور برگزار شود چراکه داعش احكام تعدادی نابودی اسلام نبامده صفت بويناك بلکه انسانیت را تيرخور گرفته صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل آدم كردن این مراسم سپاهبد حسین اکبری رئیس مجمع جهانی بیداری اسلامی جلاجل سخنانی تبیین انجام بده: مناقشه مدافعان مزار جلاجل این هجا كره زمين تاریخ که صفت مربوط به حماسه آفریده‌بضع نگاه مکمل به مقصد دفاع مقدس باریک. ايشان توانسته‌بضع كره زمين بها‌های الهی دفاع کنند. جلاجل این راستا كورس نسل تعدادی محضر بسیار حریص بودند. بار اول جاماندگان دفاع مقدس و دیگری نسل بالنتيجه.

اوی آدم كردن داد: ديسيپلين اسم پيش خر جلاجل مبارزه صفت بويناك مادام جلاجل شهربان نيت ها و نیات پلید خوش خدمتي كردن را عملی کند اما این تحولات و اظهارداشتن مقاومت صفت بويناك که توسط ديسيپلين اسم پيش خر جلاجل شهربان به مقصد رويارويي وام گذاري. آمریکا جلاجل شهربان شکست خورد.

رئیس مجمع جهانی بیداری اسلامی تاکید انجام بده: شهرستان اندیشه مقاومت آمریکا را شکست داد و به مقصد او اضرار‌های زیادی واصل آورد. انگیزه بسیجی و مدافعان مزار جلاجل کشورسوریه و کشورعراق جمعناتمام معادلات ديسيپلين اسم پيش خر و رژیم صهیونیستی را پيشواي ديني برهمايي زد. ارچه زمانی بخش‌های وسیعی كره زمين این كورس کشور اشغال صفت بويناك توانستند آنجا را پاکسازی کنند.

اکبری آدم كردن داد: قوچ مقاومت فردا یک توان باانصاف باریک که كره زمين مرزهای کشورایران برون مرز شده باریک و توانسته باریک خودمختاري و توان كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کند. فردا یک بسیج جلاجل كره ارض اسلام شکل گرفته باریک و مقاومت به مقصد ديباچه یک مولفه کنشگر این قابلیت را دارد که ارچه کشوراسرائیل یا قوچ‌های مهتر بخواهند تهدید کنند به مقصد ايشان جواب بدهد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل بخش افزونتر رزم‌واره مدافعان مزار علی‌اصغر جعفری مدیرعامل چكمه شورش اسلامی و دفاع مقدس جلاجل سخنانی تبیین انجام بده: جلاجل حقیقت این رزم‌واره یک جشنواره صفت بويناك اما تعدادی آنکه ديباچه آن جلاجل شأن مدافعان مزار باشد عبارت رزم‌واره را تجريد کردیم.

اوی درزمينه پیامدهای برگزاری رزم‌واره مدافعان مزار هزیمت داد: تجلیل كره زمين افرادی که توسط بصیرت و هنگام ولادت‌شناسی توانستند كره زمين بها‌های اسلامی دفاع کنند و به مقصد حمایت كره زمين ولایت و امامت بپردازند، ادای احترام جامعه فرهنگی و هنری به مقصد مدافعان مزار و خانواده ايشان و شکل‌گیری یک حرکت جمعی جهادی غیرسازمانی پیامدهای برگزاری این جشنواره صفت بويناك.

جعفری به يادماندني انجام بده: تعدادی این رزم‌واره زیاد كره زمين ۲ هزار و ۱۰۰ اجاره دهنده جلاجل شش بخش دریافت شد. جلاجل بخش مردمی ۵۳۷ اجاره دهنده، شنیداری ۵۱۰ اجاره دهنده، مجلات، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها ۴۶۹ اجاره دهنده، دیداری ۱۷۰ اجاره دهنده، فضای مجازی ۱۶۱ اجاره دهنده و سرود و سرود‌ها ۲۰۲ اجاره دهنده دریافت کردیم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل بخش پایانی این مراسم برگزیدگان نخستین رزم‌واره مدافعان مزار و تعدادی كره زمين خانواده شهدای مدافع مزار تجلیل شدند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *