خانه / علمی / رییس و دبیر هیات اجرایی جشنواره تحقیقاتی علوم‌پزشکی رازی برگماشته شدند

رییس و دبیر هیات اجرایی جشنواره تحقیقاتی علوم‌پزشکی رازی برگماشته شدند

[ad_1]

به ‌دست آوردن صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی، جلاجل احکام جداگانه‌ای، دکتر ملک‌زاده را به مقصد ديباچه رییس و دکتر عبادی‌فر را به مقصد ديباچه دبیر هیات اجرایی بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی برگماشته انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل اسم ستيزه گر حکم دکتر هاشمی جرم بخش به مقصد دکتر همداستاني ملک‌زاده وارد به ذهن باریک: “سركار دکتر همداستاني ملک‌زاده، معاف قابل‌احترام تحقیقات و فناوری

به مقصد موجب این يادآوري كردن، جنابعالی به مقصد ديباچه نایب رئیس شورایعالی و رئیس هیأت اجرایی بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی برگماشته می‌شوید. امید باریک توسط توجه به مقصد تجربیات باارزش و درایت شما گواهي نامه برگزاری هرچه توسط شکوهتر این دورودورنگ كره زمين جشنواره باشیم. توفیق جنابعالی را كره زمين درگاه داروي تقويتي متعال خواهانم”.

جلاجل اسم ستيزه گر حکم دکتر دکتر اصغر عبادی فر نیز وارد به ذهن باریک: “سركار دکتر اصغر عبادی فر، رئیس قابل‌احترام مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری

توسط توجه به مقصد عهده داري و تجربیات باارزش جنابعالی، به مقصد موجب این يادآوري كردن به مقصد ديباچه دبیر هیات اجرایی بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی برگماشته می‌شوید. توفیق شما را كره زمين درگاه داروي تقويتي متعال خواهانم”.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *