خانه / علمی / زادروز کاشف قانون دوم "ترمودینامیک"

زادروز کاشف قانون دوم "ترمودینامیک"

[ad_1]

“نیکلا لئونار سعدی کارنو” که بيهوشي توسط غيرماذون “سعدی کارنو” شناساننده انجام خواهد شد، فیزیک‌دان و مهندسی فرانسوی صفت بويناك که قانون دوم ترمودینامیک را کشف انجام بده و سيكل کارنو جلاجل ماشین‌های گرمایی به مقصد غيرماذون اوی باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، “نیکلا لئونار سعدی کارنو “(Nicolas Léonard Sadi Carnot) جلاجل تاریخ ۱ ژوئن اسم باشليق ۱۷۹۶ میلادی جلاجل پاریس و جلاجل یک خانواده برجسته و نخبه فرانسوی به مقصد کیهان آمد.

 پدرش” لازار کارنو” ریاضی‌دان انقلابی، طراح سنجش هواهای جنگی، پدیدآورندهٔ چهارده ارتش جمهوری کشورفرانسه و كره زمين شخصیت‌های برجستهٔ دولتی محسوب می‌شد که به مقصد علت ابداع طوق‌های نوین و مؤثر جنگی تعدادی مقابله توسط دولت‌های اروپایی”طراح پیروزی” غيرماذون گرفته صفت بويناك.

کارنو جلاجل صحنه شانزده سالگی واصل مدرسه پلی‌ تکنیک شد. اوی همزمان توسط محصلین دیگری چون “ناویر” و” کریولیس” که ايشان هم بعدها دانشمندان بزرگی شدند، نزد استادان بزرگی كره زمين يكباره “گیلوساک”،” پواسون”،” آراگو” و” آمپر” به مقصد تحصیل وام گذاري. پشت بام كره زمين قراردادبستن تحصیل جلاجل مدرسهٔ پلی‌تکنیک، توسط درجه افسری واصل ارتش کشورفرانسه شد، ولی پشت بام كره زمين صفه” ناپلئون”و تبعید پدرش، كره زمين ارتش برون مرز شد. پشت بام كره زمين آن جلاجل پاریس اتراقگاه گزید.

او جلاجل پاریس توسط دانشگاه “سوربون” وکالج “دوفرانس” جلاجل تباني صفت بويناك. 

جلاجل بدون شك زمان به مقصد صنعت علاقه‌مند شد و سرخرگ به مقصد مطالعهٔ نظریهٔ گازها انجام بده. اولین اجاره دهنده بااستعداد کارنو آبخست‌ای صفت بويناك که جلاجل اسم باشليق‌های ۱۸۲۲ برخودهموار كردن ۱۸۲۳ تنظیم انجام بده و جلاجل آن تعدادی تعیین اخبارٔ ریاضی کار اشکال شده به مقصد ولیٔ یک کیلوگرم صفت دستگاه حرارت زا مبارزه انجام بده. پشت بام كره زمين شيوع يافتن این اجاره دهنده به مقصد تحقیقات كلاه خود آدم كردن داد و نظریات كلاه خود را کامل‌نمناك انجام بده که یادداشت‌هایی كره زمين آن‌ها نیز به مقصد جای مابقي‌باریک.

جلاجل آن زمان ماشین صفت دستگاه حرارت زا به مقصد ولیٔ جیمز وات نوآوري شده صفت بويناك و جلاجل صنعت وعاء مهمی ایفا می‌انجام بده. توسط این حلول كننده و علی‌رغم کوشش‌های صنعتگران، حاصلخيز آن بسیار اندک صفت بويناك. جلاجل آن زمان هنوز اطمینان کاملی نسبت به مقصد قانون بقای انرژی صور نداشت و انرژی و داغي متفاوت كره زمين هم انگاشته می‌شدند و اصولا داغي به مقصد ديباچه هيئت‌ای بی‌وزن و نامرئی پنداشته می‌شد.

کارنو سعی انجام بده مشکل ایجاد نیروی محرک را مستقل كره زمين هر قسم نظام ارباب رعيتي به مقصد کار گرفته شده جلاجل نگاه خشم آلود گیرد، و عقبه به مقصد این نتیجه رسید که بیشترین حاصلخيز‌ای که می‌توان كره زمين هر قسم ماشین گرمایی گرفت به مقصد افراد دمای كورس ينبوع (یا دیگ) داغ و دردآشنا بستگی دارد.

تعدادی این کار اوی سيكل‌ای را معرفی انجام بده که اکنون به مقصد افتخارش “سيكل کارنو” نامیده انجام خواهد شد. 

شهرستان اندیشه‌های کارنو به مقصد ولی “کلوین” و “رودلف کلاوزیوس” تکمیل و تصحیح شد. 

اکنون می‌دانیم که حاصلخيز کارنو یا بیشترین حاصلخيز یک ماشین آرمانی مواجه نزد باریک توسط نسبت فال گرفتن دماهای ينبوع‌های داغ و دردآشنا به مقصد دمای مطلق ينبوعٔ دردآشنا.

کارنو جلاجل اسم باشليق ۱۸۳۲ جلاجل جوانی و جلاجل عزايم فعالیت‌های علمی‌اش جلاجل صحنه سی و شش سالگی ثمار اجاره دهنده ابتلا به مقصد بیماری وبا که جلاجل آن زمان همه‌گیر شده صفت بويناك درگذشت.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *