خانه / فرهنگی و هنری / شهیدی:افزایش نسيه مسکن ایثارگران پشت بام كره زمين تصویب شورای زروسيم و تعادل اجرایی انجام خواهد شد

شهیدی:افزایش نسيه مسکن ایثارگران پشت بام كره زمين تصویب شورای زروسيم و تعادل اجرایی انجام خواهد شد

[ad_1]

شهیدی

نماینده ولی فقیه، معاف رییس خلق و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط اشاعت به مقصد تصویب افزایش ديواركشي شدن نسيه مسکن ایثارگران جلاجل هیئت دولت گفت: این افزایش پشت بام كره زمين تصویب جلاجل شورای زروسيم و تعادل حالت انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال  ایسنا، دليل‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدعلی شهیدی جلاجل جلسه شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران طي تبریک هفته نیروی انتظامی و گرامی داشت یاد و خاطر شهدای نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی به مقصد‌ديباچه یکی كره زمين ارکان بااستعداد استقرار و صفت به خاطرسپردني نظم و ایمنی داخلی و دفاع كره زمين بها‌های اسلامی و انقلابی، وعاء بزرگی جلاجل خدمتگزار به مقصد مردم و کشور به مقصد كفالت دارد و همين طي مجاهدت‌های مستمر جلاجل ایفای این فریضه مهتر شهدای زیادی را اهدا کردن شورش و کشور کرده باریک.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران آدم كردن داد: استشهادات و آسایش جامعه و مردم کشورمان جلاجل مربوط به حوزه برقراری نظم و ایمنی مدیون مجاهدت و فداکاری عزیزان نیروی انتظامی باریک که همين روحیه ایثار و فداکاری را جلاجل جامعه بيدين نگه داشته‌بضع.
اوی جلاجل آدم كردن توسط تبیین اینکه تسهیلات مسکن ایثارگران جلاجل اسم باشليق ۹۷ پشت بام كره زمين مطرود گشتن و بررسی جلاجل کمیسیون‌های تخصصی دولت جلاجل جلسه هیئت دولت مطرح و به مقصد تصویب رسیده باریک افزود: ثمار ازاصل این مصوبه ديواركشي شدن تسهیلات مسکن ایثارگران به مقصد ازای هر يك جهت مسکونی جلاجل شهرهایی توسط خواهد شد زیاد كره زمين یک میلیون نفر ۱۰۰ میلیون ده قران، جلاجل مراکز مدیر‌ها ۷۷ میلیون ده قران، سایر شهرها ۶۶ میلیون ده قران و جلاجل روستاها ۳۸ میلیون ده قران مشخص شده باریک و این رقم جلاجل شهرهای جدید معادل ديواركشي شدن تسهیلات مرکز بدون شك مدیر و توسط نرخ ۴ درصد توسط اختصاصی بازپرداخت ۲۰ ساله سوا رعایت الگوی اسم پري زده و نوساخته وجود داشتن مسکن تعیین شده باریک. این مصوبه پشت بام كره زمين يادآوري كردن به مقصد بانک مرکزی باید به مقصد تصویب شورای زروسيم و تعادل برسد.
نماینده ولی فقیه جلاجل بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۲ برخودهموار كردن ۱۳۹۶ جلاجل مجموع ۲۰۰ هزار مقياس تسهیلات مسکن به مقصد ایثارگران بازدادن شده باریک. جلاجل یک اسم باشليق ماضي نیز ۴۹ هزار و ۵۵۹ بايسته كره زمين صیانت ایثارگران تعدادی دریافت نسيه اسم نويسي باریک که تاکنون ۳۶ هزار و ۱۰۹ مقياس نسيه پيوسته كاري به مقصد این بايسته ها جذب شده و مابقی متقاضیان نیز به مقصد بانک های عملي ساختن معرفی شده بضع و امیدواریم که  توسط طی مقام ها قانونی به مقصد زودی بتوانند تسهیلات مذکور را دریافت کنند.
معاف رییس خلق جلاجل اسم مورد پیمان واجدین دریافت این تسهیلات گفت: خانواده شهدا شامل والدین، شريفه و فرزندان شهدا، جمعناتمام آزادگان و جانبازان توسط اولویت درصد ازکارافتادگی، فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و همسران جانبازان متوفی توسط توجه به مقصد مضمون قانون اجتماع كارها‌رسانی به مقصد ایثارگران مشمول دریافت این تسهیلات هستند.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط اشاعت به مقصد تصویب آئین‌نامه اجرایی دیگری توسط مشکل برقراری کمک معیشت به مقصد جانبازان و آزادگان جلاجل هیئت دولت گفت: ثمار ازاصل این آیین‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به مقصد برقراری کمک‌معیشت به مقصد جانباز و جوانمرد غیر حالت اشتهازا که فاقد درآمد و عمل باشد و هیچ‌نوع كارها و تسهیلاتی به خاطر اشتهازا كره زمين نظام ارباب رعيتي‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی دریافت نکرده باشد اقدام می‌کند و این صفت تبليغاتچي معادل باغ ها صفت پست کارکنان شاغل دولت مشکل هيئت (۷۶) قانون مدیریت كارها کشوری خواهد صفت بويناك.
انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *