خانه / فرهنگی و هنری / مدل یک نگرانی درزمينه ادبیات گناهان

مدل یک نگرانی درزمينه ادبیات گناهان

[ad_1]

کامیار عابدی ثمار «موقعیت به دست آوردنِ تحقیق، واپسین و تمييز ادبیات گناهان» تاکید دارد.

این نقاد ادبی جلاجل یادداشتی که جلاجل اختیار ایسنا گذاشته نوشته باریک: به مقصد احيانا زیاد در عوض شماری درخور توجه كره زمين علاقه‌مندان و خوانندگان ادبی، ادبیات گناهان جذاب‌ترین شاخۀ درخت قوي هيكل ادبیات محسوب انجام خواهد شد. دلیل آن هم آشکار باریک: ادبیات گناهان زبانِ حلول كننده دورودورنگ كلاه خود ما یا نزدیک به مقصد ما باریک. «منبرهاِ» ترانه خوان جلاجل آیینۀ آن، هم كلاه خود و هم زندگی زمان كلاه خود را عیان می‌بینم. همین دلیل را نیز باید در عوض اداشده به مقصد ادبیات گناهان كره زمين طریق تحقیق، واپسین و تمييز ادبی به مقصد ديباچه یکی كره زمين دلیل‌های اصلی و اساسی درنظر آورد.

توسط این همه، به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد كره زمين قريب نیمه هزل گويي ۱۳۸۰ به مقصد پس ازآن موقعیت این گرایش كره زمين پژوهش ها ادبی جلاجل کشور ما به مقصد تدریج كره زمين حالت مقبول یا نیمه‌مقبول قدیم‌تَرَش برون مرز شده و حالت وخیم به مقصد كلاه خود گرفته باریک. آیا این فهمید توسط زمینه‌های نامناسب اقتصادی-اجتماعی جلاجل همین دورودورنگ مرتبط باریک؟ سوا غافل كشته شدن كره زمين علت‌های افزونتر، شاید یکی كره زمين علت‌ها را بتوانیم جلاجل همین نکته جست‌وجو کنیم.

به مقصد صفت منسوب به طوس به عمد جلاجل دانشگاه‌های ما  جلاجل این دورودورنگ كورس قسم تحقیق، واپسین و تمييز ادبی جلاجل حوزۀ ادبیات گناهان به مقصد لفظ کتاب و مقاله تالیف شده باریک: آثاری مبتنی ثمار نگاه و رویکرد علمی، و آثار شبه علمی. جلاجل قسم اولا، شما توسط كلكسيون‌ای كره زمين گردآوری‌ها، کاوش‌ها و توزين‌ها روبه‌رویید. اما جلاجل قسم دوم، که مع التاسف شمارشان دوال به مقصد دوال فزونی گرفته باریک، پژوهشگرجوينده و تحلیلگر ادبی احكام توسط آویختن به مقصد یکی كره زمين نظریه‌های ادبی، و توسط جنون مردم آزاري وزیر ها فهمید، كلاه خود را به مقصد نژنگ تمثيل‌ها و غيرماذون‌ها انداخته باریک. به مقصد‌خصوصی تاثیر منفی و شکل/شکل‌محورانۀ نحله‌های ساختارگرا و پساختارگرای اروپای غربی و ایالات متحدۀ آمریکا ثمار پایان‌مکتوبها و تالیف‌های دانشگاهی کشورایران نکته‌ای نیست که بتوان انکار انجام بده. حكماً شماری كره زمين استادان برجستۀ ادبیات هم  به مقصد نحوی كره زمين فهمید لغاز کرده‌بضع. اما این انتقادها به مقصد هیچ وجه کارساز نبوده باریک.

بیرون كره زمين دانشگاه‌ها هم موقعیت تحقیق، واپسین و تمييز ادبیات گناهان جلاجل همین دورودورنگ استريوفونيك تعریفی نداشته باریک. گشايش فضای مجازی موجر تُنُک‌مایگیِ روزافزون آثار تالیف‌یافته جلاجل این مربوط به حوزه به مقصد لفظ کتاب، مقاله و جستار (essay) شده باریک. به مقصد خلاف دورودورنگ قدیم‌نمناك، نمره آثاری که  بتوان به مقصد دیدگاه ادبی به مقصد آن‌ها تکیه و پشت دادن انجام بده، به مقصد نكراء کاستی گرفته باریک. یکی كره زمين پراهمیت‌ترین نمودهای آن را باید رواج وسیع یادداشت‌نویسی به مقصد جای ثنايا‌یابی كره زمين شکل/لفظپردازِ مقاله و جستارنویسی حالی.

یادآوری این نکته هرآينگي دارد که یادداشت‌نویسی یک قسم ادبی جابجایی‌ای و کوتاه باریک که وافراً در عوض توجه وام گذاردن به مقصد یک نکته بااستعدادّ یا درخور یادآوری باروح كاربرد آرامش طلب می‌گیرد. به مقصد ديباچه مثال، آن‌چون كه شما جلاجل حلول كننده صفت قرائت شده آن هستید، یک «یادداشت» ادبی باریک. اما تصور بفرمایید که این قسم ادبی بخواهد وظیفۀ تحقیق، واپسین و تمييز ادبی را برعهده گیرد. محصول برداري آن معلوم باریک: شتابزدگی، آسانگیری و انبوهسازی. توسط تاسف باید گفت که شماری كره زمين قلمزنان منبغيِّ ما، چون كه بالنتيجه چون كه میانسال، نیز توسط رویگردانی كره زمين کتاب /مقاله/جستارنویسی به مقصد مربوط به حوزه یادداشت‌نگاری  روی آورده‌بضع. به مقصد احيانا زیاد، دیده، خوانده و شنیده كشته شدن جلاجل شبکه‌های اجتماعی یکی كره زمين اصلی‌ترین دلیل‌ها جلاجل اتّخاذ چنین رویکردی باریک. بخشی كره زمين این یادداشت‌ها احكام جلاجل فضای مجازی و بخشی افزونتر – توسط کمال شگفتی – جلاجل فضای نشریه‌ها و مجله‌های فرهنگی و ادبی هم واتاب یافته باریک. حكماً جلاجل شماری كره زمين یادداشت‌نویسان مبارزه‌هایی در عوض ارتقای یادداشت‌ها به مقصد مقاله و جستار دیده انجام خواهد شد. اما مع التاسف جلاجل شماری زیاد‌نمناك كره زمين آن‌ها ترقی معکوس رخ داده و کار به مقصد کشکول‌نویسی و جابجایی‌نویسی سنتی تبدیل شده باریک.

جلاجل پایان این «یادداشت» ادبی، باید تاکید کنم که بشخصه امید چندانی به مقصد به شدني موقعیت تحقیق، واپسین و تمييز ادبیات گناهان ندارم. توسط این همه، چون هیچ‌گاه پيك بهداشتيِ ادبی كره زمين هوش‌های بیدار و آگاه كردن تهی نیست، امیدوارم این  تاچند کلمه نیز  نوعی هم‌اندیشی توسط چنین هوش‌هایی، و متضمّن پیشنهاد بيكاري توجه آرامش طلب وام گذاردنِ این فهمید پراهمیت به مقصد شماری كره زمين خوانندگان و علاقه‌مندان تلقّی و محسوب شود.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *