خانه / علمی / فعالیت 2 شرکت دانايي‌بنیان جلاجل دانشگاه آزاد شهر گرگان/اشکال شیرین‌کننده جامد غير کالری

فعالیت 2 شرکت دانايي‌بنیان جلاجل دانشگاه آزاد شهر گرگان/اشکال شیرین‌کننده جامد غير کالری

[ad_1]

معاف مطالعه‌وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی شهر گرگان توسط اشاعت به مقصد فعالیت‌های مرکز رشد واحدهای فناور این دانشگاه، گفت: جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل این دانشگاه four شرکت و هسته فناور داریم که 2 شرکت دانايي‌بنیان شدند.

دکتر مازیار احمدی گلسفیدی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: دانشگاه‌های نسل جدید، به مقصد ديباچه دانشگاه‌های نسل چهارم و کارآفرین و تولیدکننده استادي‌های الفبايي‌ای شناساننده می‌شوند. دانشگاه آزاد اسلامی هم جلاجل این راستا یکی كره زمين مهمترین مسوليت‌های خویش جلاجل مربوط به حوزه مطالعه و فناوری را مناقشه کارآفرینی تعدادی دانايي‌آموختگان و فارغ التحصیلان بخصوص جلاجل كنترات دادن تحصیلات تکمیلی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته باریک.

اوی افزود: اشتغالزایی و کارآفرینی جلاجل هزل گويي‌های ماضي جزو مسوليت‌های دانشگاه نيستي و دانشگاه فرد جلاجل مربوط به حوزه مطالعه و آموزش فعالیت می‌انجام بده، اما پسفردا یکی كره زمين بااستعداد‌ترین مسوليت‌های این دانشگاه اشکال اشتهازا و کارآفرینی تعدادی دانشجویان باریک.

احمدی توسط تعبیر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی شهر گرگان این کار را جلاجل چندین فرایند پیگیری می‌کند، تاکید انجام بده: یکی كره زمين این اقدامات ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور باریک که جلاجل این مرکز ایده دانشجویان و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه فروسو نگاه خشم آلود اساتید مجرب دانشگاه به مقصد محصول دايگي تجاری‌ تبدیل انجام خواهد شد.

معاف پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شهر گرگان آدم كردن داد: خیلی كره زمين دانشجویان دارای ایده هستند که قابلیت تجاری‌كشته شدن و تبدیل به مقصد سرمایه را دارد. مهمترین ماموریت مرکز رشد دانشگاه جمهور‌آوری ایده‌های فناورانه دانشجویان و تبدیل ايشان به مقصد ایده تجاری‌شده و اشکال دارايي باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد فعالیت كورس شرکت دانايي‌بنیان جلاجل این دانشگاه، به يادماندني انجام بده: یکی كره زمين این شرکت‌ها جلاجل زمینه اشکال شیرین‌کننده غير کالری به مقصد لفظ جامد و مایع فعالیت می‌کند و جلاجل حلول كننده ادراك پذير كردن مجوزهای واجب شده قانونی باریک. اعضای این شرکت که شامل تعدادی كره زمين دانشجویان و اساتید این دانشگاه هستند، توانستند تعدادی اولین شهر بار شیرین‌کننده غير کالری را توسط قريب 300 مواجه نزد شیرینی شکر معمولی اشکال کنند. جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل این شرکت four نفر به مقصد لفظ مستقیم و eight نفر به مقصد لفظ غیر مستقیم مشغول به مقصد فعالیت هستند.

احمدی تعبیر انجام بده: شرکت دیگری نیز جلاجل این دانشگاه جلاجل زمینه اشکال تصفیه‌کننده پيمان آشامیدنی فعالیت می‌کند که توانسته همال‌ای زیست تخریب‌پذیر را تعدادی تصفیه پيمان اشکال کند. جلاجل حلول كننده موجودي شرکت پيمان و فاضلاب مدیر گلستان خریدار محصول این شرکت باریک. جلاجل این شرکت نیز three نفر به مقصد لفظ مستقیم و 7 نفر به مقصد لفظ غیر مستقیم مشغول به مقصد کار هستند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *