خانه / فرهنگی و هنری / فیلم‌ تئاترهای جدید جلاجل بازارگاه

فیلم‌ تئاترهای جدید جلاجل بازارگاه

[ad_1]

تا چه وقت فیلم شبيه جدید منتشر و توزیع شد یا انجام خواهد شد.

بابک قليب‌آرا – مدیر مرکز موسیقی «بتهوون» و سرايت «صدا خورشید» – جلاجل گفت‌وگویی توسط ایسنا تبیین انجام بده: پشت بام كره زمين تعطیلات نوروز سه شبيه «نورا» به مقصد کارگردانی علیرضا کوشک جلالی، «حرفه ها يكه بزن مدآ» به مقصد کارگردانی مهدی شیخوند و «ناسور» به مقصد کارگردانی صاحب منصب زمانی اشکال و منتشر شده‌بضع و «ناسور» به مقصد ديباچه جدیدترین تاثير، هفتادوچهارمین فیلم ـ تئاتری باریک که تاکنون منتشر کرده‌ایم.

او اضافه انجام بده: جلاجل آینده نزدیک که احتمالا اواخر خرداد یا گردوخاک تیرماه خواهد صفت بويناك، تا چه وقت فیلم شبيه افزونتر كره زمين يكباره «آرسنیک و فعل پارسايي کهنه» حسین پارسایی، «كلب سکوت» آروند دشت اول گدايان و معركه گيران‌آرای، «تقدیربازان» سیما تیرانداز و «كره زمين زیرزمین مادام خلف وعده پشت كردن» صاحب منصب ماهیان هم توزیع می‌شوند.

اوی درزمينه پیمان کار و اینکه سفارش توسط رديف نظامي‌ها داده انجام خواهد شد یا كلاه خود سرايت آثار را گلچين می‌کند؟ تقریر انجام بده: پیمان نسبت به مقصد ماضي تعدادی رديف نظامي‌ها و کارگردان‌ها خیلی فرق کرده و اشکال فیلم‌ ـ شبيه عادی‌نمناك شده باریک چون جلاجل ماضي نسبت به مقصد این قضیه نوعی گارد صور داشت که اصلا نباید چنین چیزی صور داشته باشد، اما الان به مقصد اشاره با گوشه چشم یک محصول جدید به مقصد آن نگاه انجام خواهد شد خير به مقصد ديباچه جانشین شبيه.

قليب‌آرا به يادماندني انجام بده: همچنان كورس شیوه تعدادی اشکال فیلم‌ ـ شبيه دارند که یا كره زمين چشم انتشارات فیلمبرداری اعمال انجام خواهد شد یا رديف نظامي‌ها این کار را خودشان درعوض می‌شوند و عاريت بازبینی کیفی توسط مرکز بتهوون لفظ می‌گیرد.

او جلاجل جواب به مقصد اینکه مشکلی تعدادی نمایش‌هایی که دوباره قصد ايفا دارند نبوده باریک؟ آدم كردن داد: نمایش «مضحکه شبیه قتل» را زمانی که جلاجل سالون اصلی تئاترشهر ايفا می‌شد، فیلمبرداری کردیم و توسط توافقی که توسط کارگردان آن (حسین کیانی) داشتیم كورس ماه قبل كره زمين آنکه تعدادی شهرستان بار دوم جلاجل سالون «تگرگ آمدن» نمایش را به مقصد ايفا ببرد فیلم‌ ـ شبيه را توزیع کردیم، اما گروهی افزونتر هم هستند که به مقصد دلیل اجرایی که جلاجل آینده مدنظر دارند خیلی ملايم اشکال فیلم‌ ـ شبيه کار كلاه خود  نیستند، به طورمثال نمایش «شنیدن» توسط صور آنکه كورس اسم باشليق قبل فیلمبرداری شده ولی کارگردان (امیررضا کوهستانی) ملايم توزیع آن نيستي چون نمایش هم جلاجل بيرون ايفا می‌شد و هم رديف نظامي قصد داشت آن را جلاجل کشورایران شهرستان بار افزونتر روی نمايشگاه ببرد.

قليب‌آرا توسط تبیین اینکه خیلی هنگام ولادت‌ها تماشای فیلم‌تئاترها باعث انجام خواهد شد مخاطره ها به مقصد دیدن نمایش جلاجل سالون ترغیب شود، گفت: ما جلاجل این اختصاصی مبارزه کردیم، قدم به مقصد قدم کامل شویم و بعضی آثار را حتی زیرنویس انگلیسی یا ایتالیایی دردسترس کردیم. جلاجل واقع كره زمين آنجا که همال مشخصی همسايگي آنچه جلاجل کشورایران به مقصد ديباچه فیلم‌ ـ شبيه اشکال انجام خواهد شد، نداریم که حتی بخواهیم الگوبرداری کنیم، مبارزه کردیم روی این محصول متمرکز باشیم که احكام اولین نباشیم بلکه کیفیت را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *