خانه / علمی / معرفی هيئت‌ای تعدادی کاهش عالم ها بیماری دیابت كره زمين صیانت محققان کشور

معرفی هيئت‌ای تعدادی کاهش عالم ها بیماری دیابت كره زمين صیانت محققان کشور

[ad_1]

محققان دانشگاه خوارزمی جلاجل پژوهش ها اخیر كلاه خود متوجه شدند قوزدار موم که ترکیبی باریک که به مقصد‌ ولی‌ زنبورها، كره زمين جوانه‌ها یا سایر بخت‌های گیاه جمعيت‌آوری انجام خواهد شد، جلاجل کاهش عالم ها احتمالاً كره زمين بیماری دیابت كاستن باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا محققان دانشگاه خوارزمی توسط پشتیبانی صندوق حمایت كره زمين پژوهشگران و فناوران بدي ها علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری طرحی توسط ديباچه “تاثیر پروپولیس ثمار کاهش عالم ها جانبی دیابت كره زمين طریق اجاره دهنده ثمار گلایکه‌ كشته شدن هموگلوبین انسانی” را اجرایی کردند.

گلایکه‌كشته شدن پروتئین‌ها جلاجل بیماران دیابتی اصلی‌ترین عملي ساختن جلي عالم ها احتمالاً كره زمين این بیماری جلاجل بیماران باریک که تاکنون پژوهش ها مختلف جلاجل زمینه داروهای سنتتیک تعدادی پیشگیری و مقابله توسط پدیده‌ گلایکه‌ كشته شدن پروتئین‌ها اعمال شده باریک، اما این داروها دارای عالم ها جانبی فراوانی هستند. به مقصد این دلیل هم‌اکنون توجه زیادی به مقصد كاربرد كره زمين موردها طبیعی صوب ساخت دارو تعدادی علاج بخش و نهی كره زمين عالم ها دیابت موردتوجه باریک و اکثر پژوهش ها امروزی به مقصد این سون موردتوجه شده‌بضع.

كره زمين این رو جلاجل این مطالعه اجاره دهنده “پروپولیس” و “آسپیرین” ثمار روی معیار گلایکه‌كشته شدن هموگلوبین انسانی بررسی شد. كره زمين آن‌جایی‌که آسپیرین به مقصد‌ديباچه لبخند اسم پري زده‌ترین دارو جلاجل جوامع مختلف مطرح باریک، مفروضات جدید جلاجل باروح این دارو نیاز باریک برخودهموار كردن بتوان جلاجل باروح معیار و چگونگی اسم پري زده این دارو تصمیمات صحیح گرفته شود.

پروپولیس نیز ترکیب رزینی پیچیده‌ای كره زمين ترشحات گیاهان مختلف باریک که توسط زنبورعسل كره زمين جوانه‌ برگك‌ها و شکاف‌های پوسه پوسه درختان متنوع جمعيت‌آوری انجام خواهد شد و توسط درآمد داشتن ویژگی‌های زیستی مختلف و خاصان درمانی قوی كره زمين دیرباز جلاجل پزشك بودن سنتی باروح كاربرد آرامش طلب می‌گرفته و جلاجل علاج بخش چندی بیماری‌ها كاربرد می‌شده باریک.

ثمار ازاصل پژوهش ها اعمال شده پروپولیس (قوزدار‌موم زنبور عسل) كره زمين خاصیت ضدالتهابی و ضداکسیدانتی بسیار قوی بهره ور باریک و می‌تواند دارای خاصیت ضدگلایکه‌کنندگی و درنتیجه کاهش دهنده عالم ها دیابت باشد.

ثمار ازاصل اعلام بدي ها علمی، ثمار ازاصل نتایج به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين این تحقیقات پروپولیس به مقصد دلیل دارا توافق داشتن ترکیبات پلی فنولی و جلاجل نتیجه خاصیت ضداکسیدانتی و ضدالتهابی، کاندیدای مناسبی صوب داروی ايمن سازي گلایکه کنندگی و درنتیجه کاهش عالم ها جانبی دیابت باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *