خانه / علمی / مغز بشقاب به چه طريق 6 روبه رو مهتر‌نمناك كره زمين حد توقف رشد انجام بده؟

مغز بشقاب به چه طريق 6 روبه رو مهتر‌نمناك كره زمين حد توقف رشد انجام بده؟

[ad_1]

یک مطالعه جدید اثر داغ می‌دهد که به چه طريق مغز بشقاب نسبت به مقصد حیوانات بسیار بزرگتر باریک. مطالعه ها دانشمندان اثر داغ می‌دهد که ثمار خلاف باورها، مغز بشقاب به مقصد دلیل تعاملات اجتماعی رشد نکرده باریک بلکه به مقصد دلیل نازخرامي‌های زیست محیطی که كشيده شده به مقصد بيدين درنگ كردن ايشان شده باریک، رشد کرده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد حمل كره زمين تک تایمز، نظریه‌های شهرستان پیشین ثمار این مبنا بودند که مغز بشقاب به مقصد دلیل افزایش پیچیدگی‌های درعوض بین بشقاب‌ها رشد کرده باریک. “موریکیو گونزالس فوررو” (Mauricio Gonzalez-Forero) و “اندی گاردنر” (Andy Gardner) كره زمين “دانشگاه هم نهاد اندروز” (College of St Andrews) اسکاتلند جلاجل یک مطالعه جدید تقریر داشتند که ايشان علت اینکه چريدن مغز بشقاب شش روبه رو بزرگتر كره زمين حد توقف رشد کرده باریک را دریافته‌بضع. مغز بشقاب كره زمين 20 درصد انرژی باروح نیاز بدن كاربرد می‌کند.

محققان كره زمين یک محرزشدن ریاضی كاربرد کردند برخودهموار كردن مقیاس تاثیر مشکلات اکولوژیکی و اجتماعی ثمار رشد اندازه مغز را اندازه گیری کنند. محققان جلاجل این محرزشدن كره زمين یک خواهد شد فرضی زنان كاربرد کردند برخودهموار كردن دریابند که به چه طريق مغز ايشان توسط نازخرامي‌ها سازگاری داشت.

جلاجل این محرزشدن، دانشمندان اطلاعاتی مثل اندازه مغز نوزاد و انرژی مغز آن نوزاد و اندام‌های اشکال مثل را واصل کردند. محققان در عرض دانسته ها نظریه‌های شهرستان پیشین مثل نازخرامي‌های زیست محیطی و اجتماعی را نیز جلاجل این تحقیق افزودند.

این دانسته ها قادر بودند برخودهموار كردن تعیین کنند هر نازخرامي چون كه تاثیری ثمار توانایی مغز دارد. هم چنین این محرزشدن شمارش می‌انجام بده که چون كه مقدار انرژی تعدادی رشد مغز باروح نیاز باریک. دانشمندان دریافتند که مدعا‌های ذهنی كريه‌نمناك باعث انجام خواهد شد که مغز بزرگتر شود.

محققان توقف داشتند که نازخرامي‌های اجتماعی وعاء مهمی جلاجل رشد مغز داشته باشند اما داده‌های کامپیوتری اثر داغ دادند که 60 درصد رشد مغز هر فرد به مقصد رويارويي آن فرد توسط پیرامونش و 30 درصد آن به مقصد همدستی توسط دیگران ، و آن 10 درصد باقی مابقي نیز به مقصد هم چشمي كردن فرد توسط دیگران بستگی دارد.

هم چنین داده‌ها اثر داغ داد که همدستی توسط دیگران توسط کاهش اندازه مغز مرتبط باریک، به دلیل اینکه به مقصد بيگانگان اجازه می‌دهد که به مقصد کاردانی یکدیگر اعتماد کنند و توسط رشد مغزهای کوچک‌نمناك انرژی را ذخیره کنند. در عرض مطالبات اجتماعی كشيده شده به مقصد افزایش اندازه مغز بشقاب نشد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *