خانه / فرهنگی و هنری / ضربان یک شهر جلاجل ساق دست 11:11 دوال یازدهمِ یازدهمین ماه

ضربان یک شهر جلاجل ساق دست 11:11 دوال یازدهمِ یازدهمین ماه

[ad_1]

کُلن چهارمین شهر مهتر و پرجمعیت کشورآلمان پشت بام كره زمين برلین، هامبورگ و مونیخ باریک. شاید به مقصد‌اندازه‌ی برلین و مونیخ شهر درخور اطفال گردشگری نباشد اما هم به مقصد دلیل آن‌که نقالي كردن ارتباط داشتن مناسبی تعدادی مغرب به مقصد شروق یا حتا جبلت به مقصد جنوب این کشور پهناور اتحادیه اروپا، بویژه تعدادی مسافرانِ به مقصد مفصد یا كره زمين مبداء کشورهلند باریک، هم به مقصد‌دلیل پويايي فرهنگی كلاه خود، شهر مطلوبی به مقصد‌ديباچه مقصد گردشگری محسوب انجام خواهد شد.

کلن که به مقصد‌هم مقام هم پياله پي (اولین پایتخت کشور جدید)، دوسلدورف، آخن (پایتخت اروپا جلاجل دورودورنگ‌ی قیصر کارل کبیر) دویسبورگ (توسط مهتر‌ترین شهرساحلي و آبراه‌های داخلی جلاجل قاره اروپا)، کرفلد (شهر شهر ابریشم) و بیله‌فلد (شهر نساجی) و شهرهای مهتر دیگری چون اسن و دورتموند جلاجل ایالتی بااستعداد جلاجل جمهوری فدرال کشورآلمان (نوردراین-وستفالن) آرامش طلب دارد، كره زمين فرهنگی‌ترین شهرهای این کشور محسوب انجام خواهد شد. فرودگاه بین‌المللی این شهر نیز فرودگاه کُلن-بُن نامیده انجام خواهد شد.

یکی كره زمين شناسه‌های فرهنگی کلن، کارناوال خنيدهنام این شهر باریک که كره زمين آن به مقصد‌ديباچه پنچمین فصل اسم باشليق هم یاد می‌کنند. این کارناول که همه ساله ساق دست 11:11 دوال 11 ماه 11 جلاجل وصيد‌ی اسم باشليق نوين يكم انجام خواهد شد، درواقع كره زمين قدیم، توسط کارکرد مذهبی و نقالي كردن‌ی تحویل سالی تعدادی این شهر به مقصد‌نمره می‌رفته باریک. نقالي كردن‌ی عزايم این کارناوال که اکنون ولی‌ای تعدادی شادمانی جمعی باریک، بین روزهای پنجشنبه‌ی خضرا و دوشنبه‌ی گل لاله گون باریک. طی این روزها، عذار‌ی شهر فروسو تأثیر ردياب‌های رنگی کارناوال آرامش طلب می‌گیرد، بویژه جلاجل راهپیمایی دوشنبه‌ی گل لاله گون.

یکی افزونتر كره زمين شناسه‌های این شهر یک میلیون نفری توسط قريب كورس هزار اسم باشليق تاریخ شناساننده شده، کلیسای مهتر آن باریک. کلیسای اجتماع کلن درواقع مهتر‌ترین کلیسای معماری سبک گوتیک جلاجل جبلت قاره‌ی اروپاست. ساخت این کلیسا گویا قريب 630 اسم باشليق درافتادن کشیده و جلاجل اسم باشليق 1880 واگشايي شده باریک. این بنای باارزش جلاجل تاریخ مسیحیان کاتولیک که اسم باشليق 1996 جلاجل فهرست جهانی یونسکو نیز اسم نويسي، گویا جلاجل زمان كلنجار جهانی دوم، مهجور بنایی بوده که جلاجل بمباران‌های ویرانگر شهر، تيرخور بمباران نیروهای مهاجم آرامش طلب نگرفته و صفت پير مابقي باریک.

علاوه ثمار این‌ها، کلن توسط تبدیل كشته شدن به مقصد یک قطب رسانه‌ای، زیاد كره زمين هر شهر دیگری جلاجل کشورآلمان فرهنگی و دانشگاهی شده باریک اما خواهد شد یک میلیون نفری که قريب 30 درصد آن را هم مهاجران تشکیل می‌دهند، كره زمين این شهر یک مرکز بااستعداد اقتصادی نیز ساخته که جلاجل درافتادن اسم باشليق پذیرای نمایشگاه‌های مختلفی باریک.

تا چه وقت کلیسا و چكمه‌ی افزونتر، علاوه ثمار کشتی‌سواری ثمار رودخانه‌ی شهر راین، كره زمين افزونتر گيرايي‌های گردشگری کلن محسوب می‌شوند. طي آن‌که دهکده‌ی زادوولد بتهوون نیز جلاجل 25 کیلومتری این شهر آرامش طلب دارد. مسافر‌ی کلن توسط شهر دوسلدورف هم قريب نیم ساق دست توسط ماشین باریک که امکان طی این مسافر توسط کشتی های توریستی نیز صور دارد.

علیرضا بهرامی – ایسنا

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *