خانه / علمی / نسل بعدی موتورهای بنزینی به مقصد پاکی برقی‌ها خواهند صفت بويناك

نسل بعدی موتورهای بنزینی به مقصد پاکی برقی‌ها خواهند صفت بويناك

[ad_1]

شرکت خودروسازی مزدا ادعا می‌کند که آلایندگی نسل بعدی موتورهای بنزینی این شرکت روبه رو توسط خودروهای برقی خواهد صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني انگجت، مزدا جلاجل حلول كننده کار ثمار روی جانشین موتورهای کارآمد كلاه خود ناميده شده به مقصد “Skyactiv-X” باریک و فکر می‌کند که می‌تواند خودروهایی به مقصد پاکی خودروهای برقی بسازد.

این خودروساز معتقد باریک که می‌تواند کارایی “Skyactiv-Three” را برخودهموار كردن 56 درصد افزایش دهد که نزدیک به مقصد حداکثر کارایی حرارتی موتور بنزینی “OTTO” خواهد صفت بويناك.

“میتسوئو هیتومی” رییس هیئت مدیره مزدا می‌گوید: ارچه مزدا بتواند به مقصد این توفیق دستگاه بافندگي یابد، شيوع يافتن کربن دی‌اکسید را به مقصد یک چهارم کاهش می‌دهد و موتورهای “Skyactiv-Three” را به مقصد پاکی خودروهای برقی خواهد ساخت.

موتور “Skyactiv-X” ترکیبی كره زمين ثنايا‌وری نفت موتور دیزل توسط سطرها پایین ناپاکی بنزین باریک. این موتور، مخلوط بنزین-جو را خیلی زیادتر كره زمين یک موتور معمولی مجمل می‌کند و پس ازآن آن را توسط فناوری جرقه سوپاپ سوزانيدن مجمل شده(SCCI) اسم اشتقاق يافته می‌کند.

این کار به مقصد موتور اجازه می‌دهد که گازهای بیشتری بسوزاند و توسط معیار مانند آن نفت، 30 درصد انرژی بیشتری در عوض گردون‌ها مهيا کند.

“هیتومی” گفت که تيرخور اصلی “Skyactiv-Three”، افزایش ثنايا‌وری حرارتی موتور به مقصد معیار تقریبا 56 درصد باریک. جلاجل لفظ دستیابی به مقصد این بااستعداد، این موتور اولین موتوری خواهد صفت بويناك که نفت را جلاجل بديل اصطکاک و كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن حرارت به مقصد انرژی بیشتری تبدیل می‌کند.

کارآمدترین موتور سوزانيدن داخلی برخودهموار كردن به مقصد فردا متعلق به مقصد تیم نسخه 1 مرسدس بنز AMG توسط ثنايا‌وری 50 درصد باریک.

کارشناسان می‌گویند تيرخور 56 درصدی مزدا یعنی به شدني 27 درصدی نسبت به مقصد موتورهای فعلی که غیرممکن به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.

“هیتومی” یک بهم نماه زمانی مشخص در عوض اشکال و نمایش “Skyactiv-Three” ارائه نکرد و در عرض مشخص نیست که اسم ابله مزدا امید به مقصد دستیابی به مقصد چنین پیشرفتی را دارد.

اوی جلاجل حالی که حاصلخيز حرارتی 56 درصدی تقریبا غیرممکن به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد، هیچ جزئیاتی جلاجل باروح چگونگی ساخت این موتور فاش نکرد.

ادعای مزدا مبنی ثمار این که “Skyactiv-Three” به مقصد پاکی یک خودروی صفت انحصارطلب برقی خواهد صفت بويناك، یک ادعای مهتر باریک و نیاز به مقصد واکاوی دارد.

جلاجل مناطقی که ايجادشدن كره زمين گوز، خورشید یا هیدروالکتریک اشکال انجام خواهد شد، خودروی برقی به مقصد وضوح هم چشمي كردن را برنده خواهد شد.

به مقصد ديباچه مثال این مدل جلاجل کشورهایی نظیر کشورفرانسه که 90 درصد كره زمين انرژی كلاه خود را كره زمين سرچشمه ها غیر کربن دی‌اکسید تامین می‌کند، توسط پيشواز مواجه نخواهد شد.

علاوه ثمار این، موتورهای “Skyactiv-X” برخودهموار كردن اسم باشليق 2019 جلاجل بازارگه نمایش نخواهند شد، بنابراین فناوری جدید “Skyactive-Three” احتمالا برخودهموار كردن گردوخاک یا حتی اواسط اسم باشليق 2020 به مقصد عقبه نخواهد رسید.

حتی توسط صور نمایش این فناوری، به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد خودروهای برقی توسط توجه به مقصد دامنه فعالیت مرغوبيت و قیمت پایین‌نمناك توسط پيشواز بیشتری مواجه خواهند صفت بويناك.

حكماً زمان زیادی برخودهموار كردن برچیده كشته شدن موتورهای بنزینی درافتادن خواهد کشید و مزدا یکی كره زمين معدود کمپانی‌های خودروساز باریک که مبارزه می‌کند برخودهموار كردن ايشان را به شدني بخشد.

ارچه مزدا بتواند یک موتور سوزانيدن داخلی اشکال کند که زیاد كره زمين 50 درصد رانندگي كردن حرارتی داشته باشد، یک شاهکار باورنکردنی خواهد صفت بويناك و احتمالا می‌تواند بقای موتورهای بنزینی را وثیقه کند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *