خانه / فرهنگی و هنری / نقدی به مقصد محضر ارکسترهای ایرانی جلاجل جام جهانی/ لطفا توسط اشکنه به مقصد مسکو نروید!

نقدی به مقصد محضر ارکسترهای ایرانی جلاجل جام جهانی/ لطفا توسط اشکنه به مقصد مسکو نروید!

[ad_1]

رهبر و مدیر سابق كمال ارکستر سمفونیک شهر تهران نسبت به مقصد محضر ارکستر سمفونیک شهر تهران و ارکستر ملی کشورایران جلاجل جام جهانی کشورروسیه بیانات داغ جا داد و گفت: ارچه مسئولان وزارت هدايت زيبايي نیت دارند، ازچه متحد شدن ندارند که موسیقی اصیل ایرانی را به مقصد جهانیان معرفی کنند؟

 علی رهبری ـ آهنگساز و رهبر ارکستر ـ جلاجل یادداشتی توسط ديباچه «توسط اشکنه نمی‌شود میهمانی داد» که نسخه‌ای كره زمين آن را جلاجل اختیار ایسنا آرامش طلب داده، آورده باریک:  یک شهر بار افزونتر متصدیان بنگاه شادمانی جلاجل وزارت فرهنگ و هدايت دستگاه بافندگي به مقصد کار اجرای شوی تبلیغاتی جدیدی تعدادی كلاه خود و دوستانشان شدند و جلاجل صدد هستند که این شوی بی‌محتوا ولی پرهزینه را به مقصد ديباچه ابتکاری نوين و افتخاری تعدادی موسیقی کشورایران، به مقصد مردم کشورایران بفروشند. جلاجل همین مكان كره زمين مسئولان وزارت هدايت می‌خواهم که مادام دیر نشده روبروي هم قرار گرفتن این کار بیهوده را بگیرند. این ابتکار نیست، این به مقصد وضوح حیف و میل بیت‌المال و ولخرجی كره زمين بي پروايي كردن ضعیف دولت باریک. چندی قبل آشوب همیشگی و همه‌کاره جمعيت شدند و پيرامون كره زمين هرگونه شفافیت و اعلان رسمی و عمومی، نغن را بین كلاه خود تقسیم کردند و سفارش تاليفات آهنگی را دادند که جلاجل زمان برگزاری جام جهانی واليبال جلاجل کشورروسیه ايفا شود. آیا کار كره زمين این خمود‌نمناك و بی صادراتی‌نمناك انجام خواهد شد؟ آیا این عوام الناس‌فریبی نیست؟ آن‌ها چیزی كره زمين مسکو و ارکستر سمفونیک آن و مسابقات واليبال شنیده‌بضع، ولی به مقصد گفت ما موسیقیدان‌ها دارند سرواژه را كره زمين معامله پاياپاي گشادش می‌زنند.

او جلاجل آدم كردن این یادداشت نوشته باریک: منبرها مسکو را می‌شناسم، ارکستر سمفونیک آن مكان را هم رهبری کرده‌مام. جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۹ جلاجل زمان برگزاری جام جهانی جلاجل کشورآفریقای جنوبی هم  به مقصد این کشور فراخواني شدم و ارکستر سمفونیک این کشور را توسط یک ویولونیست نامي فرانسوی جلاجل شهرهای ژوهانسبورگ و پرتوریا تعدادی اسپانسرهای مسابقات (اوی، ای، پی) رهبری کردم. اما به مقصد ديباچه کشور میزبان که توان مدیریتی و هنری كلاه خود را به مقصد رخ جهانیان بکشاند و عذار نیکی كره زمين كلاه خود نمایش دهد، خير کشوری که به مقصد ديباچه شرکت کننده جلاجل مسابقات واصل انجام خواهد شد. خير به مقصد غيرماذون کشوری که به مقصد نوازندگان ارکستری که باید به مقصد آن مكان بروند صفت پست کافی حتی صوب گذران هم نشين شدن هم نمی‌دهد و همه آن‌ها ناچارند عمل‌های دوم و سوم تعدادی كلاه خود دستگاه بافندگي وپا کنند. این ولخرجی باریک. این فرهنگ ولخرجی جلاجل کشوری که دولتش اینقدر فروسو تراكم کشورمالی باریک، باید كره زمين بین برود. این شغل هامشاغل‌ها را منبرها سه اسم باشليق قبل كره زمين شورش هم  زدم و توسط لغاز كره زمين ریخت‌وپاش‌های تبلیغاتی وزارت فرهنگ و كمال آن زمان، عمل و پست و زروسيم را گذاشتم و مملکتم کشورایران را شهر ترک کردم، چون می‌دیدم درحالیکه هنرستان‌ها واستادان و هنرجویان آن‌ها توسط هم سر کشورمالی دستگاه بافندگي به مقصد گریبان بودند، به چه طريق ده‌ها هزار دلار محض اين كه دستور كار‌های زودگذر و نمایشی می‌شد. مامّا جلاجل حلول كننده موجودي وضع ارکسترها كره زمين آن زمان هم بدتر باریک.

رهبری که عذار سرشناسی جلاجل رهبری ارکستر جلاجل اظهاروجود بین‌المللی نیز به مقصد‌نمره می‌رود، در عرض نوشته باریک: جلاجل ۴۰ اسم باشليق ماضي  اولین نوازندگان و آهنگسازان موسیقی سنتی توسط امکانات  محدودی که جلاجل اختیار داشته‌ و دارند، بی‌خرابكاري بوده باریک ولی جلاجل موسیقی سمفونیک و اوضاع ارکسترها، کشورایران حتی جلاجل مقایسه توسط کشور کشورترکیه هم سنه به مقصد سنه پشت سر‌نمناك رفته باریک. جلاجل آن زمان اقلا كورس ارکسترسمفونیک الفبايي ای صفت انحصارطلب‌هنگام ولادت توسط سولیست‌ها و رهبران بین‌المللی  کار می‌کردند، خير مثل پسفردا که یک کشور ۸۰ میلیونی ارکستری نیمه هنگام ولادت دارد. توسط اشکنه که نمی‌شود ضیافت داد.

این رهبر ارکستر توسط تعبیر اینکه منبرها توسط فرستادن ارکستر و اصولا نوازندگان به مقصد بيرون كره زمين کشور، بخصوص به مقصد کشورروسیه، خير مهجور مخالفتی ندارم، بلکه كره زمين این قسم اقدامات پيشواز هم می‌کنم، جلاجل آدم كردن یادداشت كلاه خود آورده باریک: مراودت‌های هنری توسط سایر کشورها کاری ضروری و نتیجه بخش باریک ولی به مقصد این شرط که بروند و كره زمين رهبران و نوازندگان و استادان نامي و غيرماذون داراین کشورها دانايي بیاموزند و پرورش دادن‌ها را به مقصد کشورایران برگردانند، خير اینکه به مقصد خاطره ها دلخوشی تا چه وقت کارمند وزارت هدايت و دوستانشان به مقصد کشورروسیه بروند و بخواهند به مقصد روس‌ها که دارای ده‌ها ارکستر و رهبر ارکستر و مبهوت آهنگساز درجه یک جلاجل مساحت گرفتن جهانی هستند، بگویند که ما هم بعله. آیا این کار زیره به مقصد کرمان جابه جايي نیست؟ ارچه یکی كره زمين کشورهای پول خرد و عربي زبان کار خلیج پارس به مقصد این اقدام دستگاه بافندگي بزند، انجام خواهد شد گفت که دايگي توجیه باریک، چون پولش را دارند و سعی می‌کنند خودشان را به مقصد صورتی مطرح کنند. اما تعدادی کشورایران که قدمت صد ساله ارکستری دارد، که مع الاسف به مقصد خاطره ها مدیریت های غلط وحیف و میل های کشورمالی جلاجل رويارويي كردن فرو رفته باریک، این شوها افزونتر ضرورتی ندارند و کار سازهم نیستند.

او آدم كردن داده باریک: ارچه دولت کشورایران به مقصد هردلیلی میخواهد كره زمين نگاه خشم آلود هنری جلاجل این گردهمایی جهانی محضر داشته باشد و گروهی را به مقصد مسکو بفرستد، چون كه اصراری دارد که این کار را كره زمين طریق فرستادن رديف نظامي موسیقی دستگاه بافندگي و پايين آمدن شکسته غربی اعمال دهد؟ ارچه مسئولان وزارت هدايت زيبايي نیت دارند، ازچه متحد شدن ندارند که موسیقی اصیل ایرانی را به مقصد جهانیان معرفی کنند؟ ازچه جلاجل این زمینه كره زمين استادان مهتر موسیقی ایرانی مثل حسین علیزاده و کیهان کلهر و… مسئلت نمی‌کنند مادام دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي استادان افزونتر و نوازندگان چیره‌دستگاه بافندگي سازهای ایرانی، که واقعا جلاجل کیهان تک هستند، جلاجل این جمعيت شرکت کنند؟ مسئولان ما می‌گویند که کشورروسیه كره زمين این ایده و ابتکارشان پيشواز کرده باریک. اینکه دلیل نمی‌شود. کشورروسیه می‌خواهد که جلاجل زمان برگزاری مسابقات، به مقصد مصرف کشورهای افزونتر، دستور كار‌هایش پُر شوند. ما باید ببینیم که كره زمين این ارزی که مصرف می‌کنیم چون كه عایدمان انجام خواهد شد. هر کشور دیگری هم که این پیشنهاد  را به مقصد روس‌ها می‌داد، آن‌ها قبول می‌کردند. كره زمين این ماضي، فرستادن رديف نظامي‌های هنری به مقصد بيرون، به مقصد مصرف ملت، کار بااستعداد و اقدام عربي زبان‌ای نیست. این هیبت را ما جلاجل زمان آقای احمدی نسمت هم داشته‌ایم. جلاجل زمان ایشان هم توسط بي پروايي كردن‌ای هذيان آميز، به مقصد اصرار، ارکستر سمفونیک را به مقصد چندین شهر اروپایی فرستادند که نتیجه‌اش احكام و احكام موجبات آبروریزی تعدادی کشورایران و ایرانیان صفت بويناك. ایرانی که، به مقصد دیدگاه نداشتن بي پروايي كردن، ارکسترش رابه اختصاصی سه  اسم باشليق تعطیل کردند.

این رهبر ارکستر جلاجل آدم كردن نوشته باریک: كره زمين همه این شغل هامشاغل‌ها ماضي بنیاد رودکی دعوتنامه کشور موسیقی، یعنی کشوراتریش را که آرامش طلب صفت بويناك ارکستر سمفونیک شهر تهران جلاجل این فصل هنری، فستیوال جهانی بروکنر را جلاجل آنجا واگشايي کند و كره زمين چشم رییس خلق کشوراتریش نیز این مشکل رسما اعلام شده صفت بويناك، پیگیری نکرد واین شانس مهتر را كره زمين دستگاه بافندگي داد و آقای گرگیف توسط ارکستر فیلهارمونیک این کار را به مقصد كفالت گرفت. آیا هیچ کسی كره زمين آن ها پرسیده باریک که ازچه شرکت جلاجل افتتاحیه این واقعه هنری بین‌المللی را كره زمين دستگاه بافندگي دادند وحالا تصمیم گرفته بضع توسط جدا شدن كاربرد كره زمين غيرماذون واليبال و محبوبیت آن بین مردم، ارکستر سمفونیک را به مقصد این مسابقات بفرستند. تعدادی وزارت فرهنگ و هدايت چون كه چیزی باید مهمتر باشد، نوازش كردن ارکستر سمفونیک کشورش جلاجل مراسم افتتاحیه یک فستیوال بین المللی موسیقی یا شرکت جانبی جلاجل مسابقات واليبال و عملي ساختن سرگرمی تماشاگران كشته شدن؟ منبرها به مقصد این قسم کار های وزارت هدايت می‌گویم بنگاه شادمانی راه نارايج كردن. آیا این چیزی سواي عوامفریبی و گول نواختن مردم باریک؟ آیا این توهین به مقصد كمال موسیقی و نوازندگان نیست؟ آیا این احراق مجال مهلت‌های بسیار غريب تعدادی معرفی كمال و هنرمندان این سرزمین نیست؟ آیا وزارتخانه متولی این امر تاکنون به مقصد این سوالات جواب يابي داده باریک؟  

رهبری اضافه کرده باریک: نکته بااستعداد دیگری که مرا به مقصد فکر واداشته باریک، بی‌برنامگی  این امر باریک. گیریم که دولت زروسيم فراوان دارد و امکانات فرستادن نوازندگان هم مهيا باریک. اما آیا هیچ فکر کرده‌بضع که مخاطبان این ارکستر جلاجل فضای فوتبالی آن مكان چون كه کسانی خواهند صفت بويناك و آیا اصولاَ مخاطبی صور خواهد داشت و به مقصد نکات زیر توجه کرده‌بضع؟

۱- علاقه‌مندان به مقصد واليبال حسب معمول اخبار نیکی توسط ارکستر سمفونیک ندارند و موسیقی رديف نظامي‌های پاپ  را ترجیح می‌دهند. ارچه این امر تعدادی جلب نگاه خشم آلود فوتبالیست‌ها و همراهان ایرانی باریک، آن‌ها هم زیادتر گرایش به مقصد موسیقی پاپ و یا موسیقی اصیل ایرانی دارند  مادام موسیقی کلاسیک.

۲- آیا  درفضایی که ما كره زمين مسابقات واليبال می‌شناسیم کسی به مقصد فکر کنسرت رفتن خواهد افتاد؟

۳- ارچه هم بخواهند به مقصد کنسرت بروند، آیا  شهرهای کشورروسیه هرکدام چندین ارکستر درجه یک جهانی ندارند که اجراهای بهتری را ارائه کنند؟

۴- ارچه كره زمين علاقه‌مندان کشورهای افزونتر هم کسانی  واقعا بخوهند ثمار تبار همزباني جلاجل شلوغی‌ها و جنجال‌های واليبال، كنار زدن  ارکستر ایرانی بروند، آیا بیشترتمایل   نخواهند داشت که سازها و موسیقی سنتی ایرانی را  بشنوند مادام اجراهای نیم آكروبات موسیقی خودشان را؟

۵- ارچه این ایده خیر صفت بويناك، بيهوشي کشورهایی که احتمالا جلاجل مسابقات واليبال برنده هم خواهند شد و بهترین ارکسترهای کیهان را دارند، توسط خودشان ارکستر هم می‌آوردند. منبرها جلاجل کشورهای کشوربلژیک، کشوراسپانیا، چک، و کشورکرواسی، که هم ارکسترهای نامي و هم واليبال پیشرفته دارند، مدیر هنری بودم، ولی هیچوقت درستكاري كره زمين فرستادن ارکستر به مقصد این نوع مسابقات  نشد.

۶- ارچه تیمی پس ازآن كره زمين تا چه وقت سنه كره زمين مسابقات حذف شدني و مجبور ساختن به مقصد مال و مكنت شود، آن هنگام ولادت چون كه انجام خواهد شد؟ آیا ارکستر همچنان می‌ماند و دستور كار ايفا خواهد انجام بده؟

علی رهبری جلاجل پایان این یادداشت نوشته باریک: جلاجل هر حلول كننده نکات مبهمی جلاجل این اقدام صور دارند که بسیار سوال ثمار انگیز هستند که یکی كره زمين مهمترین آن‌ها گروهي صور شفافیت  و کارِ کارشناسی جلاجل این تصمیم گیری باریک. به مقصد عقیده منبرها وزارت فرهنگ و هدايت ما توسط به ‌دست آوردن، معاف هنری و مدیر کل دفتراسناد موسیقی جدیدش، باید دستور كار‌هایی را که واقعا موجب تنزل مساحت گرفتن ارکستر سمفونیک به مقصد یک بنگاه شادمانی می‌شوند، كره زمين بین ببرد و زروسيم مملکت و حیثیت ارکستر را برباد ندهد.  وزارت فرهنگ و هدايت ارچه زروسيم فراوان تعدادی ولخرجی دارد و اصرار دارد که آهنگسازی آهنگی تعدادی این مسابقات بسازد، مرغوبيت صفت بويناك تعدادی آن فراخوان عمومی میداد و مجال مهلت ها را صرفا جلاجل اختیار نزدیکان كلاه خود آرامش طلب نمی‌داد. ما جلاجل کشورایران ده‌ها آهنگساز نخبه داریم که اسم باشليق‌های اسم باشليق باریک که كره زمين لطف وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی محروم هستند. منبرها همچنان براین نکته تاکید میکنم که این قسم دستور كار‌ها بی فایده هستند، و خير مهجور جلاجل كندو یک وزارت خانه محقر نیستند، به مقصد هیچ وجه  بزرگی این  کشور و كمال هفت هزارساله آن را منعکس نمی‌کنند. مرغوبيت باریک دلارهائی را که مصرف این کار های بی‌تيرخور می‌کنند، محض اين كه خرید سازهای درخور اطفال و سرمایه گذاری جلاجل آموزش و اعطای صفت ديوان سالار تحصیلی تعدادی نوازندگان بالنتيجه بکنند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *