خانه / علمی / تيرخور آزمایش بعدی هایپرلوپ، رسیدن به مقصد نصف شتاب آواز باریک

تيرخور آزمایش بعدی هایپرلوپ، رسیدن به مقصد نصف شتاب آواز باریک

[ad_1]

الون ماسک جلاجل شمار کاربری توییتری كلاه خود نبا كره زمين اسم تاييد جدید شتاب هایپرلوپ توسط نصف شتاب آواز داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين سی.ان.بی.سی، “الون ماسک”، میلیاردر خارق‌العاده مربوط به حوزه فناوری جلاجل شمار توییتر كلاه خود اعلام انجام بده که آزمایش شتاب بعدی هایپرلوپ که یک رکورد به مقصد شمار خواهد آمد، به مقصد زودی اعمال خواهد گرفت.

اوی گفت: تيرخور آزمایش این باریک که هایپرلوپ سعی کند جلاجل مسیر قريب 1.2 کیلومتری كپل نیمی كره زمين شتاب آواز برسد.

اوی جلاجل آدم كردن تقریر داشت که قطار جلاجل این آزمایش می‌تواند كره زمين بین برود.

اوی افزود: به مقصد هر حلول كننده این آزمایش هیجان‌انگیز خواهد صفت بويناك.

این اولین شهرستان بار نیست که این هيولا فناوری ادعاهای عجیب و غریب جلاجل توییتر مطرح می‌کند و حسب معمول رسانه‌ها و طرفدارانش توسط كنگاش و منيه زیادی بیانات اثر داغ می‌دهند.

بیانات‌ها شامل ترکیبی كره زمين حمایت كره زمين پروژه‌های بلندپروازانه “ماسک” و ایضاً شک و تردید جلاجل توانایی اوی تعدادی شكل پذيري وعده‌های كلاه خود باریک.

هایپرلوپ “الون ماسک” تعدادی اولین شهرستان بار جلاجل اسم باشليق 2013 معرفی شد و كره زمين آن زمان مشخص نشده باریک که این پروژه جلاجل کدام یک كره زمين شرکت‌هایش خن‌بندی شده باریک و آیا “ماسک” به مقصد صفت منسوب به طوس فعال جلاجل این پروژه دخیل باریک یا خیر. ارچه چون كه به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که این توییت‌ها اثر داغ‌دهنده مشارکت فعال اوی می‌باشد.

“ماسک” توسط مسائلی همچون هم چشمي كردن رو به مقصد رشد جلاجل برج دريايي و شيريني هایپرلوپ مقابل شدن شده باریک. یکی كره زمين بااستعداد‌ترین رقبای اوی، “ریچارد برانسون” باریک که قصد دارد مادام جلاجل هندوستان یک هایپرلوپ ایجاد کند و یک استارتاپ کانادایی نام نهاده شده به مقصد “TransPod” نیز توسط یک مطرود گشتن كم ارزش‌نمناك كره زمين سیستم برج دريايي و شيريني توسط شتاب تبيره، یکی افزونتر كره زمين رقبای اوست.

جلاجل ماه دسامبر ماضي، هایپرلوپ “برانسون” نام نهاده شده به مقصد “Hyperloop One” توسط شتاب خیره‌کننده 386 کیلومتر ثمار زمان سنج، رکورد شتاب هایپرلوپ را شکست و هنوز هم آن را جلاجل اختیار دارد.

ارچه ادعای “ماسک” درست باشد، این رکورد توسط شتاب قريب 613 کیلومتر جلاجل زمان سنج(نصف شتاب آواز) خواهد شکست.

“ماسک” به مقصد كنار زدن زردتشتي تعدادی ساخت راه زيرزميني باروح نیاز تعدادی قطار فوق‌العاده سریع كلاه خود باریک. اوی جلاجل ماه ژوئیه اسم باشليق 2017 اعلام انجام بده که تایید کلامی را جلاجل مساحت گرفتن فدرال گرفته باریک مادام راه زيرزميني هایپرلوپ را بین نیویورک و واشنگتن حفر کند.

اوی ایضاً اجازه حفر راه زيرزميني را جلاجل کالیفرنیا و بالتیمور دریافت کرده باریک و جلاجل حلول كننده مناقشه جلاجل باروح حفر راه زيرزميني جلاجل زبان‌آنجلس و شیکاگو باریک.

جلاجل فوریه اسم باشليق 2018، شرکت “بورینگ” نیز اعلام انجام بده که كره زمين دولت تعدادی حفر یک راه زيرزميني جلاجل واشنگتن زردتشتي گرفته باریک.

به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد “ماسک” جلاجل راه رسیدن به مقصد تيرخور كلاه خود جلاجل برج دريايي و شيريني مالامال شتاب جدی باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *