خانه / فرهنگی و هنری / بدرودگويي توسط بهرام شفیع؛ يل ايفا

بدرودگويي توسط بهرام شفیع؛ يل ايفا

[ad_1]

مراسم بدرودگويي توسط بهرام شفیع لحطاتی پیش جلاجل حالی برگزارشد که كره زمين دوستداران كورس جامعه نرمش و رسانه تعدادی همراهي ی او به مقصد خانه محقر ی ابدی جلاجل مقابل مسجد قيد ب يمانع صداو سیما موجودي شده بودند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، بهرام شفیع مجری توسط پيشينه دستور كار تلویزیونی نرمش و مردم و رئیس فدراسیون هاکی جلاجل صحنه 62 سالگی و جلاجل بیمارستان كولاك شهرستان تهران ثمار اجاره دهنده سکته درگذشت.

شفیع که مجری قدیمی ترین دستور كار ورزشی تلویزیون یعنی دستور كار نرمش و مردم صفت بويناك، قريب 30 اسم باشليق جلاجل این دستور كار به مقصد مجری گری وام گذاري.

او كره زمين اسم باشليق 1384 رئیس فدراسیون هاکی نیز صفت بويناك. شفیع پیش كره زمين این تا چه وقت شهرستان بار بخاطر ناراحتی قلبی جلاجل بیمارستان بستری شده صفت بويناك.

*طنین صدای بهرام شفیع جلاجل مراسم بدرودگويي

این مراسم توسط توزيع شدن صدای شرح احوال‌های هست‌یاد بهرام شفیع و اجرای مكرم خیابانی يكم شد.

***خیابانی: فردا حق داریم بترسیم و بلرزیم جلاجل نيستي او

خیابانی جلاجل ابتدای این مراسم گفت: لرزش صدای منبرها را ثمار قد كشيدن خودتان ببخشید. ما فردا حق داریم که جلاجل نيستي مردی که همیشه حامی ما صفت بويناك بلرزیم و بترسیم. خیلی ممنون که فردا مجلس ختان ابوي منبرها آمدید.  درحالی که مسابقات ورزشی را خیلی آسوده بودن می شود ايفا انجام بده و كره زمين بهرام شفیع یاد گرفتیم اما این قسم ايفا تعدادی ما خیلی كريه باریک و ما آن را یاد نگرفتیم.

خیابانی جلاجل حالی که هم بستر و لرزش شرفه داشت جلاجل آدم كردن گفت: همه همکاران كره زمين این نامويه ياد داریم.  یک ماه نمی شد که جلاجل بیمارستان بستری صفت بويناك اما جلاجل آن حلول كننده هم قهقهه می‌زد و می خندید. نرمش و مردم یعنی دستور كار مردم و كره زمين قدیمی ترین دستور كار های دائم الخمر شرفه و سیما محسوب می شد و صفت انحصارطلب خاطرات بهرام شفیع باریک و نرمش و مردم یعنی دستور كار بهرام شفیع‌.

این مجری گفت: منبرها ۲۷ اسم باشليق باریک که تعدادی او شاگردی می کنم و همیشه معتقدیم که فردا پیکر روح بهرام شفیع كره زمين بین ما رفت ولی روح آن همیشه توسط ما هم نشين باریک.

***پورحسین: شفیع جلاجل اظهاروجود ايفا يل صفت بويناك

همداستاني پوزش طلب حسین قائم مقام بدي ها سیما جلاجل آدم كردن این مراسم تبیین انجام بده: ما همه جلاجل اینجا جمعيت شدیم مادام یکی افزونتر كره زمين رخصت های ورزشی و رسانه ای را همراهي کنیم، به چه علت که اجمال پایان زندگی نیست، بلکه يكم زندگی جاودان باریک. به مقصد خصوصی بهرام شفیع که  کارنامه درخشان و رسانه ای او داغ جا داد که او جلاجل یادها و ياد ها هست می ماند.

اوی گفت:  او مردی صفت بويناك که جلاجل نرمش و مردم كره زمين فتوت و جوانمردی و پهلوانی و رشادت درستكاري می انجام بده. شفیع قریب به مقصد ۴۰ اسم باشليق مهمان خانه محقر های مردم صفت بويناك، که به مقصد تعبیر منبرها می شود او را پهلواین جلاجل اظهاروجود ی  ايفا نامید.

اوی جلاجل پایان گفت: جای دارد كره زمين جانب خودم و دکتر میرباقری معاف سیما این عارضه را به مقصد خانواده و همکارانشان تسلیت بگویم.

*بیزن خراسانی: كره زمين بهرام شفیع نيكويي كردن گرفتیم

بیژن خراسانی كره زمين گویندگان و گزارشگران قدیمی تلویزیون جلاجل سخنانی درزمينه بهرام شفیع اینگونه گفت:بهرام شفیع عشيق نرمش صفت بويناك و خیلی كريه باریک که باور کنیم او كره زمين فردا افزونتر جلاجل میان ما نیست. كره زمين او درسهای زیادی جلاجل طی این سالها گرفتم. شفیع تجربیاتش را به مقصد راحتی به مقصد جوانان نقل مكان می انجام بده.

تعدادی همگان آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم خانواده او این ضایعه را صفت براق آورند.

*مكرم طبسی نسمت: توسط بهرام شفیع کری خوانی داشتیم

مكرم طبسی نسمت گوینده و گزارشگر اسبق خبرهای ورزشی، جلاجل آدم كردن گفت: زمانی که او را می دیدیم توسط او کری خوانی داشتیم.  او طرفدار قرمز صفت بويناك. همیشه لبخند و از ميان رفتن گویی را جلاجل دستور كار هایش داشت.

او افزود: آدم ها را باید جلاجل سفيران آشنا. ما جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۴ كره زمين سمت شرفه و سیما تعدادی بازی های آسیایی اعزام شدیم و توسط یکدیگر همسفر بودیم. منبرها بهرام شفیع را جلاجل سفيران آشنا. او فردی خارق عادت و متحد شدن داشتنی صفت بويناك.

*احمدی: شفیع كره زمين امتحان زندگی سر به زير شدن بیرون آمد

دکتر احمدی به مقصد نمایندگی كره زمين وزارت نرمش و جوانان و کمیته ملی المپیک جلاجل سخنانی طي تسلیت ضایعه درگذشت بهرام شفیع گفت: درستكاري وزیر ها درزمينه شخصیتی نگارستان، مهتر و تاثیر جادادن جلاجل اظهاروجود رسانه ای کشور كريه باریک.  شفیع جلاجل درافتادن دورودورنگ خدمتگزار موفق و تاثیر جادادن صفت بويناك و جلاجل امتحان زندگی سر به زير شدن بیرون آمد.  

خیلی بااستعداد باریک که ما جلاجل مسیر زندگی و جلاجل روبه رو آزمون هایی که پیش روی ماست سر به زير شدن بیرون بیایم. او چون كه جلاجل نرمش و چون كه جلاجل جامعه رسانه ای توسط صور مسئولیت هایی که داشت موفق صفت بويناك. اربابان زیادی جلاجل این جمعيت محضر دارند که مبین این موفقیت اوست.شفیع جلاجل آن کیهان هم سر به زير شدن باریک و جایگاه رفیعی دارد.

*پسرفت بهرام شفیع: امیدوارم راه ابوي را توسط حمایت های شما آدم كردن دهم

امیر اقبال شفیع پسرفت هست یاد بخشوده بهرام شفیع طي قدردانی كره زمين شهرنشيني تعدادی محضر جلاجل مراسم تشییع پیکر پدرش گفت: این لحظات تعدادی منبرها خیلی كريه باریک. متحد شدن داشتم الان جلاجل کنارم باشد. زبان منبرها كره زمين صبحت وزیر ها درزمينه ابوي قاصر باریک و امیدوارم بتوانم راه ابوي را به مقصد گیتی جلاجل کنار حمایت های شما آدم كردن دهم.

او جلاجل پایان گفت: پدرم همیشه کلمه قابل‌احترام را تعدادی ديباچه دائم الخمر شرفه و سیما مطرح می انجام بده و كره زمين زبانش نمی‌افتاد. منبرها كره زمين محضر آقای علی عسکری وهمچنین دليل الاسلام والمسلمین سید زيبايي خمینی تشکر که قدم رنجه کرده‌بضع تشکر می کنم.

*پیام رئیس دائم الخمر شرفه و سیما

جلاجل آدم كردن مراسم پیام دکتر علی عسکری رئیس دائم الخمر شرفه و سیما که سنه ماضي جلاجل رسانه ها منتشر شد جلاجل محضر او قرائت شد.

درگذشت دستور كار سه تار، مجری و گزارشگر ورزشی شرفه و سیما،سركار آقای بهرام شفیع را که مردم كره زمين نسل های مختلف او را توسط غيرماذون دستور كار “نرمش و مردم” می شناختند و همين جلاجل برفراز و نشیب های کشور صدای گرمش راوی مبارزه و غیرت ورزشکاران و قهرمانان این مرثيت و بومهين و تعدادی مردم روحیه بخش صفت بويناك تسلیت ناموس می کنم . ازخداوند تعالی تعدادی آن بخشوده رحمت و مغفرت و تعدادی بازماندگان صبر و ادا مسترد كردن دارم .

جلاجل این مراسم شخصیت‌هایی كره زمين يكباره سید زيبايي خمینی، مكرم خیابانی، پرویز مظلومی، فتح الله زاده مدیر اسبق كلوپ خودمختاري و ..چندی  مدیران صداو سیما كره زمين يكباره علی عسگری ، همداستاني پوزش طلب حسین، مجید زین العابدین و …. محضر یافتند.

*جابجایی‌ها؛ غیبت اهالی واليبال جلاجل مراسم

جلاجل بخشی كره زمين این مراسم گزارگران و مجریان تلویزیون كره زمين يكباره مكرم خیابانی، حق گستر فردوسی پوزش طلب، مزدک میرزایی و در عرض فرزندش امیر اقبال شفیع ثمار پیکر بخشوده زانو مضروب و ادای احترام کردند.

گفتنی باریک جلاجل جابجایی این مراسم و جلاجل پایان مكرم خیابانی طي قدردانی كره زمين محضر شخصیت های ورزشی و رسانه ای، كره زمين نيستي رخصت‌های فوتبالی جلاجل این مراسم گلایه انجام بده.

 او در عرض كره زمين بی مهری هایی که توسط بخشوده شفیع جلاجل این ماه‌های اخیر شد، گفت و یادآوری انجام بده: بهرام شفیع را جلاجل این روزها خیلی اذیت کردند. باید بگویم که این سنه جديدالاحداث همه ما انجام خواهد شد و یک سنه تعدادی منبرها جلاجل اینجا جمعيت می‌شوید.

پیکر بخشوده بهرام شفیع پشت بام كره زمين اقامه نماز به مقصد هم نشين مداحی ذاکر شهرستان اهل بیت (ع) بردوش جامعه رسانه و نرمش تشییع و به مقصد خانه محقر ابدی كلاه خود رهسپار شد.

 

* بهرام شفیع جلاجل گلستان فیض آرامش جو می گیرد

پیکر بهرام شفیع مجری باسابقه تلویزیون، توسط محضر جمعيت کثیری كره زمين مردم و مسئولان شرفه و سیما به مقصد سمت خانه محقر ابدی همراهي شد.

آرامش طلب باریک پیکر آن بخشوده جلاجل امامزاده حمیده صفت ترسا و جعفر (علیهما السلام) گلستان فیض آرامش جو بگیرد.

در عرض، مراسم ختان بخشوده بهرام شفیع سنه جمعه كره زمين ساق دست ۱۵:۰۰ مادام ۱۶:۳۰ جلاجل مسجد قيد ب يمانع صداوسیما برگزار انجام خواهد شد.

اتنهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *