خانه / فرهنگی و هنری / پرویز تناولی: «هیچ» مرا واگرايي نمی‌کند

پرویز تناولی: «هیچ» مرا واگرايي نمی‌کند

[ad_1]

آقای تناولی مادام چون كه زمانی به مقصد ساخت «هیچ»هایتان آدم كردن می‌دهید؟
ـ «فکر می‌کردم پایان آن می‌رسد اما نرسیده و گویا هنوز مكان دارد…»

این روزها جلاجل «گلستان کتاب شهر تهران» نمایشگاهی كره زمين پيكر‌های پرویز تناولی و ۴۰ نفر كره زمين شاگردانش برپاست و مادام ۱۲ مرداد ماه آدم كردن دارد.

ایسنا كره زمين این پيكر‌عود پیشکسوت درزمينه این نمایشگاه می‌پرسد و او جواب می‌دهد: منبرها و ۴۰ نفر كره زمين شاگردانم جلاجل این نمایشگاه محضر داریم. شاگردان مسن تر‌ای که هرکدام شيرين كام هستند و جلاجل بازارگه كار نيك محضر دارند و هیچ‌کدام عربي زبان‌کار نیستند. این‌ها شاگردان برگزيني هستند و ۴۰ شخصیت کاملا متفاوت دارند؛ هر کدام توسط شخصیت خوش خدمتي كردن کارش را اعمال داده‌ باریک. منبرها باغ ها سهم را دارم و توسط سه، چادرپوش کار كره زمين كلكسيون «هیچ» جلاجل این نمایشگاه شرکت کرده‌مام مادام شاگردانم پيرامون هم جمهور شوند و نمایشگاهی برگزار کنند.

تناولی جلاجل آدم كردن درزمينه وجه مشترک آثار این نمایشگاه عقبنشینی می‌دهد: وجه مشترک کار آن‌ها، پيكر‌سازی هم عصر کشورایران باریک. منبرها می‌خواستم بگویم پيكر‌سازی هم عصر کشورایران شکل گرفته، مدير اماكن متبركه شده و صور دارد. زمانی پيكر‌سازی هم عصر نداشتیم و ارچه داشتیم انحصار يافتن به مقصد یکی كورس نفر صفت بويناك اما جلاجل حلول كننده موجودي این مقوله صور دارد و این ۴۰ نفر همال آن هستند. مطمئن هستم هنرمندان بیشتری می‌شد گلچين انجام بده اما افزونتر جلاجل گالری مكان نيستي.

او درزمينه گلچين غيرماذون «هیچ و همه» در عوض این نمایشگاه پيكر‌سازی تبیین می‌کند: چون منبرها توسط «هیچ‌»هایم شرکت کردم و بقیه «همه» هستند؛ حكماً نمی‌شد غيرماذون نمایشگاه را طولانی‌نمناك انجام بده.

تناولی آن وقت درزمينه عربي زبان‌ترین پيكر «هیچ» که جلاجل این نمایشگاه رونمایی شد، تقریر می‌کند: ساخت این پيكر به مقصد اسم باشليق ۲۰۱۸ برمی‌گردد؛ یک «هیچ» مهتر باریک که آن را جلاجل بيرون كره زمين کشور خلق کرده‌مام.

این شيرين كام جلاجل جواب به مقصد این پرسش که مادام چون كه زمانی به مقصد ساخت «هیچ»هایش آدم كردن می‌دهد؟ می‌گوید: «هیچ» منبرها را واگرايي نمی‌کند؛ هر زمان که آن را واگرايي کردم او دوباره به مقصد سراغم آمد جلاجل نتیجه زیاد كره زمين ۴۰ اسم باشليق باریک که «هیچ» می‌سازم. فکر می‌کردم پایان آن می‌رسد اما نرسیده و گویا هنوز مكان دارد.

او توسط تاکید اضافه می‌کند: منبرها دلم می‌خواهان شدن کیهان را مالامال كره زمين «هیچ» کنم؛ نتوانستم این کار را اعمال بدهم اما «هیچ‌»های بیاندازه ساختم و مكان دارد بازهم بسازم.

تناولی جلاجل بیانات به مقصد سخنان یکی كره زمين اعضای شورای شهر شهر تهران مبنی ثمار دردسترس‌سازی پیمان در عوض نمایش آثار این پيكر‌عود جلاجل مساحت گيري شهر، می‌گوید: ارچه مقام‌های مناسبی جلاجل اختیار منبرها بگذارند حتما مایل هستم پيكر‌هایم جلاجل مساحت گيري شهر مونس شود. شهر تهران شهر بزرگی باریک و جاهای مختلفی دارد.

او آدم كردن می‌دهد: شهر تهران یک نقالي كردن ندارد که باروح توجه منبرها باشد، پارک‌ها و عبورگاه‌های زیادی دارد. منبرها جاهایی که مقام رد شدن و دوره مردم هست را خیلی متحد شدن دارم. حكماً هر پيكر‌ای باید جلاجل جای خوش خدمتي كردن مونس شود و روبروي هم قرار گرفتن روبروي هم قرار گرفتن نمی‌توان تصمیم گرفت.

این پيكر‌عود شهرستان بار افزونتر مشکل آثارش جلاجل شهرداری شهر تهران را پیش می‌کشد و تقریر می‌کند: پيكر‌های به عمد منبرها جلاجل شهرداری محبوس مابقي و جمعناتمام تلاشم این باریک که آن‌ها را دوباره به مقصد منبرها بازگردانند. مبنا زیادی كره زمين آن‌ها صدمه دیده که باید تعمير شود و ارچه این هم آوازي رخ بدهد حتما نمایشگاه‌هایی را برگزار خواهم انجام بده.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *