خانه / فرهنگی و هنری / تاچند نبا هنری؛ كره زمين نمایشگاه بداعت هاشمی رفسنجانی مادام عکس‌های یک فصل نامه‌نگار

تاچند نبا هنری؛ كره زمين نمایشگاه بداعت هاشمی رفسنجانی مادام عکس‌های یک فصل نامه‌نگار

[ad_1]

برگزاری نمایشگاه‌های هنری «چشمی  دیدی عکسی»، «شگفت داوودی توسط یک واو کمتر»، «یک سالگی گالری طل توسط حافظدار»، «سایه داغ» و «نقاشی آبرنگ و تجهیزات فضایی» كره زمين يكباره خبرهای هنرهای تجسمی پسفردا نهم كولاك‌ماه هستند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، لیلی هاشمی، پسرفت یاسر هاشمی و بداعت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی باریک که نمایشگاه عکس‌های كلاه خود را برگزار کرده باریک.

این نمایشگاه توسط غيرماذون «چشمی دیدی عکسی» مادام دهم كولاك جلاجل خانه محقر فرهنگ رایزن به مقصد نشانی نیاوران، پس ازآن كره زمين سه‌راه یاسر به مقصد سمت تجریش، کوچه مطهری آدم كردن دارد. علاقه‌مندان می‌توانند كره زمين زمان سنج ۱۷ مادام ۲۰ كره زمين این نمایشگاه بازدید کنند.

هاشمی درزمينه این نمایشگاه نوشته باریک: «جلاجل ابتر شدن راه های نرفته زندگی، وجودتان را گرامی می دارم، میزبان نگاه تان می مصابرت به مقصد تماشای اولین هیبت عکاسی مام به مقصد غيرماذون “چشمی دیدی عکسی” »

***

گالری «طل» که کار كلاه خود را كولاك ماه ۱۳۹۵ ابتر شدن کرده، یک‌سالگی كلاه خود را توسط نمایشگاهی درزمينه حافظدار جشن گرفته باریک.

این گالری اولین نمایشگاه كلاه خود را توسط چیدمان و آثاری که پيوسته كاري به مقصد مربوط به حوزه نیومدیا ست برگزار انجام بده؛ امسال نیز جلاجل سالگرد گالری، نمایشگاه گروهی ویدئو آرت را توسط فهمید حافظدار برپاداشت. جلاجل اسم باشليق ماضي این گالری ۱۰ نمایشگاه برگزار کرده که بایست ايشان جلاجل مربوط به حوزه هنرهای گناهان آرامش طلب داشته‌بضع.

یک ساله كشته شدن یک گالری توسط رویکردی گناهان و توجه به مقصد نیو مدیا میتواند باعث صاحبدیوان نسل بالنتيجه و هنرمندان این مربوط به حوزه باشد. مادام فضای بیشتری تعدادی این بخش كره زمين هنرهای تجسمی نیز مهيا گردد.

این نمایشگاه كره زمين ششم كولاك‌ماه واگشايي شده و هر شيرين كام كره زمين دریچه نگاه كلاه خود و توسط تکنیک‌هایی جلاجل مربوط به حوزه ویدئوآرت ابیاتی كره زمين این شعرگو مهتر را روی دیوار برده باریک. جلاجل این نمایشگاه گروهی، آثاری كره زمين ستاره حسینی، عاطفه خاص، الیکا زارعی، فرزانه سلیمانی، فرشته عالمشاه، هاجر کمیلی و عاطفه مهدیانی به مقصد نمایش جلاجل وارد به ذهن باریک؛ نمایشگاه‌به گردش درآوردن این كلكسيون نیز فرشته عالمشاه باریک. گرچه هر کدام كره زمين ویدئو آرت های این كلكسيون استیتمنتی جداگانه دارند اما وجه اشتراک میان همه آن‌ها، «حافظدار» باریک. جلاجل این نمایشگاه ویدئو آرت هایی كره زمين آرتیست هایی که هیبت کار مداوم جلاجل این زمینه دارند مثل «عاطفه خاص» و سایرین به مقصد نمایش  جلاجل وارد به ذهن باریک. جلاجل دوال واگشايي این نمایشگاه اکثر هنرمندانی که جلاجل یکسال گذاشته توسط این گالری به مقصد نوعی همدستی داشته بضع  محضر یافته و توسط گردهمای آنان مراسم یک سالگی این گالری جلاجل کنار واگشايي نمایشگاه یاد شده برگزار شد.

این نمایشگاه مادام چهاردهم این ماه آدم كردن خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه به مقصد به استثناي شنبه‌ها كره زمين زمان سنج ۱۶ الی ۲۱ كره زمين این نمایشگاه واقع جلاجل خیابان شهر ایرانشهر، کوچه شهرستان نوشهر، پلاک ۳، گالری طل بازدید کنند.

بهنام کامرانی، همداستاني حسینی، آیت قاسم پوزش طلب، قوچ الله عاقلی، رامین اعتمادی، جمشید حقیقت شناس -همداستاني رینه ای و مه سيما وقاری كره زمين يكباره افرادی بودند که جلاجل افتتاحیه این نمایشگاه محضر داشتند.

***

گالری «شهر ایوان» میزبان نمایشگاه انفرادی عکس‌های شگفت داوودی توسط غيرماذون «شگفت داوودی توسط یک واو کمتر» انجام خواهد شد. این نمایشگاه شامل ۳۰ تاثير رنگی و سیاه و سفید باریک که جلاجل ژانرهای مختلف تمهید شده و مروری ثمار ۲۵ اسم باشليق فعالیت این شيرين كام باریک.

سردبیر مجله قهوه که پیش كره زمين این زیاد كره زمين ۱۰ نمایشگاه انفرادی عکس برگزار کرده باریک، اعلام کرده این نمایشگاه انتهایی نمایشگاه انفرادی او خواهد صفت بويناك و كره زمين این پشت بام زیادتر هنگام ولادت او محض اين كه فصل نامه‌نگاری انجام خواهد شد. جلاجل این كلكسيون آثاری كره زمين دورودورنگ‌های مختلف زندگی عکاس به مقصد نمایش گذاشته انجام خواهد شد که جلاجل کشورهای مختلف كره ارض و توسط شیوه‌های متنوع عکاسی شده‌بضع.

داوودی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد جلاجل لفافه علوم پيوندها باریک و بیشترین فعالیت او جلاجل مربوط به حوزه عکاسی مجلات بوده باریک. او ایضاً یکی كره زمين بنیانگذاران تين عکاسان مجلات باریک. او زیاد كره زمين ده اسم باشليق مدیر وظيفه مند مجله «تماشاگران» صفت بويناك و ساخت فیلم‌های مستند بخش دیگری كره زمين فعالیت‌های داوودی محسوب انجام خواهد شد.

نمایشگاه «شگفت داوودی توسط یک واو کمتر»   ۱۳ مادام ۲۷ كولاك ماه ۱۳۹۶در گالری شهر ایوان به مقصد قاتل الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، پي‌عقد كردن حمید، شماره ۱ ثابت باریک. علاقه‌مندان می‌توانند هر دوال به مقصد به استثناي شنبه‌ها كره زمين زمان سنج ١۶ مادام ۲۰ كره زمين این آثار دیدن کنند.

***

نمایشگاه «سایه داغ» جلاجل گالری ایده پارسی برگزار خواهد شد. آثار این نمایشگاه توسط توجه به مقصد اتفاقاتی مثل كلنجار، تاثیرات پشت بام كره زمين آن جلاجل یک جامعه و آرزوها و امیدهایی که فروسو تاثیر این همزباني آرامش طلب می‌گیرند، خلق شده باریک. ملیحه رستمی، سارای مزوا گرون و هنگامه نجار باشی هنرمندان نمایشگاه سایه داغ هستند.

 جلاجل بخشی كره زمين بیانیه نمایشگاه آورده شده باریک : «همیشه آرزوهایی هستند که افزونتر نیستند، آرزوهایی که می‌میرند. بذرهای مسلمان رویاهای نوجوانه ضربت ديده، مهجور جلاجل پیکر کودکانی می‌روید که كره زمين خاک جايگاه امام در مسجد پیکار و رزم می‌آیند. مادرهایی که بافتنی می‌بافند به مقصد امید آن گونه‌هایی که نيرنگ ساز گرمای پيرامون هم وجود داشتن جلاجل كوره آجرپزي‌های خانه محقر كندو هست شود. نسا‌هایی که همچنان منتظرند که كره زمين ازدحام گيجي‌زدگی رویاهای زنانگی و تعلیق واگرايي شوند.

کیهان مالامال باریک كره زمين نافرجامی‌ها، نبودن‌ها و آرزوهایی که جلاجل بي هوا بشقاب دوستی، گم می‌شوند. تصور لفظ سربازان پیر و بالنتيجه که مهجور توسط جانشان واصل نبردی بی ضياع و عقار می‌شوند و زخم‌های التیام نایافته كلنجار که می‌مثل و روح می‌سوزانند، همیشه هست و خواهد صفت بويناك. ارچه این “صفت بويناك”ها را به مقصد هم پیوند بزنی عشيق رنگ‌ها خواهی صفت بويناك. رنگ‌هایی که کنار هم می‌نشینند مادام یادآور سرگذشت روزمره “منبرها”‌های مستثنا شده كره زمين ما باشند.

این كلكسيون یادمان دوران اجتناب‌ناپذیر خراش دادن‌های زمان حال باریک، محصول برداري هنرمندی سه بانوی بالنتيجه باریک که به مقصد ترسیم آن گونه های اجمال رویاها و تحمیل ناخواسته‌ها تاديه شده‌بضع.»

این نمایشگاه جمعه ۱۳ كولاك ماه زمان سنج ۱۶  مادام ۲۰ واگشايي انجام خواهد شد و مادام ۱۸ كولاك ماه  هر دوال كره زمين زمان سنج ۱۷ مادام ۲۰ به مقصد قاتل شهر تهران، خیابان شریعتی، خیابان دولت، نرسیده به مقصد سه‌راه نشاط، کوچه اله‌وردی آذر، پلاک ۲۸، گالری ایده پارسی پذیرای هنردوستان خواهد صفت بويناك.

***

نمایشگاه نقاشی آبرنگ و تجهیزات فضایی به مقصد مناسبت دوال فناوری فضایی برگزار انجام خواهد شد.

این نمایشگاه توسط کانون ستاره شناسي «سحرخوان» و فرهنگسرای معرفت برگزار انجام خواهد شد و جامع آثار آن سیروس برزو باریک.

این نمایشگاه شنبه ۱۴ كولاك كره زمين زمان سنج ۱۶ مادام ۱۹ واگشايي انجام خواهد شد و بازدید كره زمين آن مادام بیست‌ویکم همین ماه آدم كردن دارد. علاقه‌مندان می‌توانند تعدادی دیدن این آثار به مقصد به استثناي ایام تعطیل كره زمين زمان سنج ۹ مادام ۱۸ به مقصد میدان شهر زیبا، خيابان وسيع شهران، پس ازآن كره زمين زیرگذر والامنشي، نقش خانه فرهنگسرای معرفت مرحله ها کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *