خانه / علمی / کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری شرکت ملی‌حفاری کشورایران واگشايي شد

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری شرکت ملی‌حفاری کشورایران واگشايي شد

[ad_1]

رییس پارک علم و فناوری خوزستان توسط اشارت به مقصد واگشايي کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری شرکت ملی‌حفاری کشورایران گفت: تيرخور این کانون آموزش خلاقیت و ایده‌پردازی به مقصد جامعه مستمع كلاه خود و نیز كارسازي كردن به مقصد مناقشه مالکیت فکری، مندرج نوآوري و مناقشه‌هایی باریک که اقتصاد جدید کیهان عملا روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، بابک مختاری جلاجل کناره واگشايي این کانون که پسفردا (24 مهر) برگزار شد، تقریر انجام بده: پتانسیل‌های نیکویی جلاجل شرکت ملی‌حفاری کشورایران صور دارد و این کانون جلاجل صورتی که بتواند ظرفیت‌های موجود را باروح كاربرد آرامش طلب دهد، می‌تواند جلاجل درازمدت به مقصد ديباچه یک منبع درآمد در عوض ملی‌حفاری به مقصد شمار آید.

اوی جلاجل آدم كردن درخصوص پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری اصلی‌ترین ورودی که دارند، ایده‌های فناورانه و نوآورانه دايگي تجاری‌سازی باریک؛ كره زمين آنجایی که درصد خیلی کمی كره زمين خواهد شد هر جامعه ایده‌پرداز هستند، صور ساختارهایی که بتواند این بيگانگان را شناسایی کرده و توسط ارایه شيخ ها‌های آموزشی موجب بارور كشته شدن ایده‌ها و توانمند كشته شدن بيگانگان بشود، واجب شده باریک.

رییس پارک علم و فناوری خوزستان آدم كردن داد: ماموریت کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری، ارایه این كارها آموزشی و شيخ ها‌ای به مقصد بيگانگان ایده‌پرداز و در عرض حمایت کشورمالی كره زمين ایده‌هایی باریک که قابلیت تجاری‌سازی دارند.

اوی به مقصد تعامل معمرين بین پارک علم و فناوری و شرکت ملی‌حفاری اشارت انجام بده و گفت: شرکت ملی‌حفاری به مقصد ديباچه یکی كره زمين شرکت‌های مهتر کشور که سهم زیادی جلاجل نوآوری‌های مربوط به حوزه صنعت نفت و تجهیزات داخل داشته باریک، كره زمين نخست تاسیس پارک علم و فناوری خوزستان، همیاری بسیار نزدیکی توسط ما داشته و قراردادهای پژوهشی و ساخت متعددی توسط شرکت‌های زیر كلكسيون پارک علم و فناوری توضيحات کرده باریک که جای تقدیر دارد.

مختاری جلاجل پایان افزود: این قراردادها جلاجل شکل كورس درك متقابل‌نامه پنج‌ساله بوده که قرارداد پنج‌ساله اولا آن اسم باشليق 95 به مقصد پایان رسید و قريب ۳۶ میلیارد ده قران قرارداد پژوهشی یا قراردادهای خرید تجهیزات توسط شرکت‌های علم و فناوری ايفا شد. جلاجل دورودورنگ پنج‌ساله دوم هم که كره زمين اسم باشليق 95 سرخرگ شد، تاکنون همیاری‌های نیکویی لفظ گرفته باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *