خانه / فرهنگی و هنری / کسی که توسط سه تار واصل پارک می شود، خلافکار باریک؟

کسی که توسط سه تار واصل پارک می شود، خلافکار باریک؟

[ad_1]

مدیرکل دفتراسناد موسیقی درزمينه تابلوهای ورود سه تار ممنوع به مقصد پارک‌ها، گفت: هیچ پشت دادن قانونی را نمی‌توان پیدا انجام بده که چنین نوشته‌هایی را توجیه کند و ارچه کسی توسط سه تار واصل پارک شد، بگویند به مقصد پشت دادن این هيئت قانونی تخلفی اعمال داده باریک. این نوع برخوردها اصلا بها قانونی ندارند و احكام مایه تأسف باریک.

علی ترابی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، درزمينه تابلوهایی که توسط ديباچه «اسم خواستگار باریک كره زمين به مقصد هم مقام هم پياله استدلال كردن آلات موسیقی، قلیان، حیوانات (كلب و …) و برپایی چادر جلاجل مساحي كردن ساحت بوستان مستثناً خودداری فرمایید.» كره زمين صیانت پلیس پارک‌ها جلاجل چندی كره زمين فضاهای خضرا و عمومی شهر مونس شده باریک، تعبیر انجام بده:  وجه بیرونی و شهری این مشکل بسیار توهین آمیز باریک و به مقصد هیچ ديباچه دايگي توجیه نیست و اثر داغ می‌دهد تفکری که حاکم ثمار این نوع سیاست‌گذاری‌ها هست توسط تفکر فرهنگی جامعه مسافر بیاندازه دارد. این مشکل  قطعا بغير این که به مقصد مسافر‌های افکاری و اجتماعی نسل فردا توسط کسانی که این نوع دستور كار ریزی می‌کنند، اضافه کند، هیچ خاصیت دیگری ندارد.

او توسط تعبیر اینکه چنین اتفاقی توسط مدیریت فعلی شهرداری شهر تهران هم جلاجل پيشكش دادن باریک، افزود: به مقصد عقیده منبرها مثال تنقیح این نوع رفتارهای اجتماعی جلاجل مربوط به حوزه شهری نیز خواهیم صفت بويناك و بعید می‌دانم چنین موضوعی توسط به هدف نخوردن مشی و فکری متولیان فرهنگی و هنری شهرداری شهر تهران هم آهنگي داشته باشد.

مدیر کل دفتراسناد موسیقی وزارت فرهنگ و هدايت اسلامی تعدادی پیگیری این مشکل كره زمين صیانت دفتراسناد موسیقی اعلام انجام بده: به مقصد دیدگاه قانونی این مربوط به حوزه جلاجل اختیار دفتراسناد موسیقی نیست اما می‌توانیم توسط مسوولان مربوطه نامه نگاری و توجه ايشان را به مقصد این مشکل جلب کنیم. به مقصد عقیده منبرها اینکه احكام توجه مسوولان مربوطه به مقصد این مشکل جلب شود، کفایت می‌کند به دلیل اینکه شک ندارم کسی نمی‌تواند كره زمين این نوع جملات دفاع کند و نیاز باشد ما كره زمين صیانت بخش حقوقی دفاع کنیم.

ترابی گفت: به مقصد عقیده منبرها جلاجل خوشبینانه‌ترین حالت مثال نوعی کج سلیقگی و جلاجل بدبینانه‌ترین حالت مثال نگاه خیلی دوری كره زمين واقعیت‌های فرهنگی جامعه هستیم که به مقصد هر دلیلی آسیب‌زننده باریک.

او ایضاً تعبیر انجام بده: منبرها به مقصد سهم خودم كره زمين خبرگزاری ایسنا ممنون هستم و فکر می‌کنم یکی كره زمين کارهایی که یک رسانه مسئول می‌تواند اعمال دهد مانند آن همین حرکت باریک مادام زمانی مشکل نا به مقصد ملحد و غیر دايگي دفاعی هم آوازي می‌افتد، توجه‌ها را به مقصد آن جلب کند و موجب داده ها شود. فریضه رسانه احكام این نیست که جاهایی خلف نشینی یا جلاجل مواقعی افزونتر موچ کسی را رو کند. مناقشه این باریک که باید بستری که دايگي دفاع  نیست و دايگي احیا باریک، منتفي شود.     

به مقصد شرح احوال ایسنا، صور تابلوهایی توسط ديباچه ورود سه تار ممنوع به مقصد پارک‌ها مدتی باریک که  بیانات چندی  هنرمندان و مسوولان این مربوط به حوزه را به مقصد هم مقام هم پياله داشته باریک. پس ازآن كره زمين پیگیری ایسنا جلاجل این به دفعات عبارت «آلات موسیقی» كره زمين بدون شك تابلویی که پیش‌نمناك عکسش جلاجل خروجی این خبرگزاری آرامش طلب گرفته صفت بويناك به مقصد ولی‌ رنگ خضرا پشت بام‌زمینه پوشیده و حذف شدني شده باریک. این جلاجل حالی باریک که تابلوهای افزونتر حاوی همین پیام جلاجل ورودی‌های افزونتر پارک همچنان دستگاه بافندگي نخورده باقی مابقي باریک و این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن باریک این حرکت خودجوش و توسط مردم اعمال شده باشد.

عکس تابلویی که جلاجل یکی كره زمين پارک‌های پایتخت مونس شده ـ قبل و پس ازآن كره زمين حذف شدني عبارت آلات موسیقی

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *