خانه / علمی / ۴۰ درصد منامه‌ها جلاجل رتبه‌ ۳ و ۴ آرامش طلب دارند/نتایج رتبه‌بندی پخت وپز‌ها به مقصد زودی اعلام انجام خواهد شد

۴۰ درصد منامه‌ها جلاجل رتبه‌ ۳ و ۴ آرامش طلب دارند/نتایج رتبه‌بندی پخت وپز‌ها به مقصد زودی اعلام انجام خواهد شد

[ad_1]

رئیس دائم الخمر امور دانشجویان وزارت علوم توسط تاکید ثمار اینکه ۴۰ درصد منامه‌های دانشجویی جلاجل رتبه‌های سه و چادرپوش آرامش طلب دارند،‌ گفت: مبارزه می‌کنیم بخش زیادی كره زمين این منامه‌ها صيف امسال بازسازی شوند و ارتقاء یابند.

دکتر مجتبی صدیقی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، طي اعلام این موضوع بحث به مقصد دستور كار‌های وزارت علوم جلاجل مربوط به حوزه تجهیز و بازسازی منامه‌ها اشاعت انجام بده و افزود: امسال نیز همسايگي كورس اسم باشليق ماضي دستور كار‌ای را جلاجل مربوط به حوزه بازسازی و پرطراوت‌سازی منامه‌های دانشجویی كنار زدن می‌کنیم و مبارزه داریم منامه‌های رتبه‌های سه و چادرپوش طی عملیاتی بازسازی و پرطراوت‌سازی شده و ارتقاء یابند. امیدوارم این دستور كار توسط تخصیص اعتبارات واجب شده و کمک مراکز دانشگاهی جلاجل صيف جاری لفظ بگیرد.

اوی جلاجل آدم كردن توسط تاکید ثمار اینکه ۴۰ درصد كره زمين منامه‌های دانشجویی دانشگاه‌های کشور جلاجل رتبه‌های ۳ و ۴ آرامش طلب دارند، تاکید انجام بده: صندوق توانگري دانشجویان وزارت علوم مسئول شده باریک برخودهموار كردن ميله ۵۰ درصد كره زمين خرجیهای مقام‌سازی اسم آفريدن‌ منامه‌های دانشجویی را بازدادن کند و مابقی خرجیها باید توسط كلاه خود دانشگاه‌ها تامین شود.

رئیس دائم الخمر امور دانشجویان وزارت علوم تاکید انجام بده: توسط توجه به مقصد اعتبارات تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها که به مقصد تدریج تخصیص پیدا می‌کند، امیدوار هستیم به عمد اعتبارات تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها جلاجل صيف امسال به مقصد سمت بازسازی و ارتقای مراکز خوابگاهی و سلف سرويس دانشجویی همزباني بیفتد.

معاف به ‌دست آوردن علوم كره زمين فراهم آورنده شده نتایج رتبه‌بندی تمامی پخت وپز‌های دانشگاه‌ها نبا داد و گفت: جلاجل حلول كننده موجودي پخت وپز‌های دانشگاه‌ها كره زمين دیدگاه رتبه‌بندی تعیین تکلیف شده و به مقصد رتبه‌های یک برخودهموار كردن سه تقسیم‌بندی شده‌بضع که نتایج آن به مقصد‌زودی اعلام انجام خواهد شد.

دکتر صدیقی جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: یکی كره زمين دستور كار‌های وزارت علوم جلاجل اسم باشليق جاری تجهیز پخت وپز‌های دانشگاه‌ها به مقصد‌خصوصی تکنیک كشته شدن این مراکز باریک که پس ازآن كره زمين اعلام نتایج رتبه‌بندی، پخت وپز‌هایی که جلاجل رتبه‌های ضعیف‌تری آرامش طلب دارند، بازسازی شده و ارتقاء خواهند یافت.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *