خانه / 2017 / می (صفحه 6)

بایگانی ماهانه: می 2017

چیزی که حاصلش انجام خواهد شد ادبیات سطحی سماع‌انگیز

57478909.jpg

[ad_1] سلمان امین می‌گوید: جشن توضيحات احكام به مقصد جشن توضيحات ختان نمی‌شود و حواشی عدیده دارد که نتیجه آن انجام خواهد شد ادبیات سطحی سماع‌انگیز. این سرگذشت‌نویس جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا توسط تبیین این‌که جشن توضيحات و رونمایی کتاب نمی‌تواند کارکردی مگراين كه کارکرد تجاری داشته باشد، گفت: ارچه …

توضیحات بیشتر »

هرآينگي توجه دولت آینده به مقصد اعتبارات دستور كار ششم آموزش عالی

3

[ad_1] رییس سابق دانشگاه آزاد و استاد دانشگاه امیرکبیر رشد و توسعه آموزش عالی جلاجل اظهاروجود‌های مختلف آموزشی وپژوهشی را كره زمين بااستعداد ترین دستاورهای دولت یازدهم حالی و گفت: کیفی سازی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی ثمار ازاصل مساحت گيري بندی این مراکز، اخصاص بي پروايي كردن سه درصدی …

توضیحات بیشتر »

دستور كار‌های انتخاباتی به مقصد آما مناظره کنار کشیدند

57478669.jpg

[ad_1] نهمین مناظره شش كانديد دوازدهمین دورودورنگ كره زمين انتخابات ریاست جمهوری پسفردا (۱۵ اردیبهشت‌ ماه) كره زمين شبکه یک سیما و رادیو کشورایران توزيع شدن انجام خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، به مقصد دلیل توزيع شدن مناظره شش كانديد انتخاباتی، سایر دستور كار‌های تبلیغاتی آن‌ها جلاجل رادیو …

توضیحات بیشتر »

احیای اکسید گرافن در عوض كاربرد جلاجل نمایشگرهای لمسی توسط طوق خضرا

57479148.jpg

[ad_1] محققان دانشگاه آزاد يك جهت شیراز توسط كاربرد كره زمين یک طوق خضرا موفق به مقصد احیای اکسید گرافن به مقصد گرافن شدند که این هيئت در عوض اشکال نمایشگرها کاربردهای گسترده‌ای دارد. به مقصد شرح احوال ایسنا، گرافن اکساید نانو ذره‌ای باریک که اسم باشليق 2004 توسط محققان …

توضیحات بیشتر »

ازچه جامه زنان هندي انتخابات جلاجل منحصر صداوسیما آرامش طلب گرفته باریک؟

57478332.jpg

[ad_1] جلاجل حالی که دستور كار‌های نامزدهای ریاست جمهوری جلاجل تلویزیون، بویژه مناظره‌ها، كره زمين مهمترین ابزارهای تبلیغاتی به مقصد نمره می‌رود، منحصر ترتیب و پخش شايعه آن، جلاجل این دورودورنگ، فرد جلاجل اختیار صداوسیما آرامش طلب داده شده باریک. به مقصد شرح احوال ایسنا، مدتی باریک که دستور كار‌های …

توضیحات بیشتر »

Four علت هرآينگي سرمایه‌گذاری دولت جلاجل پروژه‌های علمی

57478364.jpg

[ad_1] وقايه كره زمين علم امری بااستعداد بوده و چیزی باریک که ثمار اکثر هم تراز و هم سان مخصوصا تحقیقات پزشکی تاثیر می‌گذارد. به مقصد شرح احوال ایسنا، به مقصد دلیل اهمیت بالای وقايه كره زمين علم و پروژه‌های علمی، دولت‌های مختلف سرخرگ به مقصد همیاری توسط افزونتر دائم …

توضیحات بیشتر »

حلول كننده و سنه «کاخ همداستاني شاهی» شایسته نیست

57478367.jpg

[ad_1] ‌مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت: حلول كننده و سنه «کاخ همداستاني شاهی» شایسته نیست. عبدالناصر میرچی جلاجل گفت وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: شايعه منتشر شده درزمينه فروش کاخ همداستاني شاهی گچسر شفا دارد. الان كره زمين بازدید كره زمين این کاخ بازمی‌گردم و باید بگویم حلول كننده و …

توضیحات بیشتر »

لزوم توجه دولت آینده به مقصد ایجاد فضای نيرنگ ساز و توسط نشاط جلاجل دانشگاه‌ها

57454189.jpg

[ad_1] معاف آموزشی و اندام هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران توسط تعبیر اینکه توجه به مقصد فضای نيرنگ ساز دانشجویی می‌تواند زمینه‌عود رشد و شکوفایی جلاجل دانشگاه‌ها شود به يادماندني انجام بده: ایجاد فضای نيرنگ ساز و نشيط جلاجل دانشگاه‌ها نیز كره زمين هم تراز و هم سان …

توضیحات بیشتر »

یکی كره زمين دستور كار‌های تبلیغاتی زيبايي روحانی كره زمين تلویزیون توزيع شدن نشد

57477762.jpg

[ad_1] دستور كار جواب به مقصد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور که آرامش طلب صفت بويناك صبحگاهان پسفردا (سه‌شنبه) توسط محضر زيبايي روحانی كره زمين شبکه جام‌شهرستان جم توزيع شدن شود، روی آنتن نرفت. به مقصد شرح احوال ایسنا، ثمار ازاصل زمان‌بندی اعلام‌شده در عوض بهم نماه توزيع شدن …

توضیحات بیشتر »