خانه / 2018 / ژانویه (صفحه 6)

بایگانی ماهانه: ژانویه 2018

کمک‌های خصوصی‌ صندوق نازپروردگي به مقصد دانشگاه شهید چمران

57616950.jpg

[ad_1] رییس صندوق نازپروردگي دانشجویان وزارت علوم گفت: جلاجل نتیجه بازدید صيف ماضي، قريب كورس میلیارد ده ريال تعدادی امکانات رفاهی به مقصد دانشگاه شهید چمران شهرستان اهواز کمک کردیم و جلاجل آدم كردن نیز کمک‌های خصوصی‌ای تعدادی این دانشگاه جلاجل نگاه خشم آلود گرفته انجام خواهد شد. مهندس ذوالفقار …

توضیحات بیشتر »

پنج نوول بالاتر اسم باشليق ۲۰۱۷

57617132.jpg

[ad_1] توسط سرخرگ اسم باشليق جدید میلادی، بهترین‌های هر مربوط به حوزه جلاجل ۱۲ ماه ماضي معرفی می‌شوند. نشریه «ویک» به مقصد نشاني برترین نوول‌های اسم باشليق ۲۰۱۷ رفته باریک. به مقصد شرح احوال ایسنا، نشریه «ویک» فهرستی كره زمين پنج نوول بالاتر اسم باشليق ۲۰۱۷ را اعلام کرده که …

توضیحات بیشتر »

اختصاص 25 میلیارد ریال تعدادی افزایش امکانات رفاهی دانشگاه شهید چمران

1515048557_3

[ad_1] مشاور به ‌دست آوردن و رئیس صندوق توانگري دانشجویان وزارت علوم گفت: قريب كورس میلیارد و ۵۰۰ میلیون ده قران تعدادی افزایش امکانات رفاهی به مقصد دانشگاه شهید چمران شهرستان اهواز کمک کردیم و جلاجل آدم كردن نیز کمک‌های خصوصی‌ای تعدادی این دانشگاه جلاجل نگاه خشم آلود گرفته انجام خواهد شد. …

توضیحات بیشتر »

مراسم ترحیم دبیر نبا ایسنا فردا برگزار انجام خواهد شد

57617477.jpg

[ad_1] مراسم ترحیم بيدين‌یاد علیرضا تلیانی، كره زمين صیانت خانواده و همکاران آن بخشوده جلاجل ایسنا، دوال جمعه (۱۵ دی‌ ماه) برگزار انجام خواهد شد. مراسم ترحیم این دبیر نبا جلاجل ایسنا دوال جمعه (۱۵ دی‌ ماه) كره زمين ساق دست ۱۴:۳۰ برخودهموار كردن ۱۶ جلاجل مسجد ولايت صادق (ع) …

توضیحات بیشتر »

راه‌اندازی آزمایشگاه آشنا و هیجان حسی جلاجل دانشگاه فردوسی

57586519.jpg

[ad_1] آزمایشگاه آشنا و هیجان حسی جلاجل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد واگشايي شد. به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد حمل كره زمين روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه آشنا و هیجان حسی جلاجل دانشکده ادبیات و علوم انسانی توسط محضر دکتر بهرامی، معاف مطالعه و …

توضیحات بیشتر »

یک همزباني خصوصی قبل كره زمين عملیات کربلای 5

3

[ad_1] «کار بحرها‌های تخریب باریک که كره زمين موانع خیزاب کنند و مفروضات موانع عدو را شرح احوال کنند، جلاجل حالی که منبرها می‌دانم کسی یک چنین جسارتی ندارد که كره زمين این همه موانع بگذرد!» به مقصد شرح احوال ایسنا، جعفر طهماسبی كره زمين پیشکسوتان تخریب‌چی دوران دفاع مقدس …

توضیحات بیشتر »

تمدید مهلت مندرج‌غيرماذون جلاجل نازخرامي به شدني خاصان مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری

57476940.jpg

[ad_1] مهلت مندرج‌غيرماذون جلاجل نازخرامي‌ نوآوری به شدني خاصان مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری توسط كاربرد كره زمين فناوری نانو برخودهموار كردن ۱۶ دی‌ماه تمدید شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، بنيادگر ثمار اعلام دبیرخانه نازخرامي‌های نوآوری و فناوری نانو به مقصد ‌منظور مهيا وزیر ها مجال مهلت زیادتر در عوض تکمیل …

توضیحات بیشتر »

مروری ثمار نتایج عملیات «محمد رسول‌الله (ص)»

57616748.jpg

[ad_1] جلاجل عملیات «محمد رسول‌الله (ص)» رزمندگان كره زمين كورس آسه اي «شهر مریوان» و «شهرستان پاوه» واصل عمل شدند و توسط آزادسازی بخشی كره زمين ارتفاعات شهربان جلاجل حيطه نفوذ بین «نوسود» و «شهر مریوان» و نیز خسار عدو، شهر «طویله» کشورعراق و تاچند دهاتي را به مقصد آشكارگفتن …

توضیحات بیشتر »

هرآينگي كاربرد كره زمين ظرفیت‌های دولت الکترونیک تعدادی تسریع امور دانشجویان

57616390.jpg

[ad_1] به ‌دست آوردن علوم، تحقیقات و فناوری جلاجل بازدید كره زمين بخش‌های مختلف دائم الخمر امور دانشجویان، ثمار هرآينگي كاربرد كره زمين ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فناوری‌های نوین جلاجل راستای تسریع امور مرتبط توسط دانشجویان تأکید انجام بده. به مقصد شرح احوال ایسنا، دکتر منصور غلامی جلاجل این بازدید …

توضیحات بیشتر »

رازمیک خاچاطوریان را مرغوبيت بشناسیم

57616126.jpg

[ad_1] منبرها رازمیک خاچاطوریان هستم. این هم كاشانه ابدی منبرها باریک. ابوي و والده عزیزم، هرگز برایم غمگین و دلتنگ نباشید. قبول دارم که منبرها غنجه‌ای هستم که خیلی گاه كره زمين رستني جدایم خواهند انجام بده. به مقصد شرح احوال ایسنا، «رازمیک خاچاطوریان»، ابن دوم خانواده «نِرسِس» و «سیرانوش» …

توضیحات بیشتر »