خانه / 2018 / فوریه

بایگانی ماهانه: فوریه 2018

آواز / به تنگ آمده خبری ۹ سپند ۹۶

57646516.jpg

[ad_1] جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، شماری شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۹ سپند ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم. [ad_2]

توضیحات بیشتر »

نمایش كار نيك معماری مسجدهای ایرانی جلاجل کشورسنگال

57646625.jpg

[ad_1] نمایشگاه عکاسان ایرانی توسط ديباچه «وعاء كره ارض» جلاجل نهمین جشنواره بین المللی آیینه‌های داکار کشور کشورسنگال برگزار انجام خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، موسسه فرهنگی هنری تحریرکارگاه خیال توسط هم‌پیشه دائم الخمر فرهنگ و پيوندها اسلامی و حمایت دائم الخمر فرهنگی هنری شهرداری شهر تهران جلاجل …

توضیحات بیشتر »

آواز / به تنگ آمده خبری ۸ حرمل ۹۶

57646054.jpg

[ad_1] جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي هم آوازي افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۸ حرمل ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم. [ad_2]

توضیحات بیشتر »

«کشورایران‌شناسی جلاجل کشورترکیه» بررسی شد

57646131.jpg

[ad_1] «اشاره با گوشه چشم‌انداز کشورایران‌شناسی جلاجل کشورترکیه» ديباچه نشست خصوصی‌ مرکز فرهنگی شهر کتاب صفت بويناك که دوال دوشنبه، هفتم اسفندماه توسط محضر کاآن دیلک، رئیس تين کشورایران‌شناسی کشورترکیه، برگزار شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، علی‌اصغر محمدخانی، معاف فرهنگی شهر کتاب، جلاجل يكم این نشست به مقصد پیشینه‌ …

توضیحات بیشتر »

سفيران رییس مقاتل دانشگاهی کشور به مقصد زخمي شدن‌جنوبی

57645619.jpg

[ad_1] سید حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی کشور، دوشنبه ۷ حرمل جلاجل جریان سفيران یک‌روزه به مقصد مدیر زخمي شدن جنوبی كره زمين مرحمت ها اولین پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی زخمي شدن‌جنوبی بازدید انجام بده. کلنگ زنی اسم آفريدن پژوهشی مجمع تحقیقاتی گیاهان دارویی و اسم آفريدن مرکزی جهاددانشگاهی جلاجل …

توضیحات بیشتر »

۱۰۰۱ ديس كوچك نقاشی شده كره زمين شجریان، حاتمی، چکناواریان

[ad_1] چهارمین بخش كره زمين نمایشگاه ۱۰۰۱ ديس كوچك زیر لعابی به مقصد کوشش جوانمرد شولی – سرامیست- كره زمين ۱۱ مادام ۱۸ اسفندماه برگزار انجام خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، این نمایشگاه شامل ۲۵۰ (٢٥١ مادام ٥٠٠) اجاره دهنده كره زمين هنرمندان مربوط به حوزه تصویرسازی، نقاشی، …

توضیحات بیشتر »

آواز / مقفل خبری ۶ سپند ۹۶

57644757.jpg

[ad_1] جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي يكدلي افتاده، شماری شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این مقفل صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۶ سپند ۱۳۹۶ – را دوره می‌کنیم. [ad_2]

توضیحات بیشتر »

مال و مكنت رکوردشکن گردشگران به مقصد پاریس

57381424.jpg

[ad_1] نمره گردشگران خارجی جلاجل پاریس به مقصد بالاترین مقیاس كلاه خود جلاجل یک هزل گويي اخیر رسیده باریک. به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد شيريني كره زمين رویترز، پشت بام كره زمين تا چه وقت هجوم بردن تروریستی جلاجل پاریس و افت صنعت گردشگری به دليل نگرانی‌های امنیتی، …

توضیحات بیشتر »

آواز / به تنگ آمده خبری ۵ سپند ۹۶

57643810.jpg

[ad_1] جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، شماری شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۵ سپند ۱۳۹۶ – را دوره می‌کنیم. [ad_2]

توضیحات بیشتر »

۴ بازیگر جدید جلاجل خانواده دکتر شهرستان ماهان

57644502.jpg

[ad_1] ارسطو نيك رزم، امیرحسین صدیق، سعید امیرسلیمانی و راضیه خارج شدن بازیگران جدیدی هستند که به مقصد جمهور بازیگران سریال خانواده دکتر شهرستان ماهان به مقصد کارگردانی راما قویدل و تمهید‌کنندگی بهروز نيك‌رزم پیوستند. به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد شيريني كره زمين روابط عمومی سریال خانواده دکتر …

توضیحات بیشتر »