خانه / 2018 / جولای

بایگانی ماهانه: جولای 2018

می‌دانستیم تابستانه امسال باکمبود ايجادشدن مواجه می‌شویم!/باید ثمار اشکال و مدیریت مسئلت متمرکز می‌شدیم

57704087.jpg

به مقصد باوري فعالان اظهاروجود انرژی‌های تجدیدپذیر جلاجل حالی مردم باید “خاموشی”‌های تابستانه امسال و تغییر وقت نما کار ادارات را تحمل ناكردني کنند که می‌توان توسط مدیریت اسم پري زده كره زمين طریق تنقیح الگوی ورقه شناسايي‌ها عواقب احتمالاً كره زمين پیک اسم پري زده را کاهش داد؛ چراکه …

توضیحات بیشتر »

ورود اولین کاروان ایرانی زائران مدینه‌پس ازآن به مقصد مکه مکرمه

57718845.jpg

اولین کاروان زائران مدینه‌پس ازآن کشورمان لحظاتی پیش واصل مکه مکرمه شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، این کاروان ه مبستر شدن دوشنبه واصل فرودگاه جده شد. زائران این کاروان شهر شهر بندرعباس جلاجل مسجد جحفه مشرف به موت شده و پس ازآن كره زمين اذان مغرب راهی مکه مکرمه …

توضیحات بیشتر »

كره زمين نمایش کپسول "اوریون" جلاجل کاخ سفید مادام موردتفقدقراردادن سه تار جلاجل فضا+تصاویر

57718171.jpg

پیشگاه خبری “اسپیس”، منتخبی كره زمين شايعه و تصاویر فضایی روزهای اخیر را منتشر انجام بده. به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد حمل كره زمين اسپیس، شماری شايعه و تصاویر فضایی برگزيني روزهای اخیر كره زمين نگاه این پیشگاه را بررسی خواهیم انجام بده. تيررس موشک “فالکون …

توضیحات بیشتر »

واهمه كردن كره زمين تحریم باعث شد «لوور» به مقصد مشهد نیاید

57655567.jpg

مدیرکل امور چكمه‌ها و اموال تاریخی کشور گفت: به مقصد‌رغم موافقت چكمه لوور و مبارزه‌هایی که لفظ گرفت، مع الاسف این تيرخور حقيرشمردن پیدا نکرد و دلیلش هم پشتیبانی نکردن یک شرکت بیمه تعدادی به مقصد نمایش درآمدن آثار چكمه لوور جلاجل مشهد صفت بويناك. محمدرضا کارگر – مدیرکل امور …

توضیحات بیشتر »

مبادي استاد و دانشجو بین دانشگاه‌های باضافه و وارنا کشوربلغارستان

57466665.jpg

دانشگاه باضافه طباطبائی جلاجل شکل دستور كار اراسموس پژمرده توسط دانشگاه وارنا کشوربلغارستان قرارداد مبادي استاد و دانشجو توضيحات انجام بده. به مقصد شرح احوال ایسنا و ثمار ازاصل شرح احوال مدیریت همیاری های علمی و بین المللی دانشگاه باضافه طباطبائی، جلاجل راستای توسعه همیاری‏ های علمی بین المللی این …

توضیحات بیشتر »

ایجاد گودال جلاجل ادبیات هم عصر

57561495.jpg

اکبر صحرایی می‌گوید: تقسیم‌بندی ادبیات به مقصد مسئول و روشنفکری باعث مسافر و دشمنی بین‌ نویسنده‌ها و ایجاد گودال جلاجل ادبیات هم عصر شده و نتیجه‌اش این باریک که ادبیات نابی شکل نگیرد. این نویسنده جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، درزمينه ادبیات روشنفکری و ادبیات مسئول تقریر انجام بده:  قائل به …

توضیحات بیشتر »

دستور كار بنیاد حامیان دانشگاه شهرستان تهران تعدادی بورسیه دانشجویان نابینا

1532750850_3

جلاجل جلسه هم‌اندیشی خیرین نیک‌اندیش بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه شهرستان تهران ديباچه شد این بنیاد علاوه ثمار بورسیه دانشجویان برتري جو، بورسیه‌های توسط پیمان خاص را توسط تصویب هیات مدیره جلاجل دستگاه بافندگي ايفا دارد که بورسیه دانشجویان نابینا، بورسیه کارآفرینی، بورسیه دانشجویان کارشناسی ارشد و بورسیه هیبت‌اندوزی كره زمين …

توضیحات بیشتر »

ازچه قدیم‌ها جلاجل کنار هر نانوایی یک حمام صفت بويناك؟

1532735310_3

زمانی کارگران نانوایی ناپاک كله دار کار نمی‌رفتند به دلیل اینکه باور داشتند ارچه غسل نکرده شهر خمیر بزنند و نغن بپزند، آن شهر خمیر و نغن نامسلح انجام خواهد شد و وا می‌رود، به مقصد همین دلیل کنار هر نانوایی حمامی آرامش طلب داشت. به مقصد شرح احوال ایسنا، …

توضیحات بیشتر »

ابرهای یخی ثمار برفراز اروپا جلاجل روزهای دردآشنا تابستانه!

57716500.jpg

یکی كره زمين فضانوردان “آژانس فضایی اروپا”( ESA) تصویری كره زمين ابرهای یخی بالای اروپا گرفته باریک که توسط صور هوای باريتعالي، همچنين هم یخی هستند. به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين ناسا، توسط صور هوای بسیار باريتعالي این‌ روزها جلاجل سراسر كره ارض، ابرهای …

توضیحات بیشتر »

خلف وعده این میکروفون چون كه آدم‌هایی که ننشسته‌بضع! + آواز

57651680.jpg

«راه ليمو» زیاد كره زمين ۴۵ اسم باشليق باریک که كره زمين رادیو توزيع شدن انجام خواهد شد و پس ازآن كره زمين اسم باشليق‌ها همچنان شنوندگان كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کرده باریک. خلف وعده میکروفون این دستور كار‌ مجریان و گویندگان سرشناس و فاخری نشسته‌بضع که هنوز …

توضیحات بیشتر »