خانه / علمی (صفحه 20)

علمی

قاب موبایلی که یک "پهپاد سلفی" باریک+تصاویر

57619805.jpg

توسط یک گارد موبایل آشنا شوید که به مقصد پريدن درمی‌آید و كره زمين شما سلفی می‌گیرد. به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين انگجت، تصور کنید شما و یک رديف نظامي كره زمين دوستانتان جلاجل ارتفاعات یک کوه پشت بام كره زمين یک پیاده‌روی طولانی …

توضیحات بیشتر »

کاهش اسم پري زده انرژی جلاجل یخچال و فریزهای خانگی توسط کمک موردها تغییر فاز

نتایج تجربی مطالعه دانشجویان رديف نظامي فرایند دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت معلمي داغ جا داد که بکارگیری موردها تغییر فاز، اسم پري زده انرژی یخچال و فریزر را eight درصد کاهش می‌دهد. به مقصد شرح احوال ایسنا، یخچال و فریزرها یکی كره زمين پرکاربردترین لوازم خانگی هستند که بیشترین اسم …

توضیحات بیشتر »

شمارشگر معکوس برخودهموار كردن مکالمه تلفنی"جیمز باندی"!

57618906.jpg

فشرده شدن‌بندی که کاربران را قادر می‌سازد فرد توسط نگه كليك اشارت نزدیک گوش توسط دیگران مکالمه تلفنی داشته باشند، به مقصد زودی عازم شدن بازارگاه انجام خواهد شد. شرکت “اینومدل گزيده”(Innomdle Lab) كره زمين استارت آپ های زیرمجموعه سامسونگ، فراهم آورنده اشکال و هدیه اولین محصول انقلابی كلاه خود …

توضیحات بیشتر »

دلایل جلي «ناچیز‌خونی تنگ راه پولادين» جلاجل مساحت گيري مولکولی

57301317.jpg

ناچیز‌خونی کمتجربه كره زمين فلز ضروری پولادين، یکی كره زمين مشکلاتی باریک که بيگانگان مختلف جامعه را درگیر كلاه خود می‌کند. محققان کشورمان این بیماری و دلایل جلي آن را به مقصد‌صفت منسوب به طوس خصوصی باروح بررسی آرامش طلب داده‌بضع. به مقصد شرح احوال ایسنا، پولادين یک فلز حیاتی …

توضیحات بیشتر »

آمار نشریات علمی دارای زردتشتي كره زمين 1700 ديباچه گذشت

1515223236_3

مدير مرکز مفروضات علمی مقاتل دانشگاهی كره زمين پخش 1723 ديباچه نشریه علمی دارای زردتشتي جلاجل کشور نبا داد. به مقصد شرح احوال ایسنا، فاطمه عظیم‌زاده توسط تبیین این نبا تقریر انجام بده: این آمار ثمار ازاصل آخری فهرست منتشر شده كره زمين صیانت کمیسیون‌های  نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و …

توضیحات بیشتر »

کمک‌های خصوصی‌ صندوق نازپروردگي به مقصد دانشگاه شهید چمران

57616950.jpg

رییس صندوق نازپروردگي دانشجویان وزارت علوم گفت: جلاجل نتیجه بازدید صيف ماضي، قريب كورس میلیارد ده ريال تعدادی امکانات رفاهی به مقصد دانشگاه شهید چمران شهرستان اهواز کمک کردیم و جلاجل آدم كردن نیز کمک‌های خصوصی‌ای تعدادی این دانشگاه جلاجل نگاه خشم آلود گرفته انجام خواهد شد. مهندس ذوالفقار یزدان‌مهر …

توضیحات بیشتر »

اختصاص 25 میلیارد ریال تعدادی افزایش امکانات رفاهی دانشگاه شهید چمران

1515048557_3

مشاور به ‌دست آوردن و رئیس صندوق توانگري دانشجویان وزارت علوم گفت: قريب كورس میلیارد و ۵۰۰ میلیون ده قران تعدادی افزایش امکانات رفاهی به مقصد دانشگاه شهید چمران شهرستان اهواز کمک کردیم و جلاجل آدم كردن نیز کمک‌های خصوصی‌ای تعدادی این دانشگاه جلاجل نگاه خشم آلود گرفته انجام خواهد شد. به …

توضیحات بیشتر »

راه‌اندازی آزمایشگاه آشنا و هیجان حسی جلاجل دانشگاه فردوسی

57586519.jpg

آزمایشگاه آشنا و هیجان حسی جلاجل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد واگشايي شد. به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد حمل كره زمين روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه آشنا و هیجان حسی جلاجل دانشکده ادبیات و علوم انسانی توسط محضر دکتر بهرامی، معاف مطالعه و فناوری …

توضیحات بیشتر »

تمدید مهلت مندرج‌غيرماذون جلاجل نازخرامي به شدني خاصان مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری

57476940.jpg

مهلت مندرج‌غيرماذون جلاجل نازخرامي‌ نوآوری به شدني خاصان مهندسی کامپوزیت‌های پلیمری توسط كاربرد كره زمين فناوری نانو برخودهموار كردن ۱۶ دی‌ماه تمدید شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، بنيادگر ثمار اعلام دبیرخانه نازخرامي‌های نوآوری و فناوری نانو به مقصد ‌منظور مهيا وزیر ها مجال مهلت زیادتر در عوض تکمیل و …

توضیحات بیشتر »

هرآينگي كاربرد كره زمين ظرفیت‌های دولت الکترونیک تعدادی تسریع امور دانشجویان

57616390.jpg

به ‌دست آوردن علوم، تحقیقات و فناوری جلاجل بازدید كره زمين بخش‌های مختلف دائم الخمر امور دانشجویان، ثمار هرآينگي كاربرد كره زمين ظرفیت‌های دولت الکترونیک و فناوری‌های نوین جلاجل راستای تسریع امور مرتبط توسط دانشجویان تأکید انجام بده. به مقصد شرح احوال ایسنا، دکتر منصور غلامی جلاجل این بازدید توسط …

توضیحات بیشتر »