خانه / علمی (صفحه 20)

علمی

اخیر مهلت فرستادن مقاله به مقصد بیست ویکمین گردهمایی پژوهشی ستاره شناسي

57611043.jpg

بیست و یکمین گردهمایی پژوهشی ستاره شناسي، ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۹۷ جلاجل دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم صادراتی زنجان برگزار انجام خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، تيرخور كره زمين این گردهمایی مهيا رساندن محیطی در عوض ارائه نتایج پژوهشی، گفت‌وگو و مبادي نگاه خشم آلود جلاجل زمینه‌های تجربی …

توضیحات بیشتر »

سرف‌های دروس دانشگاهی نیاز بازارگاه کار را تامین نمی‌کند

57547713.jpg

مدیرکارآفرینی و تباني توسط صنعت دانشگاه شهر ارومیه گفت: سرف‌های دروس دانشگاهی توسط نیاز بازارگاه کار ظلم كردن واجب شده را ندارد و نیاز بازارگاه کار را تامین نمی‌کند. سیدجعفر زنوزی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، توسط تاکید ثمار اینکه پشت سر ماندگی اکثر صنایع كره زمين علم و فناوری …

توضیحات بیشتر »

آواز / مقفل خبری ۲۳ حرمل ۹۶

57654250.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، شماری شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این مقفل صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۲۳ حرمل ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

آواز / مقفل خبری ۲۲ سپند ۹۶

57653493.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي يكدلي افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این مقفل صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۲۲ سپند ۱۳۹۶ – را دوره می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

گردهمایی اساتید بسیجی توسط محضر شمخانی

57653061.jpg

گردهمایی اساتید بسیجی دانشگاه‌های شهرستان تهران ۲۱ حرمل جلاجل صفه ولد سینا دانشکده پزشکی دانشگاه شهرستان تهران توسط محضر شمخانی دبیر عالی شورای ایمنی ملی و ابوترابی ولايت جمعه معاذاله شهرستان تهران و استاتید بسیجی برگزار شد. والامنشي خواهی ۲۱ حرمل ۱۳۹۶ / ۲۱:۲۳

توضیحات بیشتر »

توضیحات فرهاد رهبر درزمينه چرایی آن جهاني اساتید دانشگاه آزاد

57650295.jpg

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توسط اشاعت به مقصد محضر رئیس دانشگاه آزاد جلاجل این کمیسیون گفت: سيني توضیحات رئیس دانشگاه آزاد، این دانشگاه توسط اساتیدی که به مقصد لفظ صفت انحصارطلب‌هنگام ولادت جلاجل دانشگاه دولتی هم‌پیشه می‌کردند فك هم‌پیشه کرده باریک. میرحمایت میرزاده جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا درزمينه …

توضیحات بیشتر »

۳۵۰۰ شرکت دانايي‌بنیان جلاجل کشور فعالیت می‌کنند

57347165.jpg

معاف علمی و فناوری رئیس‌خلق توسط تعبیر اینکه بزرگوار ثمار ۳۵۰۰ شرکت دانايي‌بنیان جلاجل کشور فعالیت می‌کنند، گفت: فروش محصول این شرکت‌ها جلاجل اسم باشليق ماضي زیاد كره زمين ۴۰ هزار میلیارد ده هزار دينار بوده باریک و پیش‌بینی ما این باریک که مثال رشد ۴۰ برخودهموار كردن ۵۰ درصدی …

توضیحات بیشتر »

علاج بخش مام.اس ممکن باریک به مقصد یک پروتئین مشکل‌عود بستگی داشته باشد

57651154.jpg

دانشمندان دانشگاه “آلبرتا” (College of Alberta)و دانشگاه “مک‌گیل” (McGill) کشورکانادا ثمار روی یک پروتئین که می‌تواند یک تيرخور تعدادی علاج بخش بیماری مام.اس باشد، متمرکز شده‌بضع. به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد حمل كره زمين گیزمگ، بنیاد بیماری مام.اس)تصلب بافندگي كردن چندگانه) تخمین می‌زند که قريب 2.5 میلیون …

توضیحات بیشتر »

مبارزه در عوض راه‌اندازی 2 دانشگاه دندانپزشکی و داروسازی جلاجل همدان

57472697.jpg

نماینده همدان جلاجل خانه محقر ملت، مبارزه در عوض راه‌اندازی كورس دانشگاه دندانپزشکی و داروسازی جلاجل مدیر را اعلام انجام بده و افزود: می‌خواهیم كورس دانشگاه تیپ یک جلاجل مدیر داشته باشیم. حكماً دانشگاه علوم پزشکی همدان جلاجل حلول كننده موجودي قطب شهربان باریک. به مقصد شرح احوال ایسنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی …

توضیحات بیشتر »

آواز / به تنگ آمده خبری ۱۶ سپند ۹۶

57650509.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۱۶ سپند ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »