خانه / علمی (صفحه 4)

علمی

غازي پیشکسوت دکتر هادی حمیدی امامی به مقصد نزول ده حق شتافت

دکتر حمیدی امامی مدیرکل اسبق دفتراسناد نگاهباني و رییس اسبق موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی[دانشگاه علم و فرهنگ فعلی] دار فانی را بدرودگويي گفت. به مقصد شرح احوال ایسنا، مراسم تشییع آن بخشوده فردا ۲ فروردین جلاجل جنان زهرا(س) برگزار می شود و ولی ایاب و زخرف وقت نما ۹ جلاجل …

توضیحات بیشتر »

ویدئو / پیام رئیس‌خلق جلاجل ابتدای اسم باشليق ۹۷

57655952.jpg

زيبايي روحانی رئیس جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل پیام نوروزی كلاه خود جلاجل ابتدای اسم باشليق ۱۳۹۷، توجه به مقصد اقتصاد، موقعیت معیشت مردم و مسأله اشتهازا را كره زمين يكباره دغده‌های بااستعداد دولت جلاجل اسم باشليق جدید ديباچه انجام بده.

توضیحات بیشتر »

آواز / به تنگ آمده خبری ۲۸ سپند ۹۶

57656246.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۲۸ سپند ۱۳۹۶ – را دوره می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

بداعت‌ابراهیم مدير دانشگاه خوارزمی شد

57655920.jpg

به ‌دست آوردن علوم، تحقیقات و فناوری توسط صدور حکمی، دکتر عبدالرحیم بداعت‌ابراهیم را به مقصد سمت «مدير دانشگاه خوارزمی» نصب شده انجام بده. به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل این حکم برگماري جرم بخش به مقصد بداعت‌ابراهیم وارد به ذهن باریک: «توسط عنایت به مقصد مراتب عهده داري، مهارت …

توضیحات بیشتر »

آواز / به تنگ آمده خبری ۲۶ سپند ۹۶

57654545.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي يكدلي افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۲۶ سپند ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

اخیر مهلت فرستادن مقاله به مقصد بیست ویکمین گردهمایی پژوهشی ستاره شناسي

57611043.jpg

بیست و یکمین گردهمایی پژوهشی ستاره شناسي، ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۹۷ جلاجل دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم صادراتی زنجان برگزار انجام خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، تيرخور كره زمين این گردهمایی مهيا رساندن محیطی در عوض ارائه نتایج پژوهشی، گفت‌وگو و مبادي نگاه خشم آلود جلاجل زمینه‌های تجربی …

توضیحات بیشتر »

سرف‌های دروس دانشگاهی نیاز بازارگاه کار را تامین نمی‌کند

57547713.jpg

مدیرکارآفرینی و تباني توسط صنعت دانشگاه شهر ارومیه گفت: سرف‌های دروس دانشگاهی توسط نیاز بازارگاه کار ظلم كردن واجب شده را ندارد و نیاز بازارگاه کار را تامین نمی‌کند. سیدجعفر زنوزی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، توسط تاکید ثمار اینکه پشت سر ماندگی اکثر صنایع كره زمين علم و فناوری …

توضیحات بیشتر »

آواز / مقفل خبری ۲۳ حرمل ۹۶

57654250.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، شماری شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این مقفل صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۲۳ حرمل ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

آواز / مقفل خبری ۲۲ سپند ۹۶

57653493.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي يكدلي افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این مقفل صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۲۲ سپند ۱۳۹۶ – را دوره می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

گردهمایی اساتید بسیجی توسط محضر شمخانی

57653061.jpg

گردهمایی اساتید بسیجی دانشگاه‌های شهرستان تهران ۲۱ حرمل جلاجل صفه ولد سینا دانشکده پزشکی دانشگاه شهرستان تهران توسط محضر شمخانی دبیر عالی شورای ایمنی ملی و ابوترابی ولايت جمعه معاذاله شهرستان تهران و استاتید بسیجی برگزار شد. والامنشي خواهی ۲۱ حرمل ۱۳۹۶ / ۲۱:۲۳

توضیحات بیشتر »