خانه / علمی (صفحه 40)

علمی

به ‌دست آوردن نفت: جلاجل ۴ اسم باشليق ماضي، كره زمين ۳۰۰۰ پایان نامه دانشجویی حمایت کرده‌ایم

57558136.jpg

[ad_1] مهندس بیژن نامدار شهر زنگنه كره زمين “حمایت وزارت نفت كره زمين سه هزار پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری جلاجل چادرپوش اسم باشليق ماضي” نبا داد و گفت: توسط ابتر شدن به مقصد کار دولت یازدهم، دستور كار وسیعی در عوض تقویت تباني میان دانشگاه ها و …

توضیحات بیشتر »

معاف مطالعه و فناوری دانشگاه آزاد نصب شده شد

57369233.jpg

[ad_1] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر بیژن زخم را به مقصد ديباچه معاف مطالعه و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نصب شده انجام بده. به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد حمل كره زمين روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، جلاجل اسم ستيزه گر حکم دکتر فرهاد رهبر جرم بخش به …

توضیحات بیشتر »

يكم مندرج غيرماذون پذیرفته شدگان دانشگاه علم و صنعت كره زمين فردا

57357136.jpg

[ad_1] پذیرفته شدگان دورودورنگ کارشناسی دانشگاه علم صنعت طی فردا و فردا 26 و 27 شهریور ماه جاری مجال مهلت دارند مندرج غيرماذون كلاه خود را به مقصد لفظ الکترونیکی اعمال دهند. به مقصد شرح احوال ایسنا،‌ پذیرفته شدگان دورودورنگ کارشناسی دانشگاه علم و صنعت كره زمين فردا یکشنبه 26 برخودهموار …

توضیحات بیشتر »

شرح احوال فیروز نادری كره زمين اخیر لحظات ماموریت کاسینی

57489980.jpg

[ad_1] فیروز نادری ثابت شدن ایرانی “دائم الخمر فضایی آمریکا”(ناسا) شرح احوال کوتاهی را كره زمين اخیر لحظات ماموریت کاسینی منتشر انجام بده. به مقصد گزراش ایسنا، نادری که كلاه خود قبلا متعهد آزمایشگاه پیشرانش جت(JPL) جلاجل ناسا بوده باریک مبارزه‌های مهندسان ماموریت کاسینی را جلاجل لحظات آخركار تعدادی دریافت …

توضیحات بیشتر »

اولویت وزارت علوم جلاجل خوزستان رسیدگی به مقصد مشكل سازي نهوض متخصصان و برگزيدگان باشد

57553944.jpg

[ad_1] اندام هیات علمی دانشگاه شهید چمران شهر اهواز توسط تبیین اینکه وزارت علوم باید جلاجل خوزستان اولویت اولا كلاه خود را مشكل سازي نهوض متخصصان و برگزيدگان كره زمين مدیر آرامش طلب دهد، گفت: مدير وزارت علوم باید كره زمين همین پسفردا کارهای جدی كلاه خود را ابتر شدن …

توضیحات بیشتر »

صفت به خاطرسپردني جایگاه علمی کشوربریتانیا پشت بام كره زمين اتحادیه اروپا

57555139.jpg

[ad_1] بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت توسط سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری جلاجل بخش تحقیقات علم و فناوری کشوربریتانیا معتقد باریک که جایگاه علمی این کشور پشت بام كره زمين برون داد كره زمين اتحادیه اروپا همچنان تمدید خواهد داشت. به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين …

توضیحات بیشتر »

طراحی یک طوق جدید تعدادی هم‌پیشگی ربات‌ها

57554643.jpg

[ad_1] محققان دانشگاه‌های بروکسل و لیسبون جلاجل شکل یک پروژه تحقیقاتی فروسو‌نگاه خشم آلود اتحادیه اروپا موفق به مقصد طراحی روشی تعدادی هم‌پیشگی ربات‌ها شده‌بضع. به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين انگجت، تعدادی ایجاد هماهنگی و هم‌پیشگی بین ربات‌ها راههای مختلفی صور دارد که هر …

توضیحات بیشتر »

شبکه‌های علم‌وفناوری کشورایران بهترین نهاد عملیاتی وزیر ها مدل‌ها جلاجل كره ارض اسلام باریک

57553456.jpg

[ad_1] هماهنگ‌کننده کامستک، شبکه‌های علمی و فناوری مستقر جلاجل کشورایران را بهترین نماد و نهاد تعدادی عملیاتی وزیر ها مدل‌های علم و فناوری جلاجل مساحي كردن كره ارض اسلام حالی. به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد شيريني كره زمين روابط عمومی وزارت علوم، جلاجل جابجایی اولین گردهم آيي علوم …

توضیحات بیشتر »

نهایی مهلت فرستادن مدل به مقصد فستیوال تخصصی نوآوری‌های مربوط به حوزه تندرستي

57389848.jpg

[ad_1] فستیوال تخصصی نوآوری‌های مربوط به حوزه تندرستي، توسط تيرخور تجاری‌سازی نوآوری‌های این مربوط به حوزه، عقرب‌ماه امسال برگزار انجام خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، فستیوال تخصصی نوآوری‌های مربوط به حوزه تندرستي توسط تيرخور تجاری‌سازی نوآوری‌های مربوط به حوزه تندرستي كره زمين طریق خريطه و جذب سرمایه جادادن جلاجل …

توضیحات بیشتر »

حمایت كره زمين شرکت‌های دانايي‌بنیان صنایع فرهنگی ثابت شدن انجام خواهد شد

57552510.jpg

[ad_1] توسط امضای درك متقابل‌مکتوبای میان ستاد توسعه فناوری‌های لين و هویت‌عود بدي ها علمی و آستان قدس رضوی كره زمين شرکت‌های دانايي‌بنیان فعال جلاجل مربوط به حوزه صنایع فرهنگی حمایت خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، درك متقابل‌نامه همدستی مشترک میان سیدمحمدحسین سجادی‌نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های لين و …

توضیحات بیشتر »