خانه / علمی (صفحه 40)

علمی

معاف مطالعه و فناوری دانشگاه آزاد نصب شده شد

57369233.jpg

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر بیژن زخم را به مقصد ديباچه معاف مطالعه و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نصب شده انجام بده. به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد حمل كره زمين روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، جلاجل اسم ستيزه گر حکم دکتر فرهاد رهبر جرم بخش به مقصد …

توضیحات بیشتر »

يكم مندرج غيرماذون پذیرفته شدگان دانشگاه علم و صنعت كره زمين فردا

57357136.jpg

پذیرفته شدگان دورودورنگ کارشناسی دانشگاه علم صنعت طی فردا و فردا 26 و 27 شهریور ماه جاری مجال مهلت دارند مندرج غيرماذون كلاه خود را به مقصد لفظ الکترونیکی اعمال دهند. به مقصد شرح احوال ایسنا،‌ پذیرفته شدگان دورودورنگ کارشناسی دانشگاه علم و صنعت كره زمين فردا یکشنبه 26 برخودهموار كردن …

توضیحات بیشتر »

شرح احوال فیروز نادری كره زمين اخیر لحظات ماموریت کاسینی

57489980.jpg

فیروز نادری ثابت شدن ایرانی “دائم الخمر فضایی آمریکا”(ناسا) شرح احوال کوتاهی را كره زمين اخیر لحظات ماموریت کاسینی منتشر انجام بده. به مقصد گزراش ایسنا، نادری که كلاه خود قبلا متعهد آزمایشگاه پیشرانش جت(JPL) جلاجل ناسا بوده باریک مبارزه‌های مهندسان ماموریت کاسینی را جلاجل لحظات آخركار تعدادی دریافت حداکثر …

توضیحات بیشتر »

اولویت وزارت علوم جلاجل خوزستان رسیدگی به مقصد مشكل سازي نهوض متخصصان و برگزيدگان باشد

57553944.jpg

اندام هیات علمی دانشگاه شهید چمران شهر اهواز توسط تبیین اینکه وزارت علوم باید جلاجل خوزستان اولویت اولا كلاه خود را مشكل سازي نهوض متخصصان و برگزيدگان كره زمين مدیر آرامش طلب دهد، گفت: مدير وزارت علوم باید كره زمين همین پسفردا کارهای جدی كلاه خود را ابتر شدن کند …

توضیحات بیشتر »

صفت به خاطرسپردني جایگاه علمی کشوربریتانیا پشت بام كره زمين اتحادیه اروپا

57555139.jpg

بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت توسط سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری جلاجل بخش تحقیقات علم و فناوری کشوربریتانیا معتقد باریک که جایگاه علمی این کشور پشت بام كره زمين برون داد كره زمين اتحادیه اروپا همچنان تمدید خواهد داشت. به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين تلگراف، …

توضیحات بیشتر »

طراحی یک طوق جدید تعدادی هم‌پیشگی ربات‌ها

57554643.jpg

محققان دانشگاه‌های بروکسل و لیسبون جلاجل شکل یک پروژه تحقیقاتی فروسو‌نگاه خشم آلود اتحادیه اروپا موفق به مقصد طراحی روشی تعدادی هم‌پیشگی ربات‌ها شده‌بضع. به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد شيريني كره زمين انگجت، تعدادی ایجاد هماهنگی و هم‌پیشگی بین ربات‌ها راههای مختلفی صور دارد که هر کدام …

توضیحات بیشتر »

شبکه‌های علم‌وفناوری کشورایران بهترین نهاد عملیاتی وزیر ها مدل‌ها جلاجل كره ارض اسلام باریک

57553456.jpg

هماهنگ‌کننده کامستک، شبکه‌های علمی و فناوری مستقر جلاجل کشورایران را بهترین نماد و نهاد تعدادی عملیاتی وزیر ها مدل‌های علم و فناوری جلاجل مساحي كردن كره ارض اسلام حالی. به مقصد شرح احوال ایسنا به مقصد شيريني كره زمين روابط عمومی وزارت علوم، جلاجل جابجایی اولین گردهم آيي علوم و …

توضیحات بیشتر »

نهایی مهلت فرستادن مدل به مقصد فستیوال تخصصی نوآوری‌های مربوط به حوزه تندرستي

57389848.jpg

فستیوال تخصصی نوآوری‌های مربوط به حوزه تندرستي، توسط تيرخور تجاری‌سازی نوآوری‌های این مربوط به حوزه، عقرب‌ماه امسال برگزار انجام خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، فستیوال تخصصی نوآوری‌های مربوط به حوزه تندرستي توسط تيرخور تجاری‌سازی نوآوری‌های مربوط به حوزه تندرستي كره زمين طریق خريطه و جذب سرمایه جادادن جلاجل بازارگه …

توضیحات بیشتر »

حمایت كره زمين شرکت‌های دانايي‌بنیان صنایع فرهنگی ثابت شدن انجام خواهد شد

57552510.jpg

توسط امضای درك متقابل‌مکتوبای میان ستاد توسعه فناوری‌های لين و هویت‌عود بدي ها علمی و آستان قدس رضوی كره زمين شرکت‌های دانايي‌بنیان فعال جلاجل مربوط به حوزه صنایع فرهنگی حمایت خواهد شد. به مقصد شرح احوال ایسنا، درك متقابل‌نامه همدستی مشترک میان سیدمحمدحسین سجادی‌نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های لين و هویت‌عود …

توضیحات بیشتر »

مناقشه مدیریت وزارت علوم یکی كره زمين دغدغه‌های آموزش عالی کشور باریک

1504947815_3

رییس دانشگاه شهر تهران توسط تاکید ثمار اینکه مناقشه مدیریت وزارت علوم به مقصد ديباچه یکی كره زمين دغدغه‌های آموزش عالی کشور باریک، افزود: جلاجل چادرپوش دورودورنگ ریاست جمهوری همیشه به ‌دست آوردن علوم جلاجل مرکز توجهات آرامش طلب داشته و وزارتخانه باروح توجه مردم و خبرگان، وزارت علوم بوده …

توضیحات بیشتر »