خانه / علمی (صفحه 5)

علمی

توضیحات فرهاد رهبر درزمينه چرایی آن جهاني اساتید دانشگاه آزاد

57650295.jpg

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توسط اشاعت به مقصد محضر رئیس دانشگاه آزاد جلاجل این کمیسیون گفت: سيني توضیحات رئیس دانشگاه آزاد، این دانشگاه توسط اساتیدی که به مقصد لفظ صفت انحصارطلب‌هنگام ولادت جلاجل دانشگاه دولتی هم‌پیشه می‌کردند فك هم‌پیشه کرده باریک. میرحمایت میرزاده جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا درزمينه …

توضیحات بیشتر »

۳۵۰۰ شرکت دانايي‌بنیان جلاجل کشور فعالیت می‌کنند

57347165.jpg

معاف علمی و فناوری رئیس‌خلق توسط تعبیر اینکه بزرگوار ثمار ۳۵۰۰ شرکت دانايي‌بنیان جلاجل کشور فعالیت می‌کنند، گفت: فروش محصول این شرکت‌ها جلاجل اسم باشليق ماضي زیاد كره زمين ۴۰ هزار میلیارد ده هزار دينار بوده باریک و پیش‌بینی ما این باریک که مثال رشد ۴۰ برخودهموار كردن ۵۰ درصدی …

توضیحات بیشتر »

علاج بخش مام.اس ممکن باریک به مقصد یک پروتئین مشکل‌عود بستگی داشته باشد

57651154.jpg

دانشمندان دانشگاه “آلبرتا” (College of Alberta)و دانشگاه “مک‌گیل” (McGill) کشورکانادا ثمار روی یک پروتئین که می‌تواند یک تيرخور تعدادی علاج بخش بیماری مام.اس باشد، متمرکز شده‌بضع. به مقصد شرح احوال ایسنا و به مقصد حمل كره زمين گیزمگ، بنیاد بیماری مام.اس)تصلب بافندگي كردن چندگانه) تخمین می‌زند که قريب 2.5 میلیون …

توضیحات بیشتر »

مبارزه در عوض راه‌اندازی 2 دانشگاه دندانپزشکی و داروسازی جلاجل همدان

57472697.jpg

نماینده همدان جلاجل خانه محقر ملت، مبارزه در عوض راه‌اندازی كورس دانشگاه دندانپزشکی و داروسازی جلاجل مدیر را اعلام انجام بده و افزود: می‌خواهیم كورس دانشگاه تیپ یک جلاجل مدیر داشته باشیم. حكماً دانشگاه علوم پزشکی همدان جلاجل حلول كننده موجودي قطب شهربان باریک. به مقصد شرح احوال ایسنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی …

توضیحات بیشتر »

آواز / به تنگ آمده خبری ۱۶ سپند ۹۶

57650509.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۱۶ سپند ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

تأکید رئیس دائم الخمر امور دانشجویان ثمار نشاط و تحرک جلاجل محیط‌های آموزشی

رئیس دائم الخمر امور دانشجویان توسط تأکید ثمار این که مراکز آموزشی نیازمند تحرک و نشاط زیادتر هستند، گفت: مسابقات علمی موجب انجام خواهد شد مادام دانايي‌آموزان و دانشجویان كره زمين حجره كم آب و تاریک کلاس به مقصد محیط‌های علمی پرنشاط واصل شوند. به مقصد شرح احوال ایسنا، مجتبی …

توضیحات بیشتر »

آواز / مقفل خبری ۱۴ سپند ۹۶

57648987.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این مقفل صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۱۴ سپند ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

آواز / به تنگ آمده خبری ۱۳ سپند ۹۶

57648511.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي همزباني افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۱۳ سپند ۱۳۹۶ – را باده بي درد می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

آواز / به تنگ آمده خبری ۱۲ حرمل ۹۶

57647938.jpg

جلاجل میان مهمترین رویدادهای کشورایران و كره ارض که جلاجل ساعات ماضي يكدلي افتاده، چندی شايعه زیاد كره زمين افزونتر خبرها اهمیت یافته‌بضع. جلاجل این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۱۲ حرمل ۱۳۹۶ – را دوره می‌کنیم.

توضیحات بیشتر »

اهمیت نظم‌وام گذاردن به مقصد مقیاس كاربرد كره زمين شبکه‌های مجازی در عوض صفت به خاطرسپردني علوم شرعي اخلاقی

57522584.jpg

این روزها، كاربرد كره زمين انواع و اقسام شبکه‌های مجازی موبایل به مقصد‌منظور پيوندها بین بيگانگان، گشايش فراوانی یافته باریک. نتایج یک مطالعه اثر داغ می‌دهد که كاربرد زیاد‌ازحد و بی‌آيين كره زمين این شبکه‌ها، می‌تواند به مقصد افول روال و اخلاق اجتماعی کاربران به مقصد‌اسم مورد كره زمين رویکرد …

توضیحات بیشتر »